LUCAS 2:40-52

  • GINPAMANGKOT SANG 12 ANYOS NGA SI JESUS ANG MGA MANUNUDLO

  • GINTAWAG NI JESUS SI JEHOVA NGA “AKON AMAY”

Tigpamulak na. Gani, tion na nga maglakbay ang pamilya ni Jose upod sa ila mga abyan kag paryente pakadto sa Jerusalem. Nagakadto sila didto kada tuig para saulugon ang Paskua suno sa Kasuguan. (Deuteronomio 16:16) Mga 120 ka kilometro ang ila lakbayon halin sa Nazaret pa Jerusalem. Masako kag nalangkag ang tanan. Nalangkag gid si Jesus, nga 12 anyos na, sa sini nga kapiestahan kag sa kahigayunan nga makapalapit liwat sa templo.

Para kay Jesus kag sa iya pamilya, ang Paskua indi lang isa ka adlaw nga selebrasyon. Ang adlaw pagkatapos sang Paskua amo ang pagsugod sang pito ka adlaw nga Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura. (Marcos 14:1) Bahin ini sang panahon sang Paskua. Ang ila pagbiyahe halin sa Nazaret, ang pagtener nila sa Jerusalem, asta sa ila pagpauli, nagalawig sang mga duha ka semana. Pero nadugayan sila sa sini nga tuig bangod kay Jesus. Parte ini sa problema nga nahibaluan lang sang nagapauli na sila halin sa Jerusalem.

Samtang nagalakbay sila pauli pa aminhan, abi nanday Jose kag Maria nag-upod si Jesus sa ila mga paryente kag mga abyan. Pero sang nagdulog sila kay gab-i na, wala nila sia makita. Gani ginpangita nila sia sa ila mga kaupdanan, pero wala sia. Indi nila makita ang ila bata! Gani nagbalik sanday Jose kag Maria sa Jerusalem para pangitaon sia.

Bilog nga adlaw nila sia nga ginpangita, pero indi nila sia makita asta sa ikaduha nga adlaw. Sa ikatlo nga adlaw, nakita nila ang ila bata sa templo nga madamo sing hulot. Nakita nila si Jesus nga nagapungko upod sa Judiyo nga mga manunudlo. Nagapamati sia sa ila, nagapamangkot, kag nagdayaw gid sila sa iya paghangop.

“Anak, ngaa ginhimo mo ini sa amon?” pamangkot ni Maria. “Ginkulbaan gid kami sang imo amay sa pagpangita sa imo.”—Lucas 2:48.

Natingala si Jesus nga wala sila makahibalo kon diin sia. “Ngaa ginpangita gid ninyo ako?” pamangkot niya. “Wala bala kamo makahibalo nga dapat yara ako sa balay sang akon Amay?”—Lucas 2:49.

Karon nga updanay na sila, nagpauli sila sa Nazaret kag padayon nga nagpasakop si Jesus kanday Jose kag Maria. Padayon sia nga nagdaku kag labi nga nag-alam. Bisan bata pa sia, nahamut-an na sia sang Dios kag sang mga tawo. Halin sang bata pa si Jesus, nagpakita sia sang maayo nga halimbawa indi lamang sa pag-una sang espirituwal nga mga butang kundi sa pagtahod man sa iya mga ginikanan.