Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 114

Ang Cristo Magahukom sa mga Karnero kag mga Kanding

Ang Cristo Magahukom sa mga Karnero kag mga Kanding

MATEO 25:31-46

  • GINSUGID NI JESUS ANG ILUSTRASYON PARTE SA MGA KARNERO KAG MGA KANDING

Sa Bukid sang mga Olibo, bag-o lang ginsugid ni Jesus ang mga ilustrasyon parte sa napulo ka birhen kag sa mga talanton. Ano ang katapusan niya nga ginsiling sa pagsabat sa pamangkot sang mga apostoles parte sa tanda sang iya presensia kag sang hingapusan sang sistema sang mga butang? Ginsugid niya ang katapusan nga ilustrasyon, ang parte sa mga karnero kag mga kanding.

Una nga ginsugid ni Jesus ang kahimtangan sa sini nga ilustrasyon: “Kon ang Anak sang tawo mag-abot sa iya himaya, kaupod ang tanan nga anghel, magapungko sia gilayon sa iya mahimayaon nga trono.” (Mateo 25:31) Maathag niya nga ginpatuhuyan ang iya kaugalingon bilang panguna nga karakter sa sini nga ilustrasyon. Pirme sia nagapakilala bilang “ang Anak sang tawo.”—Mateo 8:20; 9:6; 20:18, 28.

San-o matuman ini nga ilustrasyon? Matuman ini kon si Jesus “mag-abot sa iya himaya” kaupod ang mga anghel kag magpungko “sa iya mahimayaon nga trono.” Nasambit niya anay ang parte sa “Anak sang tawo nga nagakari sa mga panganod sang langit nga may gahom kag daku nga himaya” kag kaupod ang iya mga anghel. San-o ina? “Sa gilayon sa tapos sang kapipit-an.” (Mateo 24:29-31; Marcos 13:26, 27; Lucas 21:27) Gani matuman ini nga ilustrasyon sa palaabuton nga pag-abot ni Jesus sa himaya. Ano dayon ang iya himuon?

Nagpaathag si Jesus: “Kon ang Anak sang tawo mag-abot . . . , tipunon sa iya atubangan ang tanan nga pungsod, kag painpainon niya ang katawhan kaangay sang pagpain sang manugbantay sa mga karnero kag mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iya tuo, apang ang mga kanding sa iya wala.”—Mateo 25:31-33.

Parte sa mga karnero nga ginpain kag ginkahamut-an, nagsiling si Jesus: “Kag ang Hari magasiling sa mga yara sa iya tuo: ‘Kari, kamo nga ginpakamaayo sang akon Amay, panublia ninyo ang Ginharian nga gin-aman sa inyo halin sang pagtukod sa kalibutan.’” (Mateo 25:34) Ngaa ginkahamut-an sang Hari ang mga karnero?

Ginpaathag sang Hari: “Kay gingutom ako kag ginpakaon ninyo ako; gin-uhaw ako kag ginpainom ninyo ako. Estranghero ako kag gin-abiabi ninyo ako; hubo ako kag ginpanaptan ninyo ako. Nagmasakit ako kag gin-atipan ninyo ako. Nabilanggo ako kag ginduaw ninyo ako.” Sang namangkot ang mga karnero, “ang mga matarong,” kon paano nila ini nahimo, nagsabat sia: “Sang ginhimo ninyo ini sa isa sining akon labing kubos nga mga utod, ginhimo ninyo ini sa akon.” (Mateo 25:35, 36, 40, 46) Wala nila ginhimo ining maayong mga buhat sa langit, kay wala sang nagamasakit ukon ginagutom didto. Ginhimo nila ini sa mga utod sang Cristo sa duta.

Kamusta ang mga kanding nga ginbutang sa wala? Nagsiling si Jesus: “Kag magasiling [ang Hari] sa mga yara sa iya wala, ‘Palayo kamo sa akon, kamo nga ginpakamalaut sang Dios, pakadto sa kalayo nga wala sing katapusan nga gin-aman sa Yawa kag sa iya mga anghel. Kay gingutom ako, apang wala ninyo ako ginpakaon; kag gin-uhaw ako, apang wala ninyo ako ginpainom. Estranghero ako, apang wala ninyo ako pag-abiabiha; hubo, apang wala ninyo ako ginpanaptan; nagmasakit kag nabilanggo, apang wala ninyo ako gin-atipan.’” (Mateo 25:41-43) Ginhukman ang mga kanding bangod wala sila naghimo sang maayo sa mga utod sang Cristo sa duta, nga amo kuntani ang dapat nila himuon.

Nahibaluan sang mga apostoles nga ining paghukom sa palaabuton may permanente ukon wala sing katapusan nga mga resulta. Ginsilingan sila ni Jesus: “Kag [magasiling ang Hari]: ‘Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, sang wala ninyo ginhimo ini sa isa sining mga labing kubos, wala ninyo ginhimo ini sa akon.’ Maagom nila ang kamatayon nga wala sing katapusan, apang ang mga matarong magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan.”—Mateo 25:45, 46.

Dapat pamalandungan sang mga sumulunod ni Jesus ang iya sabat sa pamangkot sang mga apostoles, kay magabulig ini sa ila nga usisaon ang ila panimuot kag mga buhat.