Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 131

Ang Inosente nga Hari Nag-antos sa Usok

Ang Inosente nga Hari Nag-antos sa Usok

MATEO 27:33-44 MARCOS 15:22-32 LUCAS 23:32-43 JUAN 19:17-24

  • GINLANSANG SI JESUS SA USOK SANG PAG-ANTOS

  • GINYAGUTA SI JESUS BANGOD SANG NASULAT SA IBABAW SANG IYA ULO

  • NAGHATAG SI JESUS SANG PAGLAUM NGA KABUHI SA PARAISO SA DUTA

Gindala si Jesus sa lugar nga indi malayo sa siudad diin sia kag ang duha ka kawatan pagapatyon. Ini nga lugar ginatawag nga Golgotha, ukon Lugar sang Bagol, kag makita ini “sa unhan.”—Marcos 15:40.

Gin-ubahan ining tatlo ka tawo nga ginsentensiahan. Dayon, ginhatagan sila sang alak nga ginsimbugan sang makahulubog nga mira kag may simbog nga mapait. Maathag nga ang mga babayi sang Jerusalem ang nagtimpla sini, kag wala ini ginadili sang mga Romano nga ihatag sa mga pagapatyon para indi sila masakitan. Pero sang natilawan ini ni Jesus, wala niya ini gin-inom. Ngaa? Gusto niya nga may animo sia sa sining katapusan nga pagtilaw; luyag niya nga nagabugtaw sia kag matutom tubtob sa kamatayon.

Ginlansang si Jesus sa usok. (Marcos 15:25) Ginpukpok sang mga soldado ang mga lansang sa iya mga kamot kag tiil, nga nagalusot sa iya unod kag mga lanitlanit, kag sobra gid ini kasakit. Sang ginpatindog ang usok, mas naggrabe na gid ang kasakit kay bangod sang kabug-at ni Jesus, nagisi pa gid ang iya mga pilas. Pero wala gin-akigan ni Jesus ang mga soldado. Sia nangamuyo: “Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo.”—Lucas 23:34.

Kinabatasan sang mga Romano nga isulat sa tapi ang krimen sang ginsentensiahan nga kriminal. Sa sini nga tion, ginpasulat ni Pilato ang “Jesus nga Nazaretnon ang Hari sang mga Judiyo.” Nasulat ini sa Hebreo, Latin, kag Griego, gani halos tanan ang makabasa sini. Ginapakita sang ginhimo ni Pilato nga ginapakanubo niya ang mga Judiyo nga nagpamilit nga patyon si Jesus. Ang naugot nga puno nga mga saserdote namatok: “Indi pag-isulat, ‘Ang Hari sang mga Judiyo,’ kundi nga nagsiling sia, ‘Ako ang Hari sang mga Judiyo.’” Pero bangod indi na gusto ni Pilato nga pasundan naman sila, sia nagsabat: “Ang nasulat ko indi ko na mabag-o.”—Juan 19:19-22.

Ginsulit sang akig nga mga saserdote ang sayop nga panumbungon sang ginbista si Jesus sa Sanhedrin. Indi na makapakibot nga ang mga nagaalagi nagalungolungo sang ila ulo nga nagayaguta kag nagapasipala sa iya nga nagasiling: “Ikaw nga nagasiling nga gub-on mo ang templo kag patindugon ini liwat sa sulod sang tatlo ka adlaw, luwasa ang imo kaugalingon paagi sa pagpanaug sa usok sang pag-antos.” Ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba nagsiling man: “Magpanaug karon sa usok sang pag-antos ang Cristo nga Hari sang Israel agod makita naton kag mapati kita.” (Marcos 15:29-32) Ang mga ginhukman nga mga kawatan sa tupad niya nagyaguta man gani sa iya, bisan sia lang ang inosente sa ila.

Ginyaguta man sang apat ka Romano nga soldado si Jesus. Mahimo nga nagainom sila sing maaslom nga alak, gani matinamayon nila ini nga ginatanyag kay Jesus, nga siempre indi makadaho kag makainom. Ginayaguta nila ang nakasulat sa ibabaw sang ulo ni Jesus kag nagasiling: “Kon ikaw ang Hari sang mga Judiyo, luwasa ang imo kaugalingon.” (Lucas 23:36, 37) Hunahunaa! Ang tawo nga napamatud-an nga amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi ginapintasan kag ginayaguta, kag indi gid sia takus sa sini. Pero malig-on niya nga gin-antos ini tanan, nga wala ginasaway ang nagatan-aw nga mga Judiyo, mga Romano nga soldado nga nagayaguta sa iya, ukon ang duha ka kriminal nga ara man sa usok sa tupad niya.

Ginkuha sang apat ka soldado ang kunop ni Jesus kag ginbahinbahin ini sa apat. Nagpagabutgabot sila sa pagpartida sang bayo. Pero maayo nga tela ang nasulod nga bayo ni Jesus kag “wala sing tinahian, bangod hinabol ini halin sa ibabaw paubos.” Ang mga soldado nagsiling: “Indi naton ini paggision, kundi pagabutgabutan naton kon sin-o ang makakuha sini.” Gani natuman sa ila ang kasulatan nga nagasiling: “Ginpartida nila ang akon mga panapton, kag ginpagabutgabutan nila ang akon bayo.”—Juan 19:23, 24; Salmo 22:18.

Sang ulihi, narealisar sang isa ka kriminal nga mahimo hari gid man si Jesus. Ginsaway niya ang iya upod nga nagasiling: “Wala ka gid bala mahadlok sa Dios, karon nga ginasilutan ka man? Nagakaigo lang nga silutan kita bangod sang ginhimo naton; apang ini nga tawo wala sing nahimo nga malain.” Dayon nakitluoy sia kay Jesus: “Dumduma ako kon magsulod ka sa imo Ginharian.”—Lucas 23:40-42.

Nagsiling si Jesus sa iya: “Sa pagkamatuod ginasiling ko sa imo karon nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw,” indi sa Ginharian, kundi “sa Paraiso.” (Lucas 23:43) Ini nga saad tuhay sa ginpromisa ni Jesus sa iya mga apostoles nga magapungko sila sa mga trono upod niya sa Ginharian. (Mateo 19:28; Lucas 22:29, 30) Pero mahimo nga nabatian sining Judiyo nga kriminal ang parte sa Paraiso sa duta nga orihinal nga gin-aman ni Jehova kanday Adan kag Eva, kag sa ila mga kaliwat. Karon, mapatay ini nga kawatan nga may paglaum.