Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

Indese sang mga Ilustrasyon (Mga Parabola)

Indese sang mga Ilustrasyon (Mga Parabola)

Ang mga numero nagapatuhoy sa mga kapitulo.

abyan nga wala nagapangampo 74

agsador nagpatay sa anak sang tag-iya 106

amay handa maghatag 35

anak nga nadula 86

asin sang duta 35

bag-o nga alak, daan nga panit nga suludlan 28

bag-o nga tela sa daan nga bayo 28

bahandi nga natago sa latagon 43

balay nga natukod sa igang 35

balo nga babayi kag hukom 94

bata sa tiendahan 39

binhi sa lainlain nga duta 43

binhi sang mustasa, Ginharian 43

binhi sang mustasa, pagtuo 89

buhaha nga anak 86

buho sang dagom 96

dagami sa mata sang utod 35

denario nga sueldo sang mamumugon 97

drakma nga nakita 85

duha ka anak ginpakadto sa ulubasan 106

duha ka tawo nga may utang 40

hamlok ginasala, kamelyo ginatulon 109

hari nga luyag makig-away 84

hari wala nagpabayad sang daku nga utang 64

indi magpatawad nga ulipon 64

indi matinlo nga espiritu nagbalik 42

kahoy nga higuera 79

kamelyo malusot sa buho sang dagom 96

karnero kag kanding 114

lebadura nga ginsamo sa harina 43

lebadura sang mga Fariseo 58

Maayo nga Manugbantay 80

mabinuligon nga Samaritano 73

makitid nga gawang 35

mamumugon sa ulubasan 97

manggaranon nagpatindog sang mga bodega 77

manggaranon nga tawo kag si Lazaro 88

mangingisda sang mga tawo 22

manugpatay nga mga agsador 106

manugsab-ug 43

manugsab-ug nga nagtulog 43

manugsukot sing buhis kag Fariseo 94

matuod nga puno sang ubas 120

matutom kag mainandamon nga ulipon 111

matutom nga tulugyanan 78

mina 100

munga nagatipon sang iya mga piso 110

nadula nga drakma 85

nadula nga karnero 63

nagaarado kag nagabalikid 65

nagapili sing pulungkuan para sa dungganon 83

napulo ka birhen 112

pag-agda sa imol sa sinalusalo 83

pagtukod sang torre 84

pangagda sa panihapon ginbalibaran 83

perlas nga malahalon 43

perlas sa mga baboy 35

pispis kag liryo 35

pukot 43

punsion sa kasal sang hari 107

sadsaran sang balay 35

talanton 113

trigo kag hilamon 43

tulugyanan nga indi matarong 87

ulipon halin sa uma 89

ulipon nagabantay sa pag-abot sang agalon 78

uyas sang trigo mapatay, dayon magapamunga 103

INDESE SANG MGA KAHON

“Nag-abot ang Tion sang Pagputli sa Ila” 6

Makalilipay nga mga Paglakbay 10

Sin-o ang mga Samaritano? 19

Ginsudlan sang Demonyo 23

Mga Ilustrasyon Parte sa Pagpuasa 28

Pagtudlo Paagi sa Pagsulit 35

Ang Iya Balhas Nangin Kaangay sang Dugo 123

Ang Duta sang Dugo 127

Paglatigo 129

‘Ibutang sa Usok’ 132