Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Si Jesus—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

Sa sini nga libro, basaha ang tanan nga hitabo sa kabuhi ni Jesus nga narekord sa Biblia.

INTRODUKSION

Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

Ang mga panudlo kag ginhimo ni Jesus nga yara sa ebanghelyo, makabag-o sang imo kabuhi.

KAPITULO 1

Duha ka Mensahe Halin sa Dios

Ginsugid ni anghel Gabriel ang mga mensahe nga daw indi mapatihan.

KAPITULO 2

Ginpadunggan si Jesus Antes Pa Sia Matawo

Paano ginpadunggan ni Elisabet kag sang iya ginabusong si Jesus?

KAPITULO 3

Natawo ang Magahanda sang Dalan

Sang makahambal na si Zacarias paagi sa milagro, may importante sia nga tagna.

KAPITULO 4

Si Maria—Nagabusong Pero Wala sing Bana

Nagpati bala si Jose sang ginsugiran sia ni Maria nga nagabusong sia paagi sa balaan nga espiritu kag indi sa iban nga lalaki?

KAPITULO 5

Diin kag San-o Natawo si Jesus?

Ngaa makasiling kita nga wala natawo si Jesus sang Disiembre 25?

KAPITULO 6

Ang Ginpromisa nga Bata

Sang gindala nanday Jose kag Maria ang lapsag nga si Jesus sa templo, duha ka tigulang nga Israelinhon ang nagtagna parte sa matabo kay Jesus sa ulihi.

KAPITULO 7

Ginduaw sang mga Astrologo si Jesus

Ngaa ang bituon nga nakita nila sa Sidlangan naggiya sa ila una sa manugpatay nga si Hari Herodes, kag indi kay Jesus?

KAPITULO 8

Nakapalagyo Sila sa Malain nga Manuggahom

Tatlo ka tagna sa Biblia parte sa Mesias ang natuman sang bata pa si Jesus.

KAPITULO 9

Nagdaku sa Nazaret

Pila ang manghod ni Jesus?

KAPITULO 10

Ang Pamilya ni Jesus Nagkadto sa Jerusalem

Kinulbaan si Jose kag si Maria sang indi nila makita si Jesus, samtang natingala si Jesus nga wala nila dayon mahibaluan kon diin sia pangitaon.

KAPITULO 11

Ginhanda ni Juan nga Manugbawtismo ang Dalan

Sang nagkadto ang mga Fariseo kag mga Saduceo kay Juan, ginpakamalaut niya sila. Ngaa?

KAPITULO 12

Nagpabawtismo si Jesus

Ngaa nagpabawtismo si Jesus bisan pa wala gid sia sing sala?

KAPITULO 13

Magtuon sa Kon Paano Gin-atubang ni Jesus ang mga Pagsulay

Ang pagsulay kay Jesus nagpamatuod sa duha ka kamatuoran parte sa Yawa.

KAPITULO 14

Ang Una nga mga Disipulo ni Jesus

Ano ang nagkumbinsi sa una nga anom ka disipulo ni Jesus nga nakita nila ang Mesias?

KAPITULO 15

Ang Iya Una nga Milagro

Ginpakita ni Jesus sa iya iloy nga indi sia ang nagatuytoy sa iya, kundi ang iya langitnon nga Amay.

KAPITULO 16

Ginpakita ni Jesus ang Kakugi sa Matuod nga Pagsimba

Ginatugutan sang Kasuguan sang Dios ang mga tawo nga magbakal sing sapat sa Jerusalem agod ihalad, gani ngaa naakig si Jesus sa mga negosyante sa templo?

KAPITULO 17

Gab-i sang Gintudluan Niya si Nicodemo

Ano ang buot silingon sang “mabun-ag liwat”?

KAPITULO 18

Magadugang si Jesus Samtang Magabuhin si Juan

Nahisa ang mga disipulo ni Juan nga Manugbawtismo, bisan pa si Juan wala nahisa.

KAPITULO 19

Gintudluan ang Samaritana

Ginsugid sa iya ni Jesus ang wala pa niya ginsugid sa iban.

