Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 136

Sa Higad sang Dagat sang Galilea

Sa Higad sang Dagat sang Galilea

JUAN 21:1-25

  • NAGPAKITA SI JESUS SA HIGAD SANG DAGAT SANG GALILEA

  • SI PEDRO KAG ANG IBAN PA MAGAPAHALAB SANG MGA KARNERO

Sa katapusan nga gab-i ni Jesus upod sa iya mga apostoles, nagsiling sia sa ila: “Kon mabanhaw na ako, mauna ako sa inyo sa Galilea.” (Mateo 26:32; 28:7, 10) Karon, madamo sa iya mga sumulunod ang nagkadto sa Galilea, pero ano ang himuon nila didto?

Ginsilingan ni Pedro ang anom ka apostoles: “Mangisda ako.” Nagsiling sila nga anom sa iya: “Maupod kami sa imo.” (Juan 21:3) Bilog nga gab-i nga wala sila sing nakuha. Sang kaagahon na, nagtindog si Jesus sa higad sang baybay, pero wala nila sia makilala. Nagsiling si Jesus: “Mga anak, may pagkaon bala kamo?” Nagsabat sila: “Wala!” Nagsiling si Jesus sa ila: “Iladlad ang inyo pukot sa tuo nayon sang sakayan kag may makuha kamo.” (Juan 21:5, 6) Tuman kadamo sang ila nakuha nga isda amo nga indi na nila mabatak ang ila pukot.

“Ang Ginuo ina!” siling ni Juan kay Pedro. (Juan 21:7) Ginsul-ob dayon ni Pedro ang iya kunop, kay wala niya ini ginasuksok sang nagapangisda sila. Naglukso sia sa dagat kag naglangoy sing mga 90 ka metro pakadto sa higad. Ang iban nga mga disipulo sa sakayan amat-amat nga nagsunod sa iya nga nagaguyod sang pukot nga puno sing isda.

Sang nakadungka na sila, nakita nila nga “may ginasugba nga isda sa baga kag may tinapay.” Nagsiling si Jesus: “Dalha ninyo diri ang pila ka isda nga bag-o lang ninyo nakuha.” Ginbutong ni Pedro ang pukot nga puno sang 153 ka dalagku nga isda! “Kari kamo, magpamahaw kamo,” siling ni Jesus. Wala sa ila ang nangisog nga mamangkot, “Sin-o ka?” bangod nahibaluan nila nga sia si Jesus. (Juan 21:9-12) Ikatlo na ini nga beses nga nagpakita sia sa mga disipulo subong grupo.

Ginhatagan ni Jesus ang tagsa sa ila sing tinapay kag isda nga makaon. Dayon, mahimo samtang nagatan-aw sa nakuha nila nga isda, namangkot sia: “Simon nga anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sa sini?” Mas importante bala kay Pedro ang pagpangisda sangsa hilikuton nga ginapahimo ni Jesus sa iya? Si Pedro nagsabat: “Huo, Ginuo, nakahibalo ka nga ginapalangga ko ikaw.” Gani nagsiling si Jesus sa iya: “Pahalba ang akon mga kordero.”—Juan 21:15.

Namangkot liwat si Jesus: “Simon nga anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako?” Mahimo nagalibog ang ulo ni Pedro, gani nagsabat sia: “Huo, Ginuo, nakahibalo ka nga ginapalangga ko ikaw.” Amo gihapon ang sabat ni Jesus: “Bantayi ang akon magagmay nga mga karnero.”—Juan 21:16.

Sa ikatlo nga tion, namangkot si Jesus: “Simon nga anak ni Juan, ginapalangga mo bala ako?” Mahimo nagapamensar na si Pedro nga ginaduhaduhaan ni Jesus ang iya pagkamainunungon. Si Pedro nagsiling: “Ginuo, nakahibalo ka sang tanan; nakahibalo ka nga ginapalangga ko ikaw.” Sa liwat ginpadaku ni Jesus kon ano dapat ang himuon ni Pedro: “Pahalba ang akon magagmay nga mga karnero.” (Juan 21:17) Huo, kinahanglan tatapon sang mga nagapanguna ang napasulod sa toril sang Dios.

Gingapos si Jesus kag ginpatay bangod sa hilikuton nga ginpahimo sa iya sang Dios. Ginpakita ni Jesus kay Pedro nga matabo man ini sa iya. “Sang bataon ka pa,” siling ni Jesus, “ikaw ang nagasuksok sang imo bayo kag nagakadto ka kon diin mo gusto. Apang kon magtigulang ka na, untayon mo ang imo mga kamot kag iban nga tawo ang magapasuksok sa imo sing bayo kag magadala sa imo sa lugar nga indi mo gusto.” Pero ginpalig-on sia ni Jesus: “Padayon ka nga magsunod sa akon.”—Juan 21:18, 19.

Gintulok ni Pedro si apostol Juan kag namangkot: “Ginuo, ano ang himuon sini nga tawo?” Huo, ano ang matabo sa pinalangga nga apostol ni Jesus? Nagsabat si Jesus: “Kon luyag ko nga magpabilin sia tubtob magkari ako, ano ina sa imo?” (Juan 21:21-23) Kinahanglan sundon ni Pedro si Jesus nga wala nagakabalaka kon ano ang himuon sang iban. Pero ginpakita ni Jesus nga mas madugay ang pagkabuhi ni Juan sangsa iban nga apostoles kag hatagan sia sing palanan-awon sang pag-abot ni Jesus sa iya paggahom sa Ginharian.

Siempre, may iban pa nga ginhimo si Jesus nga indi makaigo sa madamo nga linukot.