Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 SEKSION 6

Katapusan nga Ministeryo ni Jesus

“Magaabot sa imo ang imo hari.”—Mateo 21:5

Katapusan nga Ministeryo ni Jesus

SA SINI NGA SEKSION

KAPITULO 101

Panihapon sa Balay ni Simon sa Betania

May ginhimo si Maria, nga utod ni Lazaro, nga nangin kontrobersiya, pero gin-apinan sia ni Jesus.

KAPITULO 102

Nagsulod ang Hari sa Jerusalem nga Nagasakay sa Asno

Gintuman niya ang gintagna sang nagligad nga lima ka gatos ka tuig.

KAPITULO 103

Gintinluan Liwat ang Templo

Daw legal man ang mga negosyante sa Jerusalem, pero ngaa gintawag sila ni Jesus nga mga kawatan?

KAPITULO 104

Magapamati Bala kag Magatuo ang mga Judiyo sa Dios?

May kinatuhayan bala ang pagtuo kay Jesus kag ang pagpanghikot suno sa sina nga pagtuo?

KAPITULO 105

Leksion Parte sa Pagtuo—Ang Kahoy nga Higuera

Gintudlo ni Jesus sa iya mga disipulo ang gahom sang pagtuo kag ginpaathag kon ngaa ginsikway sang Dios ang pungsod sang Israel.

KAPITULO 106

Duha ka Ilustrasyon Parte sa mga Ulubasan

Hibalua ang kahulugan sang parabola parte sa tawo nga nangabay sa iya anak nga magtrabaho sa ulubasan kag sang parabola parte sa tawo nga nagpaagsa sang iya ulubasan sa malaut nga mga mangunguma.

KAPITULO 107

Ginpatawag sang Hari ang mga Gin-agda sa Punsion sa Kasal

Ang parabola ni Jesus isa ka tagna.

KAPITULO 108

Wala Magpasiod si Jesus

Napahipos niya una ang mga Fariseo, masunod ang mga Saduceo, kag sang ulihi ang nagtingob nga mga nagapamatok.

KAPITULO 109

Ginpakamalaut Niya ang mga Nagapamatok sa Iya

Ngaa indi ugyon si Jesus sa mga pagsumpakilay sang relihion?

KAPITULO 110

Katapusan nga Adlaw ni Jesus sa Templo

Gingamit niya ang halimbawa sang imol nga balo nga babayi para itudlo ang importante nga leksion.

KAPITULO 111

Nangayo sing Tanda ang mga Apostoles

Ang iya tagna natuman una sang unang siglo. May daku man bala ini nga katumanan?

KAPITULO 112

Leksion Parte sa Padayon nga Pagbantay—Ang mga Birhen

Nagtudlo bala si Jesus nga katunga sang iya mga disipulo buangbuang kag ang katunga mainandamon?

KAPITULO 113

Leksion Parte sa Kapisan—Ang mga Talanton

Ang parabola ni Jesus nagapaathag sang iya ginsiling: “Ang may yara, hatagan sing dugang pa.”

KAPITULO 114

Ang Cristo Magahukom sa mga Karnero kag mga Kanding

Gingamit ni Jesus ang matahom nga parabola para ipaathag ang basihan para sa dayon nga paghukom.

KAPITULO 115

Malapit Na ang Katapusan nga Paskua ni Jesus

Ngaa talalupangdon nga nagsugot ang mga lider sang relihion nga bayaran si Judas sing 30 ka bilog nga pilak para luiban si Jesus?

KAPITULO 116

Pagtudlo sing Pagpaubos sa Katapusan nga Paskua

Nakibot ang mga apostoles sang ginhimo niya ang hilimuon sang suluguon.

KAPITULO 117

Ang Panihapon sang Ginuo

Ginsugdan ni Jesus ang isa ka memoryal nga hiwaton sang iya mga sumulunod kada tuig kon Nisan 14.

KAPITULO 118

Pagbaisay Kon Sin-o ang Pinakamataas

Nalipatan na sang mga apostoles ang leksion nga gintudlo ni Jesus sang temprano sina nga gab-i.

KAPITULO 119

Si Jesus​—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

Nagtudlo si Jesus sang importante nga kamatuoran kon paano magpalapit sa Dios.