KAPITULO 20

Ikaduha nga Milagro sa Cana

Halin sa kalayuon nga mga 26 ka kilometro, gin-ayo ni Jesus ang bata.

KAPITULO 21

Sa Sinagoga sa Nazaret

Ano ang ginsiling ni Jesus amo nga gusto sia patyon sang iya mga kasimanwa?

KAPITULO 22

Ang Apat ka Disipulo Mangin mga Mangingisda sang mga Tawo

Gin-agda niya sila nga biyaan ang isa ka sahi sang pagpangisda kag sugdan ang lain naman nga sahi sang pagpangisda.

KAPITULO 23

Mga Milagro ni Jesus sa Capernaum

Sang ginpagua ni Jesus ang mga demonyo, ginpunggan niya sila nga isugid sa iban nga sia ang Anak sang Dios. Ngaa?

KAPITULO 24

Ginpasangkad Niya ang Iya Ministeryo sa Galilea

Nagkadto ang mga tawo kay Jesus para mag-ayo, pero ginpaathag ni Jesus nga may daku pa nga katuyuan ang iya ministeryo.

KAPITULO 25

Maluluy-on nga Gin-ayo ang Isa ka Aruon

Paagi sa simple pero may awtoridad nga ginsiling ni Jesus, ginpamatud-an niya nga nagaulikid sia sa mga ginaayo niya.

KAPITULO 26

“Ginpatawad Na ang Imo mga Sala”

Ano ang kaangtanan sang sala sa balatian suno kay Jesus?

KAPITULO 27

Gintawag si Mateo

Ngaa nagkaon si Jesus upod sa kilala nga mga makasasala?

KAPITULO 28

Ngaa Wala Nagapuasa ang mga Disipulo ni Jesus?

Naggamit si Jesus sang ilustrasyon parte sa panit nga suludlan sang alak para sabton sila.

KAPITULO 29

Puede Bala Maghimo sing Maayo kon Adlaw nga Inugpahuway?

Ngaa ginhingabot sang mga Judiyo si Jesus sang gin-ayo niya ang tawo nga nagabalatian sing 38 na ka tuig?

KAPITULO 30

Ang Kaangtanan ni Jesus sa Iya Amay

Nagapensar ang mga Judiyo nga ginahimo ni Jesus ang iya kaugalingon nga tupong sa Dios, pero gin-athag ni Jesus nga mas mataas ang Dios sangsa iya.

KAPITULO 31

Pagpangutol sing Uhay sa Adlaw nga Inugpahuway

Ngaa gintawag ni Jesus ang iya kaugalingon nga “Ginuo sang Adlaw nga Inugpahuway”?

KAPITULO 32

Ano ang Ginatugot sang Kasuguan sa Adlaw nga Inugpahuway?

Pirme nagabangigay ang mga Saduceo kag Fariseo, pero nagtingob sila sa isa ka katuyuan.

KAPITULO 33

Pagtuman sang Tagna ni Isaias

Ngaa ginsugo ni Jesus ang iya mga gin-ayo nga indi pag-isugid sa iban kon sin-o sia ukon ang iya ginhimo?

KAPITULO 34

Nagpili si Jesus sang Dose ka Apostoles

Ano ang kinatuhayan sang apostol sa disipulo?

KAPITULO 35

Ang Bantog nga Sermon sa Bukid

Hibalua ang paathag sa panguna nga mga punto sang pamulongpulong ni Jesus.

KAPITULO 36

Nagtuo Gid ang Isa ka Senturion

Ano ang ginhimo sang opisyal sang mga soldado nga nagdayaw gid si Jesus?

KAPITULO 37

Ginbanhaw ni Jesus ang Anak sang Balo

Nahangpan sang mga nakakita sang milagro ang katuyuan sini.

KAPITULO 38

Luyag ni Juan nga Mabatian Mismo kay Jesus

Ngaa namangkot si Juan nga Manugbawtismo kon si Jesus ang Mesias? Nagaduhaduha bala si Juan?

