Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 134

Wala Na Unod ang Lulubngan, Bangod Buhi si Jesus!

Wala Na Unod ang Lulubngan, Bangod Buhi si Jesus!

MATEO 28:3-15 MARCOS 16:5-8 LUCAS 24:4-12 JUAN 20:2-18

  • GINBANHAW SI JESUS

  • MGA HITABO SA LULUBNGAN NI JESUS

  • NAGPAKITA SIA SA MGA BABAYI

Nakibot gid ang mga babayi kay nakita nila nga wala na sing unod ang lulubngan! Nagdalagan si Maria Magdalena pakadto kay ‘Simon Pedro kag sa pinalangga nga disipulo ni Jesus’ nga si apostol Juan. (Juan 20:2) Pero, nakita sang iban pa nga babayi ang isa ka anghel. Kag may isa pa ka anghel sa sulod sang lulubngan, “nga nagasuksok sing puti kag malaba nga bayo.”—Marcos 16:5.

Nagsiling sa ila ang isa sa mga anghel: “Indi kamo magkahadlok, kay nakahibalo ako nga ginapangita ninyo si Jesus nga ginpatay sa usok. Wala na sia diri, kay ginbanhaw sia, subong sang iya ginsiling. Dali kamo, tan-awa ninyo ang ginhamyangan sa iya. Dayon maglakat kamo kag sugiri ninyo gilayon ang iya mga disipulo nga ginbanhaw sia, kag mauna sia sa inyo sa Galilea.” (Mateo 28:5-7) Gani, “nagakurog sa kahadlok” nga nagdalagan ang mga babayi para isugid ini sa mga disipulo.—Marcos 16:8.

Nakita ni Maria sanday Pedro kag Juan. Nagahapohapo sia nga nagsugid: “Ginkuha nila ang Ginuo sa lulubngan, kag wala kami makahibalo kon diin nila sia ginbutang.” (Juan 20:2) Nagdalagan sanday Pedro kag Juan. Mas madasig si Juan, gani una sia nga nakalab-ot sa lulubngan. Naglili sia kag nakita niya ang mga tela, apang wala sia magsulod.

Pag-abot ni Pedro, nagsulod sia dayon sa lulubngan. Nakita niya ang mga tela nga linen kag ang tela nga ginsambod anay sa ulo ni Jesus. Nagsulod man si Juan, kag nagpati sia sa ginsiling ni Maria. Bisan ginsiling na ini ni Jesus sadto, wala sila nakahangop nga ginbanhaw na sia. (Mateo 16:21) Nagpauli sila nga nagalibog ang ulo. Pero si Maria nagbalik sa lulubngan kag nagtener didto.

Ang iban nga babayi nagkadto sa mga disipulo para isugid nga ginbanhaw si Jesus. Samtang nagadalagan sila, nagpakita si Jesus sa ila kag gintamyaw sila: “Maayong adlaw!” Nag-uyat sila sa iya mga tiil kag “nagyaub sa iya.” Dayon nagsiling si Jesus: “Indi kamo magkahadlok! Lakat kamo, sugiri ninyo ang akon mga utod agod magkadto sila sa Galilea, kag didto makita nila ako.”—Mateo 28:9, 10.

Antes sini, sang naglinog kag nagpakita ang mga anghel, ang mga soldado sa lulubngan ‘nagkurog sa kahadlok kag wala makahulag.’ Sang maumpawan sila, nagkadto sila sa siudad kag “ginsugiran ang puno nga mga saserdote sang tanan nga natabo.” Nagtipon dayon ang mga saserdote kag ang mga gulang sang mga Judiyo. Nagdesisyon sila nga bayaran ang mga soldado para indi manugid kag magsiling: “Samtang nagakatulog kami kagab-i, ang iya mga disipulo nagkari kag ginkawat ang iya bangkay.”—Mateo 28:4, 11, 13.

Mahimo patyon ang Romano nga mga soldado kon matulugan sila samtang nagabantay, gani ang mga saserdote nagpromisa: “Kon mabatian ini [ang pagbinutig nila nga nagakatulog sila] sang gobernador, indi kamo magkabalaka kay kami na ang bahala nga magpaathag sa iya.” (Mateo 28:14) Ginbaton sang mga soldado ang kuarta kag gintuman ang mga saserdote. Gani ang sayop nga sugilanon nga ginkawat ang bangkay ni Jesus naglapnag sa mga Judiyo.

Nagahibi gihapon si Maria Magdalena sa gua sang lulubngan. Nagduko sia kag naglili sa sulod, kag nakita niya ang duha ka anghel nga nagapanapot sing puti! Ang isa nagapungko sa uluhan sang nahamyangan anay sang bangkay ni Jesus kag ang isa naman sa tiilan. “Babayi, ngaa nagahibi ka?” pamangkot nila. Nagsabat si Maria: “Ginkuha nila ang akon Ginuo, kag wala ako makahibalo kon diin nila sia ginbutang.” Nagbalikid si Maria kag may isa pa sia nga nakita nga nagsulit sa pamangkot sang mga anghel kag nagdugang: “Sin-o ang ginapangita mo?” Naghunahuna si Maria nga ini ang hardinero, gani nagsabat sia: “Ginuo, kon ikaw ang nagkuha sa iya, sugiri ako kon diin mo sia ginbutang, kay kuhaon ko sia.”—Juan 20:13-15.

Ang matuod nagapakig-istorya si Maria sa ginbanhaw nga si Jesus, pero wala niya sia makilala sa sina nga tion. Pero sang nagsiling si Jesus nga “Maria!” nakilala niya si Jesus, kay pamilyar sia kon paano sia ginatawag ni Jesus. “Rabboni!” (nga nagakahulugan, “Manunudlo!”), malipayon nga ginsiling ni Maria. Pero nahadlok sia nga basi makayab na si Jesus sa langit, gani gin-uyatan niya sia. Gani nagsiling si Jesus: “Untati ang pagkapyot sa akon, kay wala pa ako makakayab sa Amay. Apang magkadto ka sa akon mga kauturan kag isiling sa ila, ‘Magakayab ako sa akon Amay kag inyo Amay kag sa akon Dios kag inyo Dios.’”—Juan 20:16, 17.

Nagdalagan si Maria pakadto sa ginatipunan sang mga apostoles kag iban pa nga mga disipulo. Nagsiling sia sa ila: “Nakita ko ang Ginuo!” bilang dugang sa nabatian nila halin sa iban nga babayi. (Juan 20:18) Pero ang mga report nga ila nabaton “daw wala sing pulos para sa ila.”—Lucas 24:11.

Magtuon sing Dugang Pa

ANG BIBLIA—ANO ANG MENSAHE SINI?

Buhi si Jesus!

Paano nahibaluan sang mga disipulo ni Jesus nga ginbanhaw sia sang Dios?