Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 127

Ginbista sang Sanhedrin, Dayon Gindala kay Pilato

Ginbista sang Sanhedrin, Dayon Gindala kay Pilato

MATEO 27:1-11 MARCOS 15:1 LUCAS 22:66–23:3 JUAN 18:28-35

  • GINBISTA SA ATUBANGAN SANG SANHEDRIN SA AGA

  • GINBITAY NI JUDAS ISCARIOTE ANG IYA KAUGALINGON

  • GINDALA SI JESUS KAY PILATO PARA SENTENSIAHAN SING KAMATAYON

Lapit na lang magkaagahon sang ginpanghiwala ni Pedro si Jesus sa ikatlo nga beses. Tapos na ang pagbista sang mga miembro sang Sanhedrin kag nagbululag na sila. Sang kaagahon sang Biernes, nagtipon sila liwat, mahimo para itago ang ila ilegal nga pagbista sina nga gab-i. Gindala si Jesus sa ila.

Sa liwat ang hukmanan nagmando: “Sugiri kami kon ikaw ang Cristo.” Nagsabat si Jesus: “Bisan sugiran ko kamo, indi man kamo gihapon magpati. Kag kon pamangkuton ko kamo, indi man kamo gihapon magsabat.” Pero maisugon nga ginpakilala ni Jesus nga sia ang gintagna sa Daniel 7:13. Sia nagsiling: “Halin karon ang Anak sang tawo magapungko sa tuo sang gamhanan nga Dios.”—Lucas 22:67-69; Mateo 26:63.

Namilit sila: “Kon amo, ikaw bala ang Anak sang Dios?” Nagsabat si Jesus: “Kamo mismo ang nagsiling sina.” Daw ginapakamatarong na sini ang pagpatay kay Jesus sa panumbungon nga nagapasipala sia sa Dios. “Kinahanglan pa bala naton ang dugang nga testimonya?” pamangkot nila. (Lucas 22:70, 71; Marcos 14:64) Gani gingapos nila si Jesus kag gindala sa Romanong Gobernador nga si Poncio Pilato.

Mahimo nakita ni Judas Iscariote nga gindala si Jesus kay Pilato. Sang narealisar ni Judas nga nasentensiahan na si Jesus, nakonsiensia sia kag nasubuan. Pero imbes nga mangayo sia sing kapatawaran sa Dios, naglakat sia kag ginbalik ang 30 ka bilog nga pilak. Si Judas nagsiling sa puno nga mga saserdote: “Nakasala ako sang gintugyan ko sa inyo ang dugo nga wala sing sala.” Pero pakulahaw sia nga ginsabat: “Ano ang labot namon sina? Problema mo na ina!”—Mateo 27:4.

Ginhaboy ni Judas ang 30 ka bilog nga pilak sa templo, kag gindugangan ang iya sala paagi sa paghikog. Sang gintinguhaan na ni Judas nga ibitay ang iya kaugalingon, nabali ang sanga nga ginahigtan niya sang lubid. Nahulog sia sa mga bato kag nawasak ang iya lawas.—Binuhatan 1:17, 18.

Temprano pa sang aga sang gindala si Jesus sa palasyo ni Poncio Pilato. Pero ang mga Judiyo nga nagdala sa iya wala magsulod. Nagahunahuna sila nga ang pagpakig-upod sa mga Gentil makapahigko sa ila. Mangin rason ini nga indi sila makapakigbahin sa pagkaon sa Nisan 15, ang una nga adlaw sang Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura, nga ginatamod nga bahin sang Paskua.

Naggua si Pilato kag ginpamangkot sila: “Ano ang panumbungon ninyo batok sa sini nga tawo?” Nagsabat sila: “Kon ini nga tawo indi makasasala, indi namon sia pagdalhon sa imo.” Mahimo nabatyagan ni Pilato nga ginapilit nila sia, gani sia nagsiling: “Dalha ninyo sia kag hukmi sia suno sa inyo kasuguan.” Ginpakita sang mga Judiyo nga gusto nila patyon si Jesus sang nagsabat sila: “Wala ginatugot sa amon sang kasuguan ang pagpatay.”—Juan 18:29-31.

Ang matuod, kon patyon nila si Jesus sa tion sang kapiestahan sang Paskua, mahimo maakig ang mga tawo. Pero kon ang mga Romano ang magpatay kay Jesus bangod sang pulitikal nga panumbungon, nga awtorisado sila sa paghimo sini, wala na sing salabton ini nga mga Judiyo sa mga tawo.

Wala ginsugiran sang mga lider sang relihion si Pilato nga ginsentensiahan na nila si Jesus kay nagpasipala sia kuno sa Dios. Naghimo naman sila sang bag-o nga mga panumbungon: “[1] Ginapatalang sini nga tawo ang amon pungsod, [2] ginadumili niya ang pagbayad sing buhis sa Cesar, kag [3] ginasiling niya nga sia ang Cristo, ang hari.”—Lucas 23:2.

Bilang representante sang Roma, nabalaka si Pilato sa panumbungon kay Jesus nga nagapangangkon sia nga hari. Gani nagsulod liwat si Pilato sa palasyo, gintawag si Jesus kag ginpamangkot: “Ikaw bala ang Hari sang mga Judiyo?” Buot silingon, ‘Ginlapas mo bala ang kasuguan sang emperyo paagi sa pagdeklarar sang imo kaugalingon nga hari kontra sa Cesar?’ Mahimo nga para mahibaluan ni Jesus kon daw ano na kadamo ang nabatian ni Pilato parte sa iya, nagsiling sia: “Napamangkot mo bala ini kay amo ini ang imo ginahunahuna, ukon ginsugiran ka sang iban tuhoy sa akon?”—Juan 18:33, 34.

Gin-aku ni Pilato nga ignorante sia sa mga kamatuoran parte kay Jesus pero gusto niya ini mahibaluan sang nagsabat sia: “Judiyo bala ako?” Nagsiling pa sia: “Gindala ka sa akon sang imo pungsod kag sang puno nga mga saserdote. Ano gid bala ang nahimo mo?”—Juan 18:35.

Wala gintinguhaan ni Jesus nga likawan ang panguna nga isyu—ang pagkahari. Nagsabat sia sa paagi nga nakibot gid si Gobernador Pilato.