KAPITULO 39

Makaluluoy ang Indi Mahinulsulon nga Kaliwatan

Ginsiling ni Jesus nga sa Adlaw sang Paghukom, mas mamag-an pa ang silot sa duta sang Sodoma sangsa Capernaum, ang siudad nga iya anay ginpuy-an.

KAPITULO 40

Leksion sa Pagpatawad

Ginsilingan ni Jesus ang mahimo makihilawason nga babayi nga napatawad na ang iya mga sala, buot bala niya silingon puede lapason ang kasuguan sang Dios?

KAPITULO 41

Mga Milagro—Kay Sin-o Gahom?

Nagahunahuna ang mga utod ni Jesus nga nagbuang na sia.

KAPITULO 42

Ginsaway ni Jesus ang mga Fariseo

Ano ang “tanda ni Manalagna Jonas”?

KAPITULO 43

Mga Ilustrasyon Parte sa Ginharian

Nagsugid si Jesus sing walo ka ilustrasyon agod ipaathag ang mga aspekto sang Ginharian sang langit.

KAPITULO 44

Ginpatinong ni Jesus ang Unos sa Dagat

Sang ginpatinong ni Jesus ang hangin kag mga balod, gintudlo niya ang importante nga leksion parte sa kon ano ang kahimtangan sa paggahom niya sa Ginharian.

KAPITULO 45

Pagdaug sa Madamo nga Demonyo

Masudlan bala ang isa sing madamo nga demonyo?

KAPITULO 46

Nag-ayo Paagi sa Pagtandog sa Bayo ni Jesus

Ginpakita ni Jesus ang iya gahom kag kaluoy sa sining makapalig-on nga hitabo.

KAPITULO 47

Nabuhi ang Bata nga Babayi!

Ginkadlawan sang mga tawo si Jesus sang ginsiling niya nga nagakatulog lang ang patay nga bata nga babayi. Ano ang nahibaluan niya nga wala nila mahibaluan?

KAPITULO 48

Naghimo sang mga Milagro, Pero Ginsikway sa Nazaret

Ginsikway sang mga taga-Nazaret si Jesus, indi bangod sang iya panudlo ukon mga milagro, kundi sa lain nga rason.

KAPITULO 49

Pagbantala sa Galilea kag Paghanas sa mga Apostoles

Ano gid ang buot silingon sang pinamulong nga ‘ang Ginharian sang langit malapit na’?

KAPITULO 50

Handa sa Pagbantala Bisan Hingabuton

Ngaa ginsilingan ni Jesus ang mga apostoles nga malagyo kon ginahingabot sila bisan pa wala sila mahadlok sa kamatayon?

KAPITULO 51

Pagpatay sa Isa ka Sinalusalo sa Kaadlawan

Nalipay gid si Herodes sa saot ni Salome amo nga nanumpa sia nga ihatag ang bisan ano nga pangayuon niya. Ano ang makasiligni nga ginpangayo niya?

KAPITULO 52

Ginpakaon ang Linibo Paagi sa Pila ka Tinapay kag Isda

Talalupangdon gid ang milagro ni Jesus amo nga ginrekord ini sa apat ka Ebanghelyo.

KAPITULO 53

Ang Manuggahom nga Makakontrol sang Tiempo

Ano nga mga leksion ang natun-an sang mga apostoles sang naglakat si Jesus sa tubig kag ginpatinong ang hangin?

KAPITULO 54

Si Jesus—“Ang Tinapay sang Kabuhi”

Ngaa ginsaway ni Jesus ang mga tawo bisan pa nanikasog gid sila nga magkadto sa iya?

KAPITULO 55

Madamo ang Nakibot sa Ginsiling ni Jesus

Makapakibot gid ang gintudlo ni Jesus amo nga madamo sa iya mga disipulo ang nagbiya sa iya.

KAPITULO 56

Ano Gid ang Nagapahigko sa Tawo?

Ang nagasulod bala sa iya baba, ukon ang nagagua sa sini?

