Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 110

Katapusan nga Adlaw ni Jesus sa Templo

Katapusan nga Adlaw ni Jesus sa Templo

MATEO 23:25–24:2 MARCOS 12:41–13:2 LUCAS 21:1-6

  • GINPAKAMALAUT PA GID NI JESUS ANG MGA LIDER SANG RELIHION

  • LAGLAGON ANG TEMPLO

  • ANG IMOL NGA BALO NGA BABAYI NAG-AMOT SING DUHA LANG KA SENSILYO

Sang katapusan nga pagkadto ni Jesus sa templo, padayon niya nga ginbuyagyag ang pagkasalimpapaw sang mga escriba kag mga Fariseo, kag gintawag niya sila nga mga salimpapaw sa publiko. Naggamit sia sang paglaragway, nga nagasiling: “Ginatinluan ninyo ang gua lang nga bahin sang kopa kag pinggan, apang ang sulod sini puno sang kakagod kag pagpatuyang. Bulag nga Fariseo, tinlui anay ang sulod sang kopa kag pinggan agod ang gua sini mangin matinlo man.” (Mateo 23:25, 26) Bisan pa estrikto ang mga Fariseo sa pagpaninlo suno sa kasuguan kag sa nagua nga panagway, ginapabay-an nila ang nasulod nga pagkatawo kag wala nila ginatinluan ang ila malaragwayon nga tagipusuon.

Makita man ang ila pagkasalimpapaw sa ila kahanda nga tukuron kag patahumon ang mga lulubngan sang mga manalagna. Pero subong sang ginsambit ni Jesus, “mga anak [sila] sang mga nagpatay sa mga manalagna.” (Mateo 23:31) Ginpamatud-an ini sang ila mga panikasog nga patyon si Jesus.—Juan 5:18; 7:1, 25.

Ginhambal dayon ni Jesus kon ano ang matabo sa sining mga lider sang relihion kon indi sila maghinulsol: “Mga man-ug, mga kaliwat sang dalitan nga mga man-ug, paano kamo makapalagyo sa silot sang Gehenna?” (Mateo 23:33) Ang malapit nga Nalupyakan sang Hinom ginagamit sa pagsunog sang basura, isa ka maathag nga paglaragway sang permanente nga kalaglagan sang malaut nga mga escriba kag mga Fariseo.

Ang mga disipulo ni Jesus magarepresentar sa iya subong “mga manalagna kag maalam nga mga tawo kag mga manunudlo.” Paano sila trataron? Nagsiling si Jesus sa mga lider sang mga relihion: “Ang iban sa [akon mga disipulo] patyon ninyo, kag ang iban pa patyon ninyo sa usok. Ang iban bunalon ninyo sa inyo mga sinagoga, kag ang iban pa gid lagson ninyo sa mga siudad, gani manabat kamo sa dugo sang tanan nga matarong nga napatay sa duta, halin sa dugo sang matarong nga si Abel tubtob sa dugo ni Zacarias . . . nga ginpatay ninyo.” Nagpaandam sia: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ini tanan magaabot sa sini nga kaliwatan.” (Mateo 23:34-36) Amo sini ang natabo sang 70 C.E. sang ginlaglag sang mga soldado sang Roma ang Jerusalem kag linibo ka Judiyo ang napatay.

Nasubuan si Jesus sa paghunahuna sining makahaladlok nga hitabo. Nagsiling sia sing masinulub-on: “Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagapatay sang mga manalagna kag nagabato sang mga ginpadala sa imo! Makapila nga gintinguhaan ko nga tipunon ang imo mga anak kaangay sang isa ka munga nga nagatipon sang iya mga piso sa idalom sang iya mga pakpak! Apang indi kamo luyag sini. Ang inyo balay pabay-an sa inyo.” (Mateo 23:37, 38) Mahimo nagpalibog ang mga nagapamati kon ano nga “balay” ang iya ginatumod. Ginapatuhuyan bala niya ang matahom nga templo didto sa Jerusalem, nga daw ginaamligan sang Dios?

Dayon nagdugang si Jesus: “Nagasiling ako sa inyo, halin karon, indi na ninyo ako makita tubtob nga magsiling kamo, ‘Pakamaayuhon ang isa nga nagakari sa ngalan ni Jehova!’” (Mateo 23:39) Ginkutlo niya ang tagna sa Salmo 118:26: “Pakamaayuhon ang isa nga nagakari sa ngalan ni Jehova; halin sa balay ni Jehova ginapakamaayo ka namon.” Maathag nga kon malaglag na ining literal nga templo, wala na sing magakadto sa sini sa ngalan sang Dios.

Nagkadto dayon si Jesus sa bahin sang templo nga may mga bahandian nga korte trumpeta. Makabutang ang mga tawo sang ila mga amot sa gamay nga buho sa ibabaw. Nakita niya ang pila ka Judiyo nga nagahimo sini, ang mga manggaranon “nagahulog sing madamo nga kuarta” subong dulot. Dayon nakita ni Jesus ang isa ka imol nga balo nga babayi nga “naghulog sing duha lang ka sensilyo.” (Marcos 12:41, 42) Wala sing duhaduha nga nahibaluan niya nga nahamuot gid ang Dios sa dulot sang balo.

Gintawag ni Jesus ang iya mga disipulo kag nagsiling: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ining imol nga balo nga babayi naghulog sing kapin pa sangsa tanan nga naghulog sang kuarta sa mga bahandian.” Ngaa? Ginpaathag niya: “Sila tanan naghulog kon ano lang ang sobra sa ila manggad, apang ang balo, bisan pa imol, naghulog sang tanan niya nga palangabuhian.” (Marcos 12:43, 44) Tuhay gid ang panghunahuna kag ginhimo sang balo kon ipaanggid sa mga lider sang relihion!

Samtang nagahingapos ang Nisan 11, nagbiya si Jesus sa templo sa katapusan nga tion. Ang isa sa iya mga disipulo nagsiling: “Manunudlo, tan-awa, katahom sang mga bato kag mga tinukod!” (Marcos 13:1) Matuod nga ang pila ka bato sa mga pader sang templo tuman ka dalagku, amo nga mapag-on gid ini kon tan-awon kag daw indi maguba. Pero daw makatilingala nga nagsiling si Jesus: “Nakita mo bala ining dalagku nga mga tinukod? Wala gid sing bisan isa ka bato diri nga mabilin sa ibabaw sang isa ka bato nga indi marumpag.”—Marcos 13:2.

Pagkatapos ini ihambal ni Jesus, nagtabok sila sang iya mga apostoles sa Nalupyakan sang Kidron kag nagtaklad sila sa isa ka lugar sa Bukid sang mga Olibo. Upod niya sa sini nga tion ang iya apat ka apostoles—sanday Pedro, Andres, Santiago, kag Juan. Makita nila didto ang katahom sang templo.