Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 124

Ginluiban kag Gindakop ang Cristo

Ginluiban kag Gindakop ang Cristo

MATEO 26:47-56 MARCOS 14:43-52 LUCAS 22:47-53 JUAN 18:2-12

  • GINLUIBAN NI JUDAS SI JESUS SA HARDIN

  • GINLABO NI PEDRO ANG DULUNGGAN SANG TAWO

  • GINDAKOP SI JESUS

Nagligad na ang tungang-gab-i. Nagsugtanay ang mga saserdote nga bayaran si Judas sing 30 ka bilog nga pilak para luiban si Jesus. Gani ginpangunahan ni Judas ang madamo nga puno nga mga saserdote kag mga Fariseo, sa pagpangita kay Jesus. Upod nila ang grupo sang armado nga Romano nga mga soldado kag ang kumander sang militar.

Maathag nga sang ginpahalin ni Jesus si Judas sa panihapon sa Paskua, nagkadto sia dayon sa puno nga mga saserdote. (Juan 13:27) Gin-organisar nila ang ila kaugalingon nga mga opisyal kag guban sang mga soldado. Mahimo nga gin-updan anay sila ni Judas sa kuarto nga ginhiwatan sang Paskua ni Jesus kag sang iya mga apostoles. Pero ang mga tawo nagtabok sa Nalupyakan sang Kidron pakadto sa hardin. Determinado gid sila nga pangitaon si Jesus kay may mga suga sila kag mga sulo magluwas sa ila mga hinganiban.

Samtang ginapangunahan ni Judas ang pagtaklad sa Bukid sang mga Olibo, sigurado sia kon diin makita si Jesus. Sang nagligad nga semana, sang nagalakbay si Jesus kag ang mga apostoles pakadto-pabalik sa Betania kag Jerusalem, masami sila nagadulog sa hardin sang Getsemane. Pero karon gab-i na, kag mahimo nga ara si Jesus sa idalom sang mga kahoy nga olibo sa hardin. Gani paano ang mga soldado nga wala pa gid makakita kay Jesus makakilala sa iya? Para buligan sila, magahatag sing tanda si Judas. Nagsiling sia: “Ang akon halukan, amo ina sia; dakpa ninyo sia, kag dalha. Guardiahi ninyo sia sing maayo.”—Marcos 14:44.

Gindala ni Judas ang guban sa hardin, kag sang nakita niya si Jesus upod ang iya mga apostoles, nagdiretso sia palapit kay Jesus. “Maayong gab-i, Rabbi!” siling ni Judas, kag ginhalukan niya si Jesus. “Ngaa yari ka?” siling ni Jesus. (Mateo 26:49, 50) Si Jesus mismo ang nagsabat sa iya pamangkot: “Judas, ginaluiban mo bala ang Anak sang tawo paagi sa isa ka halok?” (Lucas 22:48) Pero tama na ang iya pagluib!

Nagkadto si Jesus sa sanag sang mga sulo kag mga suga para makita sia kag namangkot: “Sin-o ang ginapangita ninyo?” May nagsabat halin sa guban: “Si Jesus nga Nazaretnon.” Maisugon sia nga nagsiling: “Ako si Jesus.” (Juan 18:4, 5) Bangod wala sila makahibalo kon ano ang matabo, nagkalatumba sila.

Imbes nga malagyo si Jesus sina nga gab-i, namangkot sia liwat kon sin-o ang ila ginapangita. Sang nagsiling sila, “Si Jesus nga Nazaretnon,” kalmado sia nga naghambal: “Ginsilingan ko na kamo nga ako si Jesus. Gani, kon ako ang inyo ginapangita, palakta sila.” Bisan sa sining delikado nga tion, nadumduman ni Jesus ang ginsiling niya sang una, nga wala gid sia sing pabay-an nga madula. (Juan 6:39; 17:12) Kaupod gihapon ni Jesus ang tanan niya nga matutom nga apostoles “luwas sa anak sang kalaglagan”—si Judas. (Juan 18:7-9) Gani ginpangabay niya nga palakton na lang ang mainunungon niya nga mga sumulunod.

Sang nagtindog ang mga soldado kag nagpalapit kay Jesus, narealisar sang mga apostoles kon ano ang nagakatabo. “Ginuo, lab-on na bala namon sila sang espada?” pamangkot nila. (Lucas 22:49) Antes pa makasabat si Jesus, ginkuha ni Pedro ang isa sa duha ka espada nga dala sang mga apostoles. Ginlabo niya si Malco, ang ulipon sang mataas nga saserdote, kag nautas ang iya tuo nga dulunggan.

Gintandog ni Jesus ang dulunggan ni Malco, kag gin-ayo ini. Dayon nagtudlo sia sing importante nga leksion, nga nagasugo kay Pedro: “Itagob ang imo espada, kay ang tanan nga nagagamit sang espada mapatay sa espada.” Handa si Jesus nga dakpon, kay sia nagpaathag: “Paano matuman ang Kasulatan nga nagasiling nga dapat ini matabo sa sini nga paagi?” (Mateo 26:52, 54) Sia nagdugang: “Indi bala dapat gid ako mag-inom sa kopa nga ginhatag sa akon sang Amay?” (Juan 18:11) Nagpasakop si Jesus sa kabubut-on sang Dios, bisan pa tubtob sa iya kamatayon.

Ginpamangkot ni Jesus ang mga tawo: “Nagkari bala kamo nga may mga espada kag mga inuglampos sa pagdakop sa akon subong isa ka kawatan? Adlaw-adlaw nagapungko ako kag nagapanudlo sa templo, apang wala ninyo ako gindakop. Apang tanan ini nahanabo agod matuman ang mga sinulatan sang mga manalagna.”—Mateo 26:55, 56.

Gindakop si Jesus kag gingapos sang mga soldado, kumander sang militar, kag mga opisyal sang mga Judiyo. Sang makita ini sang mga apostoles, nalagyo sila. Pero, ang “isa ka pamatan-on nga lalaki”—mahimo si disipulo Marcos—nag-upod sa grupo sang mga tawo para sundan si Jesus. (Marcos 14:51) Nakilala sang mga tawo ini nga pamatan-on, kag gintinguhaan sia nga dakpon, amo nga napilitan sia nga ibilin ang iya kunop nga linen sang nagpalagyo sia.

Magtuon sing Dugang Pa

ANG BIBLIA—ANO ANG MENSAHE SINI?

Ginpatay si Jesucristo

Ano ang bag-o nga selebrasyon nga ginsugdan ni Jesus antes sia ginluiban kag ginlansang sa usok?