KAPITULO 57

Gin-ayo ni Jesus ang Bata kag ang Bungol

Ngaa wala maakig ang babayi sang ginpaanggid ni Jesus sa mga totoy ang mga tawo sa iya pungsod?

KAPITULO 58

Ginpadamo ang Tinapay kag Nagpaandam Parte sa Lebadura

Nahangpan sang ulihi sang mga disipulo ni Jesus ang sahi sang lebadura nga ginapatuhuyan niya.

KAPITULO 59

Sin-o ang Anak sang Tawo?

Ano ang mga yabi sang Ginharian? Sin-o ang naggamit sini, kag paano?

KAPITULO 60

Ang Pagbaylo-Dagway—Laragway sang Himaya sang Cristo

Ano ang natabo nga pagbaylo-dagway? Ano ang kahulugan sini?

KAPITULO 61

Gin-ayo ni Jesus ang Bata nga Ginsudlan sang Demonyo

Nagsiling si Jesus nga indi mag-ayo ang bata bangod sa kakulang sang pagtuo, pero kay sin-o pagtuo? Iya sang bata, sang amay, ukon sang mga disipulo ni Jesus?

KAPITULO 62

Importante nga Leksion sa Pagpaubos

May importante nga matun-an ang mga hamtong sa bata.

KAPITULO 63

Naglaygay si Jesus Parte sa Pagpasandad kag Sala

Ginpaathag niya ang tatlo ka tikang para solbaron ang serioso nga mga problema sa tunga sang mga utod.

KAPITULO 64

Dapat Magpatawad

Paagi sa ilustrasyon parte sa indi maluluy-on nga ulipon, ginpakita ni Jesus kon daw ano ka serioso ang pagtamod sang Dios sa aton kahanda nga magpatawad sa iban.

KAPITULO 65

Nagatudlo Samtang Nagapakadto sa Jerusalem

Sa tatlo ka malip-ot nga paghambalanay, ginpakita ni Jesus ang mga panimuot nga makaupang sa isa nga sundon sia.

KAPITULO 66

Sa Jerusalem Para sa Kapiestahan sang mga Tabernakulo

Ngaa ang mga nagapamati kay Jesus nagapati nga ginsudlan sia sang demonyo?

KAPITULO 67

“Wala Pa Gid sing Tawo nga Nakahambal Kaangay Sini”

Ang tanan sa mataas nga hukmanan sang Judiyo nagapamatok kay Jesus, pero may isa ka miembro nga nag-apin sa iya.

KAPITULO 68

“Ang Kapawa sang Kalibutan”—Ang Anak sang Dios

Si Jesus nagsiling nga “ang kamatuoran magahilway sa inyo.” Mahilway sa ano?

KAPITULO 69

Ang Ila Amay—Si Abraham Ukon ang Yawa?

Ginpaathag ni Jesus kon paano makilala ang mga anak ni Abraham, subong man kon sin-o gid ang iya Amay.

KAPITULO 70

Gin-ayo ni Jesus ang Tawo nga Nabun-ag nga Bulag

Namangkot ang mga disipulo kon ngaa nabun-ag nga bulag ang tawo. Nakasala bala sia? Ang iya bala mga ginikanan ang nakasala? Lainlain ang reaksion sang mga tawo sang gin-ayo sia ni Jesus.

KAPITULO 71

Ginpatawag sang mga Fariseo ang Tawo nga Bulag Anay

Naakig ang mga Fariseo sa pangatarungan sang bulag anay. Subong sang ginakahadlukan sang iya mga ginikanan, ginsikway sia sang mga Fariseo sa sinagoga.

KAPITULO 72

Ginpadala ni Jesus ang 70 ka Disipulo sa Pagbantala

Sa Judea, ginpadala ni Jesus ang 70 ka disipulo subong manugbantala sang Ginharian nga nagaparisay. Diin masapwan sang mga disipulo ang mga tawo nga bantalaan—sa sinagoga bala ukon balay sang mga tawo?

KAPITULO 73

Ang Samaritano Nangin Matuod nga Isigkatawo

Paano gingamit ni Jesus ang parabola parte sa mabinuligon nga Samaritano, ukon ang “maayo nga Samaritano,” sa pagtudlo sa importante nga leksion?

