Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 125

Gindala si Jesus kay Anas, Dayon kay Caifas

Gindala si Jesus kay Anas, Dayon kay Caifas

MATEO 26:57-68 MARCOS 14:53-65 LUCAS 22:54, 63-65 JUAN 18:13, 14, 19-24

  • GINDALA SI JESUS SA MATAAS NGA SASERDOTE SADTO NGA SI ANAS

  • ILEGAL NGA PAGBISTA SANG SANHEDRIN

Sang nagapos na si Jesus kaangay sang isa ka kriminal, gindala sia kay Anas, ang mataas nga saserdote sadto sang nagdayaw ang mga manunudlo sa pamatan-on nga si Jesus sa templo. (Lucas 2:42, 47) Ang pila sa mga anak ni Anas sang ulihi nangin mataas man nga mga saserdote, kag karon ang iya umagad nga si Caifas ang ara sa sina nga posisyon.

Samtang ara pa si Jesus sa balay ni Anas, may tion pa si Caifas nga tipunon ang Sanhedrin. Ini nga hukmanan nga may 71 ka miembro nagalakip sang mataas nga saserdote kag iban pa nga yara anay sa sina nga posisyon.

Ginpamangkot ni Anas si Jesus “tuhoy sa iya mga disipulo kag tuhoy sa iya ginatudlo.” Nagsabat si Jesus: “Naghambal ako sa atubangan sang tanan nga tawo. Pirme ako nagpanudlo sa sinagoga kag sa templo, diin nagatipon ang tanan nga Judiyo, kag wala ako sing ginhambal sa tago. Ngaa ginapamangkot mo ako? Pamangkuta ang mga nakabati sa akon.”—Juan 18:19-21.

Gintampa si Jesus sang isa ka opisyal nga yara didto kag nagsiling: “Amo ka bala sina magsabat sa puno nga saserdote?” Pero bangod nahibaluan ni Jesus nga wala sia sing sala, sia nagsabat: “Kon sayop ang ginsiling ko, pamatud-i; apang kon husto ang ginsiling ko, ngaa gintampa mo ako?” (Juan 18:22, 23) Dayon ginpadala ni Anas si Jesus sa iya umagad nga si Caifas.

Karon ang bilog nga Sanhedrin—ang nagapangalagad nga mataas nga saserdote, ang mga gulang sang katawhan, kag ang mga escriba—nagtipon sa balay ni Caifas. Ilegal ang pagbista sa gab-i sang Paskua, pero wala ini nagpugong sa ila nga himuon ang ila malain nga tuyo.

May ginadampigan gid ini nga grupo. Pagkatapos mabanhaw ni Jesus si Lazaro, nagdesisyon ang Sanhedrin nga dapat mapatay si Jesus. (Juan 11:47-53) Kag sang nagligad lang nga mga inadlaw, nagtipon ang mga lider sang relihion para planuhon kon paano nila madakop si Jesus kag ipapatay. (Mateo 26:3, 4) Maathag nga wala pa ginbista si Jesus, pero daw pareho lang nga napamatbatan na sia sing kamatayon!

Magluwas nga ilegal ang pagtipon nila, nangita pa sing mga saksi ang puno nga mga saserdote kag ang pila sa Sanhedrin sang butig nga mga saksi para maglig-on ang ila kaso kay Jesus. Madamo sila sing nakita, pero wala maghisanto ang ila testimonya. Sang ulihi may duha nga nagpangangkon: “Nabatian namon sia nga nagasiling, ‘Gub-on ko ini nga templo nga ginhimo sang tawo, kag sa tatlo ka adlaw patindugon ko ang isa naman nga wala ginhimo sang tawo.’ ” (Marcos 14:58) Pero wala gihapon sila maghisantuanay.

Si Caifas namangkot kay Jesus: “Wala ka bala sing isabat? Ano ang masiling mo sa panumbungon nila batok sa imo?” (Marcos 14:60) Naghipos lamang si Jesus bisan sayop sia nga ginasumbong sang mga saksi nga wala nagahisantuanay. Gani ginbag-o sang Mataas nga Saserdote nga si Caifas ang iya taktika.

Nahibaluan ni Caifas nga sensitibo ang mga Judiyo sa mga nagapangangkon nga Anak sang Dios. Sang nagligad, sang gintawag ni Jesus ang Dios nga iya Amay, gusto sia patyon sang mga Judiyo kay nagsiling sila nga “ginakabig [niya] ang iya kaugalingon nga tupong sa Dios.” (Juan 5:17, 18; 10:31-39) Gingamit ini ni Caifas paagi sa pagsiling kay Jesus: “Ginapasumpa ko ikaw sa atubangan sang buhi nga Dios nga maghambal ka sing matuod kag isugid sa amon kon bala ikaw ang Cristo, ang Anak sang Dios!” (Mateo 26:63) Siempre, gin-aku ni Jesus nga sia ang Anak sang Dios. (Juan 3:18; 5:25; 11:4) Kon indi niya ini paghimuon subong, daw ginpanghiwala lang niya nga sia ang Anak sang Dios kag ang Cristo. Gani si Jesus nagsiling: “Huo, ako; kag makita ninyo ang Anak sang tawo nga nagapungko sa tuo sang Isa nga Gamhanan kag nagakari sa mga panganod sang langit.”—Marcos 14:62.

Pakitakita nga gingisi ni Caifas ang iya panapton kag nagsiling: “Nagpasipala sia! Kinahanglan pa bala naton ang mga saksi? Nabatian na ninyo ang pagpasipala. Ano ang masiling ninyo?” Amo ini ang indi makatarunganon nga pamatbat sang Sanhedrin: “Takus sia sa kamatayon.”—Mateo 26:65, 66.

Dayon ginyaguta nila si Jesus kag ginsumbag. Gintampa sia sang iban kag ginduplaan. Gintabunan nila ang iya nawong kag gintampa sia kag nagsiling sing mayubiton: “Manalagna! Pakta kon sin-o ang nagsumbag sa imo.” (Lucas 22:64) Ang Anak sang Dios ginaabuso sa ilegal nga pagbista sa gab-i!