Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO 7

Ginduaw sang mga Astrologo si Jesus

Ginduaw sang mga Astrologo si Jesus

MATEO 2:1-12

  • GINSUNDAN SANG MGA ASTROLOGO ANG “BITUON” PAKADTO SA JERUSALEM KAG DAYON KAY JESUS

May pila ka lalaki nga naghalin sa Sidlangan. Mga astrologo sila—mga nagatuon parte sa posisyon sang mga bituon kag nagapangangkon nga paagi sini mahibaluan nila ang kahulugan sang mga hitabo sa kabuhi sang mga tawo. (Isaias 47:13) Sang ara sila sa ila lugar sa Sidlangan, nakakita sila sing “bituon” kag ginsundan ini ginatos ka kilometro, indi pakadto sa Betlehem kundi sa Jerusalem.

Sang nag-abot sila didto, namangkot sila: “Diin natawo ang hari sang mga Judiyo? Kay nakita namon ang iya bituon sang didto kami sa Sidlangan, kag nagkari kami agod magyaub sa iya.”—Mateo 2:1, 2.

Nabatian ni Hari Herodes sang Jerusalem ang parte sa sini kag naakig gid sia. Gani ginpatawag niya ang puno nga mga saserdote kag iban pa nga lider sang relihion sang mga Judiyo kag ginpamangkot kon diin matawo ang Cristo. Nagsabat sila suno sa Kasulatan nga nagasiling: “Sa Betlehem.” (Mateo 2:5; Miqueas 5:2) Sekreto nga ginpatawag ni Herodes ang mga astrologo, kag ginsilingan niya sila: “Lakat kamo kag pangitaa ninyo ang bata. Kag kon makita ninyo sia, pahibalua ninyo ako agod makakadto man ako kag makayaub sa iya.” (Mateo 2:8) Pero ang matuod, gusto makita ni Herodes ang bata para patyon ini!

Paglakat sang mga astrologo, may makatilingala nga natabo. Ang “bituon” nga nakita nila sang didto pa sila sa Sidlangan nag-una sa ila. Maathag nga indi ini ordinaryo nga bituon kundi gingamit ini para giyahan sila. Ginsunod ini sang mga astrologo asta nga nagpundo ini sa ibabaw sang balay nga ginaistaran nanday Jose kag Maria upod ang ila bata.

Sang magsulod sa balay ang mga astrologo, nakita nila si Maria kag ang bata nga si Jesus. Nagyaub sila kay Jesus. Kag ginhatagan nila sia sing regalo nga bulawan, olibano, kag mira. Sang manugbalik na sila kay Herodes, ginpaandaman sila sang Dios paagi sa damgo nga indi na magbalik didto. Gani nagpauli sila sa ila pungsod sa lain nga alagyan.

Sin-o sa banta mo ang naghatag sang “bituon” nga naggiya sa mga astrologo? Dumduma, wala sila gingiyahan sang bituon diretso kay Jesus sa Betlehem. Sa baylo, gingiyahan sila pakadto sa Jerusalem, diin nagkitaay sila ni Hari Herodes, nga gusto magpatay kay Jesus. Kag nahimo gid niya ini kon wala magpasilabot ang Dios kag ginpaandaman ang mga astrologo nga indi pag-isugid kay Herodes kon diin si Jesus. Maathag nga ang kaaway sang Dios nga si Satanas amo ang gusto magpatay kay Jesus, kag gingamit niya ini para himuon ang iya plano.