KAPITULO 74

Mga Leksion Parte sa Pagkamaabiabihon kag Pangamuyo

Nagduaw si Jesus sa balay nanday Maria kag Marta. Ano ang gintudlo niya sa ila parte sa pagkamaabiabihon? Kag paano niya gintudluan sang ulihi ang iya mga disipulo kon ano ang ila ipangamuyo?

KAPITULO 75

Ginsugid ni Jesus ang Ginahalinan sang Kalipay

Ginsabat ni Jesus ang mga nagapakalain sa iya, nga nagasugid sa ila parte sa “tudlo sang Dios” kag kon paano ang Ginharian sang Dios nag-abot kag wala nila ini matalupangdan. Ginsugid man niya kon paano makasapo ang mga tawo sang matuod nga kalipay.

KAPITULO 76

Nagkaon Upod sa Isa ka Fariseo

Ginbuyagyag ni Jesus ang pagkasalimpapaw sang mga Fariseo kag mga escriba. Anong mabug-at nga mga lulan ang ginapapas-an nila sa mga tawo?

KAPITULO 77

Naglaygay si Jesus Parte sa Manggad

Naghatag si Jesus sing ilustrasyon parte sa manggaranon nga tawo nga nagpatindog sang dalagku pa nga mga bodega. Ano nga laygay ang ginsulit niya parte sa mga katalagman sang pagpangita sang manggad?

KAPITULO 78

Maghanda, Matutom nga Tulugyanan!

Interesado si Jesus sa espirituwal nga kaayuhan sang iya mga disipulo. Ano ang papel sang tulugyanan sa ila espirituwal nga kaayuhan? Ngaa importante gid ang laygay nga maghanda?

KAPITULO 79

Kon Ngaa Pagalaglagon

Nagsiling si Jesus nga ang iya ginabuligan malaglag kon indi sila maghinulsol. Makatuon bala sila sa importante nga leksion nga ginatudlo sa ila ni Jesus parte sa ila kaangtanan sa Dios?

KAPITULO 80

Ang Maayo nga Manugbantay kag ang mga Toril

Ang kaangtanan sang manugbantay sa iya mga karnero nagapakita sing maayo kon ano ang ginabatyag ni Jesus sa iya mga disipulo. Makilala bala nila ang iya mga panudlo kag sundon sia?

KAPITULO 81

Nahiusa sa Amay, Pero Indi Amo ang Dios

Ang pila sa nagapakalain kay Jesus nagsumbong sa iya nga nagsiling sia nga tupong sia sa Dios. Paano niya malantipon nga ginsabat ining sayop nga mga panumbungon?

KAPITULO 82

Ministeryo ni Jesus sa Perea

Ginpaathag ni Jesus sa iya mga tagpalamati kon ano ang himuon para maluwas. Ang iya laygay importante sadto. Kamusta subong?

KAPITULO 83

Imbitasyon Para Magkaon—Sin-o ang Ginaagda sang Dios?

Samtang nagakaon sa balay sang isa ka Fariseo, naghatag si Jesus sing ilustrasyon parte sa engrande nga panihapon. Gintudlo niya ang isa ka importante nga leksion para sa tanan nga katawhan sang Dios. Ano ini?

KAPITULO 84

Mangin Disipulo—Daw Ano ka Serioso?

Isa ka serioso nga responsibilidad ang mangin disipulo sang Cristo. Gin-athag ni Jesus kon ano ang nadalahig. Ang pila nakibot sa iya ginsiling.

KAPITULO 85

Pagkalipay Kay ang Makasasala Naghinulsol

Ginpakalain sang mga Fariseo kag mga escriba si Jesus bangod nakig-angot sia sa ordinaryo nga mga tawo. Nagsugid si Jesus sang mga ilustrasyon para ipakita ang pagtamod sang Dios sa mga makasasala.

KAPITULO 86

Nagbalik ang Nadula nga Anak

Ano nga mga leksion ang matun-an naton sa ilustrasyon ni Jesus parte sa buhaha nga anak?

