Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 133

Ginhanda kag Ginlubong ang Bangkay ni Jesus

Ginhanda kag Ginlubong ang Bangkay ni Jesus

MATEO 27:57–28:2 MARCOS 15:42–16:4 LUCAS 23:50–24:3 JUAN 19:31–20:1

  • GINKUHA SA USOK ANG BANGKAY NI JESUS

  • GINHANDA ANG BANGKAY PARA ILUBONG

  • NAKITA SANG MGA BABAYI ANG WALA UNOD NGA LULUBNGAN

Hapon na sang Biernes, Nisan 14. Pagtunod sang adlaw, masugod ang Nisan 15 nga Adlaw nga Inugpahuway. Patay na si Jesus, pero ang duha ka kawatan sa tupad niya buhi pa. Suno sa Kasuguan, dapat “indi pag-ibilin” ang mga bangkay “sa usok sa bug-os nga gab-i,” kundi dapat ini ilubong “sa sina nga adlaw.”—Deuteronomio 21:22, 23.

Dugang pa, ang Biernes sang hapon ginatawag nga Paghanda bangod ginahanda sang mga tawo ang mga pagkaon kag ginatapos nila ang iban pa nga ulubrahon antes sang Adlaw nga Inugpahuway. Sa pagtunod sang adlaw, magasugod ang doble, ukon “pinasahi,” nga Adlaw nga Inugpahuway. (Juan 19:31) Ini bangod ang Nisan 15 amo ang una nga adlaw sang pito ka adlaw nga Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura, nga ang una nga adlaw sini pirme Adlaw nga Inugpahuway. (Levitico 23:5, 6) Sa sini nga tion, inang una nga adlaw nagdungan sa Adlaw nga Inugpahuway kada semana, ang ikapito nga adlaw.

Gani ginpangabay sang mga Judiyo si Pilato nga padalion ang kamatayon ni Jesus kag sang duha ka kawatan sa tupad niya. Paano? Paagi sa pagbali sang ila mga batiis. Paagi sini indi na sila makatihin para makaginhawa. Ginbali sang mga soldado ang batiis sang duha ka kawatan. Pero patay na si Jesus, gani indi na kinahanglan balion ang iya batiis. Natuman ang Salmo 34:20: “Ginabantayan Niya ang tanan niya nga tul-an; wala sing isa sini ang nabali.”

Para masigurado nga patay na si Jesus, ginbuno sang soldado ang iya kilid sing bangkaw asta sa iya tagipusuon. “Gilayon nga nag-agay ang dugo kag tubig.” (Juan 19:34) Liwat nga natuman ang kasulatan: “Magatulok sila sa isa nga ila ginbuno.”—Zacarias 12:10.

Si Jose nga taga-siudad sang Arimatea, nga “isa ka manggaranon nga tawo” kag talahuron nga miembro sang Sanhedrin, ara man sang ginpatay si Jesus. (Mateo 27:57) Ginlaragway sia nga “maayo kag matarong nga tawo” nga ‘nagahulat sa Ginharian sang Dios.’ Ang matuod, bangod “disipulo sia ni Jesus, apang sa tago lang, kay nahadlok sia sa mga Judiyo,” wala sia nagsuporta sa pamatbat sang hukmanan kay Jesus. (Lucas 23:50; Marcos 15:43; Juan 19:38) Nangisog si Jose kag nagpangayo sing pahanugot kay Pilato nga sia na ang malubong kay Jesus. Ginpatawag ni Pilato ang opisyal sang mga soldado nga nagsiling nga patay na si Jesus. Dayon nagpasugot si Pilato sa ginpangabay ni Jose.

Nagbakal si Jose sang matinlo kag maayo nga klase sang linen kag ginkuha ang bangkay ni Jesus sa usok. Ginsamburan niya sing linen ang bangkay bilang paghanda sa lubong. Nagbulig man si Nicodemo, “nga nakilala [ni Jesus] sang nagkadto ini anay sa iya sa kagab-ihon.” (Juan 19:39) Nagdala sia sing malahalon nga sinamo nga mira kag mga aloe nga mga isa ka gatos ka libra sang mga Romano (33 ka kilo). Ginbutang ini sa bangkay ni Jesus sang ginsamburan ini, suno sa kinabatasan sang mga Judiyo sa paglubong.

Nagapanag-iya si Jose sang lulubngan nga ginguhab sa bato kag wala pa ini magamit. Diri ginbutang ang bangkay ni Jesus. Dayon ginpaligid ang daku nga bato para itabon sa lulubngan. Nagadalidali sila para indi maabtan sang Adlaw nga Inugpahuway. Sanday Maria Magdalena kag Maria nga iloy ni Santiago nga mas bataon mahimo nagbulig man sa paghanda sang bangkay ni Jesus. Nagdalidali sila pauli “kag naghanda sing mahamot nga mga tanom kag mahamot nga mga lana” para ibutang sa bangkay ni Jesus pagkatapos sang Adlaw nga Inugpahuway.—Lucas 23:56.

Pagkasunod nga adlaw, sang Adlaw nga Inugpahuway, ang puno nga mga saserdote kag ang mga Fariseo nagkadto kay Pilato kag nagsiling: “Nadumduman namon nga sang buhi pa inang impostor, nagsiling sia, ‘Pagligad sang tatlo ka adlaw banhawon ako.’ Gani, magmando ka nga bantayan ang lulubngan tubtob sa ikatlo nga adlaw kay basi magkari ang iya mga disipulo kag kawaton sia kag magsiling sila sa mga tawo, ‘Ginbanhaw sia!’ Kag ining naulihi nga panglimbong mangin malain pa sa nahauna.” Si Pilato nagsiling sa ila: “Magdala kamo sang guardia. Lakat kamo kag pabantayi ninyo ini sing maayo.”—Mateo 27:63-65.

Sang temprano pa sang Domingo sang aga, sanday Maria Magdalena, Maria nga iloy ni Santiago, kag ang iban pa nga babayi nagdala sing mahamot nga mga tanom sa lulubngan para ibutang ini sa bangkay ni Jesus. Nagpinamangkutanay sila: “Sin-o ang mapaligid sang bato halin sa puertahan sang lulubngan?” (Marcos 16:3) Pero may linog nga natabo. Dugang pa, ginpaligid sang anghel sang Dios ang bato, wala na ang mga guardia, kag wala naman sing unod ang lulubngan!