Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 104

Magapamati Bala kag Magatuo ang mga Judiyo sa Dios?

Magapamati Bala kag Magatuo ang mga Judiyo sa Dios?

JUAN 12:28-50

  • MADAMO ANG NAKABATI SA TINGOG SANG DIOS

  • ANG BASIHAN SANG PAGHUKOM

Sa templo sang Lunes, Nisan 10, nagahambal si Jesus parte sa iya nagapakari nga kamatayon. Bangod nabalaka si Jesus sa reputasyon sang Dios, nagsiling sia: “Amay, himayaa ang imo ngalan.” Dayon nabatian ang mabaskog nga tingog halin sa langit: “Ginhimaya ko na ini kag himayaon ko ini liwat.”—Juan 12:27, 28.

Natingala ang mga tawo sa palibot. Abi sang pila nagdaguob. Ang iban nagsiling: “Nagpakighambal sa iya ang isa ka anghel.” (Juan 12:29) Pero si Jehova ang ila bag-o lang nabatian nga naghambal! Kag indi ini ang una nga tion nga may mga nakabati sang tingog sang Dios may kaangtanan kay Jesus.

Tatlo ka tuig kag tunga antes sini, sang ginbawtismuhan si Jesus, nabatian ni Juan nga Manugbawtismo ang Dios nga nagsiling parte kay Jesus: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma, nga ginakahamut-an ko.” Sang ulihi, pagkatapos sang Paskua sang 32 C.E., nagbaylo ang dagway ni Jesus sa atubangan nanday Santiago, Juan, kag Pedro. Nabatian sining tatlo ang ginsiling sang Dios: “Ini ang akon Anak, ang hinigugma, nga ginakahamut-an ko. Magpamati kamo sa iya.” (Mateo 3:17; 17:5) Pero subong, sining ikatlo nga higayon, naghambal si Jehova nga madamo ang nakabati!

Si Jesus nagsiling: “Nabatian ini nga tingog, indi tungod sa akon, kundi tungod sa inyo.” (Juan 12:30) Pamatuod ini nga sia gid ang Anak sang Dios, ang gintagna nga Mesias.

Dugang pa, ginpakita sang matutom nga pagkabuhi ni Jesus kon paano dapat magkabuhi ang mga tawo kag ginpamatud-an sini nga takus laglagon si Satanas nga Yawa, ang manuggahom sang kalibutan. Si Jesus nagsiling: “Karon ginahukman na ini nga kalibutan kag ang manuggahom sini nga kalibutan tabugon.” Ang matabo nga kamatayon ni Jesus mangin kadalag-an sa baylo nga kapaslawan. Ngaa? Sia nagpaathag: “Apang kon bayawon ako halin sa duta, buyukon ko ang tanan nga sahi sang tawo sa akon.” (Juan 12:31, 32) Paagi sa iya kamatayon sa usok, buyukon ni Jesus ang iban sa iya para makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.

Bilang sabat sa ginsiling ni Jesus nga “bayawon” sia, ang mga tawo nagsiling: “Nabatian namon sa Kasuguan nga ang Cristo magapabilin sing dayon. Ngaa nagsiling ka nga ang Anak sang tawo dapat bayawon? Sin-o ining Anak sang tawo?” (Juan 12:34) Walay sapayan sang tanan nga pamatuod, lakip ang pagkabati sa tingog mismo sang Dios, wala ginbaton sang kalabanan sa ila si Jesus bilang ang matuod nga Anak sang tawo, ang ginsaad nga Mesias.

Pareho sang nagligad, nagsiling si Jesus nga sia “ang kapawa.” (Juan 8:12; 9:5) Ginpalig-on niya ang mga tawo: “Ang kapawa yara sa tunga ninyo sa malip-ot pa nga tion. Maglakat kamo samtang yara sa inyo ang kapawa, agod indi kamo madaug sang kadudulman . . . Samtang yara sa inyo ang kapawa, magtuo kamo sa kapawa, agod mangin mga anak kamo sang kapawa.” (Juan 12:35, 36) Nagpalayo dayon si Jesus, kay indi sia dapat mapatay sa adlaw sang Nisan 10. Sa Paskua sang Nisan 14 sia “bayawon”—ilansang sa usok.—Galacia 3:13.

Sa paghinumdom sa ministeryo ni Jesus, maathag nga natuman ang tagna sang wala magtuo sa iya ang mga Judiyo. Si Isaias nagtagna nga ang mga mata sang katawhan bulagon kag ang ila tagipusuon magatig-a agod indi sila manumbalik para ayuhon. (Isaias 6:10; Juan 12:40) Huo, kalabanan sang mga Judiyo wala gid magbaton sang ebidensia nga si Jesus amo ang ginsaad nga ila Manluluwas, ang dalan padulong sa kabuhi.

Si Nicodemo, si Jose nga taga-Arimatea, kag ang madamo pa nga manugdumala “nagtuo” kay Jesus. Pero manghikot bala sila nga may pagtuo, ukon itago nila nga nagatuo sila, bangod nahadlok sila nga sikwayon sa sinagoga ukon ‘ginapasulabi nila ang pagdayaw sang mga tawo’?—Juan 12:42, 43.

Ginpaathag mismo ni Jesus kon ano ang nadalahig kon magtuo sa iya: “Ang nagatuo sa akon nagatuo indi lang sa akon, kundi sa nagpadala man sa akon; kag ang nakakita sa akon nakakita man sa Isa nga nagpadala sa akon.” Ang mga kamatuoran nga ginsugo sang Dios nga itudlo ni Jesus kag padayon niya nga ginbantala importante, amo nga nakasiling sia: “Ang nagasikway sa akon kag wala nagabaton sang akon ginatudlo, may magahukom sa iya. Ang pulong nga akon ginhambal amo ang magahukom sa iya sa katapusan nga adlaw.”—Juan 12:44, 45, 48.

Naghinakop dayon si Jesus: “Ang akon ginahambal indi halin sa akon, kundi sa Amay nga nagpadala sa akon nga nagsugo sa akon kon ano ang akon isiling kag itudlo. Kag nahibaluan ko nga ang iya sugo nagakahulugan sing kabuhi nga wala sing katapusan.” (Juan 12:49, 50) Nahibaluan ni Jesus nga malapit na niya ibubo ang iya dugo bilang halad para sa mga tawo nga nagatuo sa iya.—Roma 5:8, 9.