KAPITULO 87

Magplano—Mangin Maalamon

Naggamit si Jesus sang ilustrasyon parte sa tuso kag indi bunayag nga manugdumala sang panimalay para magtudlo sang makapakibot nga kamatuoran.

KAPITULO 88

Nagbag-o ang Kahimtangan sang Manggaranon kag ni Lazaro

Para mahangpan ang parabola ni Jesus, dapat makilala kon sin-o ang panguna nga duha ka karakter.

KAPITULO 89

Nagpanudlo sa Perea Samtang Nagapakadto sa Judea

Ginpadaku niya ang kinaiya nga makabulig sa aton nga patawaron bisan ang mga sulitsulit nga nakasala sa aton.

KAPITULO 90

“Ang Pagkabanhaw kag ang Kabuhi”

Ano ang buot silingon ni Jesus sang nagsiling sia nga ang mga nagatuo sa iya “indi na gid mapatay”?

KAPITULO 91

Ginbanhaw si Lazaro

May duha ka pamatuod nga imposible ipanghiwala sang mga nagapamatok kay Jesus nga natabo ang milagro.

KAPITULO 92

Gin-ayo ang Napulo ka Aruon—Isa Lang ang Nagpasalamat

Nagpakita sing apresasyon ang gin-ayo nga tawo indi lamang kay Jesus kundi sa isa pa ka persona.

KAPITULO 93

Ipahayag ang Anak sang Tawo

Paano nga ang presensia sang Cristo mangin kaangay sa kilat?

KAPITULO 94

Ang Duha nga Kinahanglan Gid—Pangamuyo kag Pagpaubos

Sa iya ilustrasyon parte sa malaut nga hukom kag sa balo nga babayi, ginpadaku ni Jesus nga importante ang isa ka kinaiya.

KAPITULO 95

Nagpanudlo Parte sa Diborsio kag Gugma sa mga Bata

Tuhay ang pagtamod ni Jesus sa mga bata sangsa iya mga disipulo. Ngaa?

KAPITULO 96

Ginsabat ni Jesus ang Manggaranon nga Manugdumala

Ngaa nagsiling si Jesus nga mas mahapos pa para sa kamelyo nga maglusot sa buho sang dagom sangsa manggaranon nga tawo nga magsulod sa Ginharian sang Dios?

KAPITULO 97

Ilustrasyon Parte sa mga Mamumugon sa Ulubasan

Paano ang nauna mangin ulihi kag ang ulihi mauna?

KAPITULO 98

Ginhandum Liwat sang mga Apostoles nga Mangin Prominente

Indi lang sanday Santiago kag Juan ang nangabay sang pinasahi nga posisyon sa Ginharian.

KAPITULO 99

Gin-ayo ni Jesus ang mga Bulag kag Ginbuligan si Zaqueo

Paano mapasibu ang daw nagasumpakilay nga mga rekord sang Biblia parte sa pag-ayo ni Jesus sang bulag malapit sa Jerico?

KAPITULO 100

Ang Iya Ilustrasyon Parte sa Napulo ka Mina

Ano ang buot silingon ni Jesus sang nagsiling sia: “Ang may yara, hatagan sing dugang, apang ang wala, bisan ang yara sa iya kuhaon pa”?

KAPITULO 101

Panihapon sa Balay ni Simon sa Betania

May ginhimo si Maria, nga utod ni Lazaro, nga nangin kontrobersiya, pero gin-apinan sia ni Jesus.

KAPITULO 102

Nagsulod ang Hari sa Jerusalem nga Nagasakay sa Asno

Gintuman niya ang gintagna sang nagligad nga lima ka gatos ka tuig.

KAPITULO 103

Gintinluan Liwat ang Templo

Daw legal man ang mga negosyante sa Jerusalem, pero ngaa gintawag sila ni Jesus nga mga kawatan?

KAPITULO 104

Magapamati Bala kag Magatuo ang mga Judiyo sa Dios?

