Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 116

Pagtudlo sing Pagpaubos sa Katapusan nga Paskua

Pagtudlo sing Pagpaubos sa Katapusan nga Paskua

MATEO 26:20 MARCOS 14:17 LUCAS 22:14-18 JUAN 13:1-17

  • ANG KATAPUSAN NGA PANIHAPON NI JESUS SA PASKUA UPOD SA MGA APOSTOLES

  • NAGTUDLO SIA SING LEKSION PAAGI SA PAGHINAW SA MGA TIIL SANG MGA APOSTOLES

Sa pagtuman sa sugo ni Jesus, nag-abot sanday Pedro kag Juan sa Jerusalem sa paghanda para sa Paskua. Sang ulihi, nag-apas didto si Jesus kag ang napulo pa ka apostoles. Hapon na kag manugtunod na ang adlaw sa katundan samtang nagadulhog si Jesus kag ang mga kaupod niya sa Bukid sang mga Olibo. Amo ini ang katapusan nga pagtan-aw ni Jesus sa siudad halin sa sini nga bukid samtang adlaw pa tubtob nga mabanhaw sia.

Nag-abot si Jesus kag ang mga kaupod niya sa siudad kag nagkadto sila sa balay diin manihapon sila para sa Paskua. Nagsaka sila sa daku nga kuarto sa ibabaw. Nakita nila nga handa na ang tanan para sa ila panihapon. Ginpaabot gid ni Jesus ini nga okasyon, kay nagsiling sia: “Ginahandum ko gid ang pagkaon sini nga panihapon sa Paskua upod sa inyo sa wala pa ako mag-antos.”—Lucas 22:15.

Madugay na nga ginsugdan ang kinabatasan nga pagpasa sang pila ka kopa sang alak para sa mga nagapanihapon sa Paskua. Sa sini nga tion, sang gindaho ni Jesus ang isa ka kopa, nagpasalamat sia sa Dios kag nagsiling: “Kuhaa ninyo ini, kag mag-inom kamo sa sini, kay nagasiling ako sa inyo, kutob karon, indi na ako mag-inom sini nga alak tubtob mag-abot ang Ginharian sang Dios.” (Lucas 22:17, 18) Dapat mahangpan nila nga malapit na sia patyon.

Samtang nagapanihapon sila sa Paskua, may indi kinaandan nga natabo. Nagtindog si Jesus, gin-uba ang iya kunop, kag nagkuha sing tualya. Dayon ginbutangan niya sing tubig ang labador. Kinaandan na nga ginasiguro sang tagbalay nga mahinawan ang mga tiil sang iya mga bisita, nga ginahimo sang isa ka suluguon. (Lucas 7:44) Sa sini nga tion wala ang tagbalay, gani si Jesus ang naghimo sini. Ginhimo ini kuntani sang bisan sin-o sa mga apostoles, pero wala sing naghimo sini. Bangod bala may pagpaindisanay pa sa tunga nila? Nahuy-an gid sila sang ginhinawan ni Jesus ang ila mga tiil.

Sang nagpalapit si Jesus kay Pedro, nangindi sia: “Indi mo dapat paghinawan ang akon mga tiil.” Nagsabat si Jesus: “Kon indi ko ikaw paghinawan, wala ka sing bahin sa akon.” Nagsiling si Pedro: “Ginuo, indi lang ang akon mga tiil ang hinawan mo, kundi pati man ang akon mga kamot kag ang akon ulo.” Mahimo nga nakibot gid sia sa ginsiling dayon sa iya ni Jesus: “Matinlo na ang bug-os nga lawas sang nakapaligo kag indi na kinahanglan manghinaw luwas sa iya mga tiil. Matinlo na kamo, apang indi tanan sa inyo matinlo.”—Juan 13:8-10.

Ginhinawan ni Jesus ang mga tiil sang tanan nga 12, lakip si Judas Iscariote. Pagkatapos ginsuksok ni Jesus ang iya kunop kag nagbalik sa lamesa, namangkot sia: “Nahangpan bala ninyo ang akon ginhimo sa inyo? Ginatawag ninyo ako, ‘Manunudlo,’ kag ‘Ginuo,’ kag husto kamo, kay amo gid man ako. Gani, kon ako nga inyo Ginuo kag Manunudlo, naghinaw sang inyo mga tiil, dapat man ninyo hinawan ang mga tiil sang isa kag isa. Kay naghatag ako sa inyo sang sulundan, nga ang ginhimo ko sa inyo, dapat man ninyo himuon. Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, wala sing ulipon nga labaw pa sa iya agalon, kag wala sing ginpadala nga labaw pa sa nagpadala sa iya. Bangod nahibaluan ninyo ini, malipayon kamo kon himuon ninyo ini.”—Juan 13:12-17.

Matahom gid nga leksion parte sa mapainubuson nga pag-alagad! Indi dapat pagtinguhaan sang mga sumulunod ni Jesus nga mangin numero uno, nga nagahunahuna nga importante sila kag dapat alagaran. Sa baylo, dapat nila sundon ang halimbawa ni Jesus, indi paagi sa ritwal nga paghinaw sa mga tiil, kundi paagi sa kinabubut-on nga pag-alagad nga may pagpaubos kag wala sing ginapasulabi.