Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

 KAPITULO 11

Ginhanda ni Juan nga Manugbawtismo ang Dalan

Ginhanda ni Juan nga Manugbawtismo ang Dalan

MATEO 3:1-12 MARCOS 1:1-8 LUCAS 3:1-18 JUAN 1:6-8, 15-28

  • SI JUAN NAGBANTALA KAG NAGBAWTISMO

  • MADAMO ANG NAGPABAWTISMO, PERO INDI TANAN

Mga 17 ka tuig na ang nagligad halin sang ginpamangkot sang 12 anyos nga si Jesus ang mga manunudlo sa templo. Tigpamulak na sang 29 C.E. Madamo ang nagaistorya parte sa paryente ni Jesus nga si Juan nga nagabantala sa tanan nga lugar sa nakatundan nga bahin sang Suba Jordan.

Dalayawon gid si Juan, sa iya hitsura kag ginahambal. Balahibo sang kamelyo ang iya panapton, kag ang iya paha panit. Nagakaon sia sing mga apan kag dugos halin sa talon. Ano ang iya mensahe? “Maghinulsol kamo, kay ang Ginharian sang langit malapit na.”—Mateo 3:2.

Nagdayaw ang mga nakabati sang mensahe ni Juan. Madamo ang nakarealisar nga dapat sila maghinulsol, nga dapat bag-uhon nila ang ila panimuot kag mga paggawi, kag isikway ang ila indi maayo nga mga buhat sadto. “Ang katawhan sang Jerusalem kag sang bug-os nga Judea kag sang tanan nga lugar sa palibot sang Jordan nagkadto sa iya.” (Mateo 3:5) Madamo ang nagkadto kay Juan nga naghinulsol. Ginbawtismuhan niya sila paagi sa pagtum-oy sa ila sa tubig sang Jordan. Ngaa?

Ginbawtismuhan niya ang mga tawo bilang simbulo, ukon pagbaton, nga tinagipusuon sila nga naghinulsol sa ila mga sala sa Kasuguan nga katipan sang Dios. (Binuhatan 19:4) Pero indi tanan nakalipikar. Sang ang pila ka relihioso nga lider, mga Fariseo kag mga Saduceo, nagkadto sa iya, gintawag sila ni Juan nga “kaliwat sang mga man-ug.” Nagsiling sia: “Ipakita ninyo sa inyo mga buhat nga nagahinulsol kamo. Indi kamo magsiling sa inyo kaugalingon, ‘Amay namon si Abraham.’ Kay ginasiling ko sa inyo nga ang Dios makasarang sa paghimo bisan sa sini nga mga bato nga mga anak ni Abraham. Ang wasay handa na sa pag-utod sa gamot sang mga kahoy. Gani ang tanan nga kahoy nga wala nagapamunga sing maayo nga bunga pudlon kag ihaboy sa kalayo.”—Mateo 3:7-10.

Bangod bantog na si Juan kag mapuersa ang iya mensahe kag madamo ang iya ginbawtismuhan, ginpakadto sa iya ang mga saserdote kag mga Levinhon para mamangkot: “Sin-o ka?”

“Indi ako ang Cristo,” siling ni Juan.

“Kon amo, ikaw bala si Elias?” pamangkot nila.

Nagsabat sia: “Indi.”

“Ikaw bala ang gintagna nga manalagna?” pamangkot nila, buot silingon ang daku nga Manalagna nga ginsiling ni Moises nga magaabot.—Deuteronomio 18:15, 18.

“Indi!” sabat ni Juan.

Nagpamilit sila: “Sin-o ka? Sugiri kami agod may isabat kami sa mga nagpadala sa amon. Ano ang masiling mo tuhoy sa imo kaugalingon?” Nagsiling si Juan: “Ako ang nagasinggit sa kamingawan, ‘Tadlunga ang dalan ni Jehova,’ subong sang ginsiling ni Isaias nga manalagna.”—Juan 1:19-23.

“Kon amo, ngaa nagapangbawtismo ka,” gusto nila mabal-an, “kon indi ikaw ang Cristo ukon si Elias ukon ang gintagna nga manalagna?” Nagsabat sia: “Nagabawtismo ako paagi sa tubig. Sa tunga ninyo may isa nga wala ninyo makilala, ang isa nga magakari sunod sa akon.”—Juan 1:25-27.

Nagsiling si Juan nga ginahanda niya ang katawhan para mangin husto ang kahimtangan sang ila tagipusuon sa pagbaton sa gintagna nga Mesias, nga mangin Hari sa ulihi. Nagsiling si Juan tuhoy sa iya: “Ang isa nga magakari sunod sa akon mas gamhanan sangsa akon, kag indi ako takus sa paghukas sang iya mga sandalyas.” (Mateo 3:11) Nagsiling pa gani si Juan: “Ang magakari sunod sa akon nauna sa akon kay nagkabuhi sia nga una sa akon.”—Juan 1:15.

Gani nagakaigo gid ang mensahe ni Juan nga “Maghinulsol kamo, kay ang Ginharian sang langit malapit na.” (Mateo 3:2) Nagapahibalo ini sa mga tawo nga magasugod na ang ministeryo sang nagapakari nga Hari nga gintangdo ni Jehova, si Jesucristo.