Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 130

Gintugyan si Jesus kag Gindala Para Patyon

Gintugyan si Jesus kag Gindala Para Patyon

MATEO 27:31, 32 MARCOS 15:20, 21 LUCAS 23:24-31 JUAN 19:6-17

  • GINTINGUHAAN NI PILATO NGA HILWAYON SI JESUS

  • GINSENTENSIAHAN SI JESUS KAG GINPADALA AGOD PATYON

Grabe na ang pag-abuso kag pagpakahuya kay Jesus, pero ang pagtinguha ni Pilato nga hilwayon sia wala gihapon nagpahulag sa puno nga mga saserdote kag mga kaupod nila. Wala sing may makabalabag sa ila gusto nga ipapatay si Jesus. Padayon sila nga nagasinggit: “Ibutang sia sa usok! Ibutang sia sa usok!” Nagsiling si Pilato: “Kuhaa ninyo sia kag kamo ang magpatay sa iya, kay wala ako sing nakita nga sala sa iya.”—Juan 19:6.

Wala makumbinsi sang mga Judiyo si Pilato nga nagakadapat patyon si Jesus bangod sa pulitikal nga panumbungon, pero kamusta ang parte sa relihion? Gingamit nila ang pagpasipala sa Dios nga panumbungon kay Jesus sang ginbista sia sa Sanhedrin. “May kasuguan kami,” siling nila, “kag suno sa kasuguan dapat sia mapatay, kay gintawag niya ang iya kaugalingon nga anak sang Dios.” (Juan 19:7) Bag-o kay Pilato ini nga panumbungon.

Nagsulod liwat si Pilato sa iya palasyo kag nagtinguha nga mangita sing paagi nga mahilway ini nga tawo nga ginpaantos sing grabe kag gindamgo pa sang asawa ni Pilato. (Mateo 27:19) Ano naman ining bag-o nga panumbungon sang mga Judiyo—nga ang bilanggo amo ang “anak sang Dios”? Nahibaluan ni Pilato nga si Jesus naghalin sa Galilea. (Lucas 23:5-7) Pero namangkot sia kay Jesus: “Diin ka naghalin?” (Juan 19:9) Nagahunahuna bala si Pilato nga nagkabuhi na si Jesus sadto kag basi ginpadala sia sang Dios?

Direkta nga nabatian ni Pilato kay Jesus nga isa sia ka hari pero ang iya Ginharian indi bahin sini nga kalibutan. Indi na kinahanglan ipaathag ni Jesus ang iya ginsiling sang nagligad, gani naghipos na lang sia. Bangod wala nagsabat si Jesus, natandog ang bugal ni Pilato. Gani akig sia nga nagsiling kay Jesus: “Indi ka bala magsabat sa akon? Wala ka bala makahibalo nga may awtoridad ako sa paghilway ukon sa pagpatay sa imo?”—Juan 19:10.

Si Jesus nagsabat: “Wala gid kuntani ikaw sing awtoridad batok sa akon kon wala ini ginhatag sang Dios sa imo. Amo kon ngaa mas daku pa ang sala sang tawo nga nagdala sa akon diri sa imo.” (Juan 19:11) Mahimo wala sing espesipiko nga tawo nga ginatumod si Jesus. Sa baylo, ang buot niya silingon nga si Caifas, ang mga kaupod sini, kag si Judas Iscariote may mas mabug-at nga responsibilidad sangsa kay Pilato.

Nagdayaw si Pilato sa paggawi kag panghambal ni Jesus kag hinadlukan sia kay basi ginpadala gid man sia sang Dios, gani gintinguhaan niya liwat nga hilwayon sia. Pero, may bag-o naman nga ginsiling ang mga Judiyo nga ginakulbaan ni Pilato. Ginpahog nila sia: “Kon hilwayon mo sia, indi ka abyan sang Cesar. Ang bisan sin-o nga nagahimo sang iya kaugalingon nga hari, batok sa Cesar.”—Juan 19:12.

Gindala liwat sang gobernador si Jesus sa gua, kag samtang nagapungko sa lingkuran nga hukmanan, ginsilingan niya ang katawhan: “Yari ang inyo hari!” Pero desidido gihapon ang mga Judiyo. “Patya sia! Patya sia! Ibutang sia sa usok!” singgit nila. Namangkot si Pilato: “Patyon ko bala ang inyo hari?” Madugay na nga akig ang mga Judiyo sa paggahom sang mga Romano, pero ang puno nga mga saserdote maisog nga nagsabat: “Wala kami sing hari kundi ang Cesar.”—Juan 19:14, 15.

Matalaw nga ginsunod ni Pilato ang ginapangayo sang mga Judiyo, gani ginmando niya nga patyon si Jesus. Ginkuha sang mga soldado ang eskarlata nga kunop ni Jesus kag ginpasuksukan sia sang iya bayo. Sang gindala nila si Jesus, kinahanglan niya pas-anon ang iya usok sang pag-antos.

Manug-udto na sang Biernes, Nisan 14. Wala na makatulog si Jesus halin pa sang Huebes sang aga kag sunodsunod ang grabe niya nga pag-antos. Bangod nabug-atan na gid sia sa pagpas-an sang usok, nadulaan sia sing kusog. Gani ginpilit sang mga soldado ang naglabay, nga si Simon nga taga-Cirene sa Aprika, nga pas-anon ang usok asta sa lugar diin pagapatyon si Jesus. Madamo nga tawo ang nagsunod, ang pila nagapukpok sang ila dughan sa kasubo kag nagahilibion sa natabo.

Si Jesus nagsiling sa nagakasubo nga mga babayi: “Mga anak nga babayi sang Jerusalem, indi na kamo maghibi tungod sa akon. Kundi maghibi kamo tungod sa inyo kaugalingon kag tungod sa inyo mga anak; kay magaabot ang mga adlaw nga ang mga tawo magasiling, ‘Malipayon ang mga babayi nga baw-as, nga wala makapamata kag wala makapasuso!’ Kag magasiling sila sa mga bukid, ‘Tiphagi kami!’ kag sa mga bakulod, ‘Tabuni kami!’ Kon ginahimo nila ini samtang hilaw pa ang kahoy, ano pa gid ayhan kon laya na ini?”—Lucas 23:28-31.

Ginapatuhuyan ni Jesus ang pungsod sang mga Judiyo. Daw kaangay ini sang kahoy nga dali na lang mapatay pero may hilaw pa ini nga bahin, kay ara si Jesus kag ang mga Judiyo nga nagapati sa iya. Kon kuhaon ini sa pungsod, ang laya sa espirituwal nga organisasyon sang pungsod ang mabilin, kaangay sang patay nga kahoy. May grabe nga paghilibion kon gamiton sang Dios ang mga soldado sang Roma para ipadapat ang paghukom sa sina nga pungsod!