KAPITULO 120

Mga Sanga nga Nagapamunga kag mga Abyan ni Jesus

Sa anong paagi nga “nagapamunga” ang mga disipulo ni Jesus?

KAPITULO 121

“Magpakabakod Kamo! Nadaug Ko ang Kalibutan”

Paano nadaug ni Jesus ang kalibutan kon ginpatay sia sini?

KAPITULO 122

Katapusan nga Pangamuyo ni Jesus sa Kuarto sa Ibabaw

Ginpaathag niya nga nakahimo sia sing labaw pa sangsa pag-aman sing kaluwasan sa katawhan.

KAPITULO 123

Nagpangamuyo Samtang Nagakasubo sing Tuman

Ngaa nangamuyo si Jesus: “Kuhaa sa akon ini nga kopa”? Maisol na bala sia sa pag-aman sing gawad paagi sa iya kamatayon?

KAPITULO 124

Ginluiban kag Gindakop ang Cristo

Nakita ni Judas si Jesus bisan tungang gab-⁠i na.

KAPITULO 125

Gindala si Jesus kay Anas, Dayon kay Caifas

Ang pagbista kay Jesus paglapas sang hustisya.

KAPITULO 126

Ginpanghiwala ni Pedro si Jesus

Ngaa gintalikdan dayon ni Pedro, isa ka tawo nga may pagtuo kag debosyon, si Jesus?

KAPITULO 127

Ginbista sang Sanhedrin, Dayon Gindala kay Pilato

Nangin maathag ang matuod nga intension sang mga lider sang relihion sang mga Judiyo.

KAPITULO 128

Inosente Sia Suno Kanday Pilato kag Herodes

Ngaa ginpadala ni Pilato si Jesus kay Herodes para mahukman? Wala bala sing awtoridad si Pilato sa paghukom kay Jesus?

KAPITULO 129

Nagsiling si Pilato: “Yari ang Tawo!”

Bisan si Pilato nagdayaw sa talalupangdon nga mga kinaiya ni Jesus.

KAPITULO 130

Gintugyan si Jesus kag Gindala Para Patyon

Ngaa ginsilingan ni Jesus ang nagakasubo nga mga babayi nga maghibi tungod sa ila kaugalingon kag tungod sa ila mga anak sa baylo nga tungod sa iya?

KAPITULO 131

Ang Inosente nga Hari Nag-antos sa Usok

Nagpromisa si Jesus sa isa sa mga kriminal nga ginpatay kaupod niya.

KAPITULO 132

“Matuod Gid nga Ini nga Tawo Amo ang Anak sang Dios”

Isa lang ang ginapamatud-an sang mga milagro nga pagdulom bisan adlaw, paglinog, kag kurtina sa templo nga napihak.

KAPITULO 133

Ginhanda kag Ginlubong ang Bangkay ni Jesus

Ngaa gusto gid nila ilubong dayon ang bangkay ni Jesus antes magtunod ang adlaw?

KAPITULO 134

Wala Na sing Unod ang Lulubngan​—Buhi si Jesus!

Pagkatapos mabanhaw si Jesus, una sia nga nagpakita sa babayi nga disipulo imbes sa iya mga apostoles.

KAPITULO 135

Nagpakita sa Madamo ang Ginbanhaw nga si Jesus

Paano ginpamatud-an ni Jesus sa iya mga disipulo nga ginbanhaw sia?

KAPITULO 136

Sa Higad sang Dagat sang Galilea

Tatlo ka beses nga ginpahanumdom si Pedro kon paano niya ipakita ang iya gugma kay Jesus.

KAPITULO 137

Madamo ang Nakakita sa Iya Antes sang Pentecostes

Pagkatapos mabanhaw si Jesus asta magkayab sia sa langit, sulitsulit niya nga ginsiling kon ano ang mabaton sang iya mga disipulo kag kon paano nila ini gamiton.

KAPITULO 138

Ang Cristo sa Tuo sang Dios

Ano ang himuon ni Jesus samtang ginahulat niya ang tion nga manghikot sia batok sa iya mga kaaway?

KAPITULO 139

Ibalik ni Jesus ang Paraiso kag Tapuson ang Iya Hilikuton

Madamo pa sia sing himuon antes niya ihatag ang Ginharian sa iya Dios kag Amay.