Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 119

Si Jesus​—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

Si Jesus​—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

JUAN 14:1-31

  • MABIYA NA SI JESUS PARA MAGHANDA SANG LUGAR

  • NAGPROMISA SIA SING MANUGBULIG SA IYA MGA SUMULUNOD

  • ANG AMAY LABAW PA KAY JESUS

Ara gihapon si Jesus kag ang mga apostoles sa kuarto sa ibabaw pagkatapos sang handumanan nga panihapon, kag ginpalig-on niya sila: “Indi kamo magkasubo. Magtuo kamo sa Dios; kag magtuo man kamo sa akon.”—Juan 13:36; 14:1.

Ginhatagan ni Jesus ang matutom nga mga apostoles sing rason nga indi magkasubo sa iya pagbiya: “Sa balay sang akon Amay may madamo nga lugar nga mapuy-an. . . . Kon maglakat ako kag maghanda sang lugar para sa inyo, mabalik ako kag updon kamo, agod kon diin ako didto man kamo.” Pero wala mahangpan sang mga apostoles nga ang iya ginapatuhuyan amo ang iya pagkadto sa langit. Namangkot si Tomas: “Ginuo, wala kami makahibalo kon diin ka makadto. Paano namon mahibaluan ang dalan?”—Juan 14:2-5.

“Ako amo ang dalan kag ang kamatuoran kag ang kabuhi,” sabat ni Jesus. Makasulod lamang ang isa sa langitnon nga balay sang iya Amay kon batunon niya sia kag ang iya mga panudlo, kag ginailog ang iya pagkabuhi. Si Jesus nagsiling: “Wala sing makakadto sa Amay kon indi paagi sa akon.”—Juan 14:6.

Si Felipe nga nagapamati gid sing maayo, nangabay: “Ginuo, ipakita sa amon ang Amay, kag tuman na ini sa amon.” Mahimo gusto ni Felipe nga makita ang pareho sa mga palanan-awon nanday Moises, Elias, kag Isaias. Pero labaw pa sa sina nga mga palanan-awon ang natigayon sang mga apostoles. Ginpadaku ini ni Jesus sang nagsiling sia sa iya: “Felipe, madugay na nga kaupod ninyo ako, apang wala mo pa ako makilala? Ang bisan sin-o nga nakakita sa akon nakakita man sa Amay.” Himpit nga ginpakita ni Jesus ang personalidad sang Amay, gani sa pag-upod kag pagtan-aw kay Jesus pareho lang nga nakita nila ang Amay. Siempre, mas mataas ang Amay sa Anak, kay si Jesus nagsiling: “Ang mga butang nga ginasiling ko sa inyo wala ko ginahambal halin sa akon kaugalingon lang nga panghunahuna.” (Juan 14:8-10) Makita sang mga apostoles nga ginahatag ni Jesus ang tanan nga kadayawan sang iya mga panudlo sa iya Amay.

Nakita sang mga apostoles ni Jesus nga naghimo sia sing dalayawon nga mga binuhatan kag nabatian nila sia nga nagapahayag sang maayong balita parte sa Ginharian sang Dios. Karon ginsilingan niya sila: “Ang bisan sin-o nga nagatuo sa akon magahimo man sang mga buhat nga ginahimo ko; kag magahimo sia sang mga buhat nga labaw pa sa sini.” (Juan 14:12) Wala nagsiling si Jesus nga magahimo sila sing mga milagro nga labaw pa sa iya ginhimo. Pero, ang ila pagministeryo mas malawig, mas masangkad, kag sa mas madamo nga tawo.

Ang pagbiya ni Jesus wala nagakahulugan nga pabay-an na sila, kay nagpromisa sia: “Kon magpangayo kamo sang bisan ano sa akon ngalan, ihatag ko ini.” Dugang pa, nagsiling sia: “Magapangabay ako sa Amay kag magahatag sia sa inyo sang isa pa ka manugbulig nga mangin kaupod ninyo sing dayon, ang espiritu sang kamatuoran.” (Juan 14:14, 16, 17) Ginapasalig niya sila nga mabaton nila ang balaan nga espiritu, nga amo ang isa pa nga manugbulig. Natabo ini sang adlaw sang Pentecostes.

“Sa indi madugay,” siling ni Jesus, “ang kalibutan indi na makakita sa akon, apang makita ninyo ako, bangod nagakabuhi ako kag magakabuhi kamo.” (Juan 14:19) Indi lamang nga magapakita si Jesus sa ila sa pisikal pagkatapos sia mabanhaw, kundi magaabot ang tion nga banhawon sila ni Jesus agod makaupod niya sila sa langit subong espiritu nga mga tinuga.

Dayon, ginhambal ni Jesus ang simple nga kamatuoran: “Ang bisan sin-o nga nagabaton sang akon mga sugo kag nagatuman sini amo ang nagahigugma sa akon. Kag ang bisan sin-o nga nagahigugma sa akon higugmaon sang akon Amay. Higugmaon ko sia kag ipakilala ko sing maayo ang akon kaugalingon sa iya.” Gani namangkot si apostol Judas, nga ginatawag man nga Tadeo: “Ginuo, ngaa ipakilala mo sing maayo ang imo kaugalingon sa amon kag indi sa kalibutan?” Nagsabat si Jesus: “Kon ang bisan sin-o nagahigugma sa akon, tumanon niya ang akon pulong, kag higugmaon sia sang akon Amay . . . Ang bisan sin-o nga wala nagahigugma sa akon wala nagatuman sang akon mga pulong.” (Juan 14:21-24) Indi pareho sa iya mga sumulunod, ang kalibutan wala makakilala nga si Jesus ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi.

Mabiya na si Jesus, gani paano madumduman sang iya mga disipulo ang tanan nga gintudlo niya? Si Jesus nagpaathag: “Ang manugbulig, ang balaan nga espiritu, nga ipadala sang Amay sa akon ngalan, ini magatudlo sa inyo sang tanan nga butang kag magapahanumdom sa inyo sang tanan nga ginsiling ko sa inyo.” Nakita sang mga apostoles kon daw ano ka gamhanan ang balaan nga espiritu, gani makalulugpay gid ini nga pasalig. Nagdugang si Jesus: “Ginabilin ko sa inyo ang paghidait nga ginhatag ko sa inyo. . . . Indi kamo magkasubo ukon magkahadlok.” (Juan 14:26, 27) Gani may rason ang mga disipulo nga indi magkasubo kay giyahan sila kag amligan sang Amay ni Jesus.

Ang pamatuod sang pangamlig sang Dios malapit na makita. Si Jesus nagsiling: “Nagapakari ang manuggahom sang kalibutan, kag wala sia sing kontrol sa akon.” (Juan 14:30) Naimpluwensiahan sang Yawa si Judas. Pero si Jesus wala sing makasasala nga kaluyahon nga magamit ni Satanas para mapatalikod sia sa Dios. Indi man niya mapunggan si Jesus paagi sa kamatayon. Ngaa? Si Jesus nagsiling: “Ginahimo ko ang suno sa sugo nga ginhatag sang Amay sa akon.” Sigurado sia nga banhawon sia sang iya Amay.—Juan 14:31.