Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 139

Ibalik ni Jesus ang Paraiso kag Tapuson ang Iya Hilikuton

Ibalik ni Jesus ang Paraiso kag Tapuson ang Iya Hilikuton

1 CORINTO 15:24-28

  • ANG MATABO SA MGA KARNERO KAG MGA KANDING

  • MADAMO ANG MAGAISTAR SA PARAISO SA DUTA

  • SI JESUS AMO ANG DALAN, ANG KAMATUORAN, ANG KABUHI

Pagkatapos mabawtismuhan si Jesus, nag-atubang sia sing kaaway nga determinado gid nga balabagan sia antes pa sia nagsugod sa iya ministeryo. Huo, pila ka beses nga gintinguhaan sang Yawa nga sulayon si Jesus. Sang ulihi, si Jesus nagsiling parte sa sina nga malauton: “Nagapakari ang manuggahom sang kalibutan, kag wala sia sing kontrol sa akon.”—Juan 14:30.

Nakita ni apostol Juan sa iya palanan-awon kon ano ang matabo sa “daku nga dragon, ang orihinal nga man-ug, ang isa nga ginatawag Yawa kag Satanas.” Ining mapintas nga kaaway sang katawhan pagatabugon sa langit, “nga may daku nga kaakig, kay nahibaluan niya nga malip-ot na lamang ang iya tion.” (Bugna 12:9, 12) May rason gid ang mga Cristiano sa pagpati nga nagakabuhi sila sa sinang ‘malip-ot na lamang nga tion’ kag sa indi madugay “ang dragon, ang orihinal nga man-ug,” itagbong sa kadadalman kag indi sia makapanghikot sa sulod sang 1,000 ka tuig nga paggahom ni Jesus sa Ginharian sang Dios.—Bugna 20:1, 2.

Sa sina nga tion, ano ang matabo sa aton puluy-an nga duta? Sin-o ang magapuyo diri kag ano ang ila kahimtangan? Si Jesus mismo nagsabat. Sa iya ilustrasyon parte sa mga karnero kag mga kanding, ginpakita niya kon ano ang palaabuton sang matarong nga mga tawo nga mga tulad-karnero, nga nagakooperar kag nagahimo sing maayo sa mga kauturan ni Jesus. Ginpaathag man niya kon ano ang palaabuton sang mga tawo nga indi matarong, nga mga tulad-kanding. Si Jesus nagsiling: “Maagom nila [sang mga kanding] ang kamatayon nga wala sing katapusan, apang ang mga matarong [ang mga karnero] magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan.”—Mateo 25:46.

Mabuligan kita sini nga mahangpan ang ginsiling ni Jesus sa tupad niya nga kriminal nga ara man sa usok. Wala gintanyag sa iya ni Jesus ang  padya nga ginpromisa niya sa iya matutom nga mga apostoles, nga mangin bahin sang Ginharian sang langit. Sa baylo, nagpromisa sia sa mahinulsulon nga malauton: “Sa pagkamatuod ginasiling ko sa imo karon nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.” (Lucas 23:43) Gani nabaton sadto nga tawo ang paglaum nga magkabuhi sa Paraiso—isa ka matahom nga hardin. Gani, ang mga tulad-karnero karon kag “magabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan” magaistar man sa sina nga Paraiso.

Nahisuno ini sa ginlaragway ni apostol Juan nga kahimtangan nga matabo sa duta. Sia nagsiling: “Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo, kag magaistar sia kaupod nila, kag sila mangin iya katawhan. Kag ang Dios mismo mangin kaupod nila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”—Bugna 21:3, 4.

Para matigayon sang kriminal ang kabuhi sa Paraiso, dapat sia anay banhawon. Kag indi lang sia ang makaeksperiensia sini. Ginpaathag ini ni Jesus sang nagsiling sia: “Magaabot ang tion nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang iya tingog kag magagua, ang mga naghimo sang maayo makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, apang ang mga naghimo sang malaut hukman.”—Juan 5:28, 29.

Pero kamusta naman ang matutom nga mga apostoles kag ang limitado nga kadamuon sang mga makaupod ni Jesus sa langit? Ang Biblia nagsiling: “Mangin mga saserdote sila sang Dios kag sang Cristo, kag magagahom sila subong mga hari upod sa iya sa sulod sang 1,000 ka tuig.” (Bugna 20:6) Ining mga kaupod nga manuggahom sang Cristo mga lalaki kag babayi nga nagkabuhi sa duta. Gani mangin mga manuggahom sila sa langit nga maluluy-on gid kag mahinangpanon sa mga yara sa duta.—Bugna 5:10.

Ipadapat ni Jesus ang iya halad-gawad sa mga tawo kag dulaon ang epekto sang napanubli nga sala. Himuon niya kag sang kaupod niya nga mga manuggahom nga himpit ang matutom nga mga tawo. Huo, matigayon dayon sang katawhan ang kabuhi suno sa orihinal nga katuyuan sang Dios sang ginsilingan niya sanday Adan kag Eva nga magpanganak kag pun-on ang duta. Bisan ang kamatayon nga resulta sang sala ni Adan wala na!

Gani, matapos ni Jesus ang tanan nga ginpahimo sa iya ni Jehova. Sa katapusan sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Jesus, ihatag niya ang Ginharian kag ang nahimpit nga pamilya sang tawo sa iya Amay. Parte sa sining dalayawon nga pagpaubos ni Jesus, si apostol Pablo nagsulat: “Kon mapasakop na ang tanan nga butang sa iya, ang Anak mismo magapasakop man sa Isa nga nagpasakop sang tanan nga butang sa iya, agod ang Dios gid lang ang magagahom sa tanan.”—1 Corinto 15:28.

Maathag nga may importante nga bahin si Jesus sa katumanan sang mahimayaon nga mga katuyuan sang Dios. Kag samtang padayon nga nagakatuman ina nga mga katuyuan tubtob sa wala katubtuban, panindugan niya ang paglaragway niya sa iya kaugalingon: “Ako amo ang dalan kag ang kamatuoran kag ang kabuhi.”—Juan 14:6.