May kinatuhayan bala ang pagtuo kay Jesus kag ang pagpanghikot suno sa sina nga pagtuo?

KAPITULO 105

Leksion Parte sa Pagtuo—Ang Kahoy nga Higuera

Gintudlo ni Jesus sa iya mga disipulo ang gahom sang pagtuo kag ginpaathag kon ngaa ginsikway sang Dios ang pungsod sang Israel.

KAPITULO 106

Duha ka Ilustrasyon Parte sa mga Ulubasan

Hibalua ang kahulugan sang parabola parte sa tawo nga nangabay sa iya anak nga magtrabaho sa ulubasan kag sang parabola parte sa tawo nga nagpaagsa sang iya ulubasan sa malaut nga mga mangunguma.

KAPITULO 107

Ginpatawag sang Hari ang mga Gin-agda sa Punsion sa Kasal

Ang parabola ni Jesus isa ka tagna.

KAPITULO 108

Wala Magpasiod si Jesus

Napahipos niya una ang mga Fariseo, masunod ang mga Saduceo, kag sang ulihi ang nagtingob nga mga nagapamatok.

KAPITULO 109

Ginpakamalaut Niya ang mga Nagapamatok sa Iya

Ngaa indi ugyon si Jesus sa mga pagsumpakilay sang relihion?

KAPITULO 110

Katapusan nga Adlaw ni Jesus sa Templo

Gingamit niya ang halimbawa sang imol nga balo nga babayi para itudlo ang importante nga leksion.

KAPITULO 111

Nangayo sing Tanda ang mga Apostoles

Ang iya tagna natuman una sang unang siglo. May daku man bala ini nga katumanan?

KAPITULO 112

Leksion Parte sa Padayon nga Pagbantay—Ang mga Birhen

Nagtudlo bala si Jesus nga katunga sang iya mga disipulo buangbuang kag ang katunga mainandamon?

KAPITULO 113

Leksion Parte sa Kapisan—Ang mga Talanton

Ang parabola ni Jesus nagapaathag sang iya ginsiling: “Ang may yara, hatagan sing dugang pa.”

KAPITULO 114

Ang Cristo Magahukom sa mga Karnero kag mga Kanding

Gingamit ni Jesus ang matahom nga parabola para ipaathag ang basihan para sa dayon nga paghukom.

KAPITULO 115

Malapit Na ang Katapusan nga Paskua ni Jesus

Ngaa talalupangdon nga nagsugot ang mga lider sang relihion nga bayaran si Judas sing 30 ka bilog nga pilak para luiban si Jesus?

KAPITULO 116

Pagtudlo sing Pagpaubos sa Katapusan nga Paskua

Nakibot ang mga apostoles sang ginhimo niya ang hilimuon sang suluguon.

KAPITULO 117

Ang Panihapon sang Ginuo

Ginsugdan ni Jesus ang isa ka memoryal nga hiwaton sang iya mga sumulunod kada tuig kon Nisan 14.

KAPITULO 118

Pagbaisay Kon Sin-o ang Pinakamataas

Nalipatan na sang mga apostoles ang leksion nga gintudlo ni Jesus sang temprano sina nga gab-i.

KAPITULO 119

Si Jesus​—Ang Dalan, ang Kamatuoran, ang Kabuhi

Nagtudlo si Jesus sang importante nga kamatuoran kon paano magpalapit sa Dios.

KAPITULO 120

Mga Sanga nga Nagapamunga kag mga Abyan ni Jesus

Sa anong paagi nga “nagapamunga” ang mga disipulo ni Jesus?

KAPITULO 121

“Magpakabakod Kamo! Nadaug Ko ang Kalibutan”

Paano nadaug ni Jesus ang kalibutan kon ginpatay sia sini?

KAPITULO 122

Katapusan nga Pangamuyo ni Jesus sa Kuarto sa Ibabaw

Ginpaathag niya nga nakahimo sia sing labaw pa sangsa pag-aman sing kaluwasan sa katawhan.

KAPITULO 123

Nagpangamuyo Samtang Nagakasubo sing Tuman

Ngaa nangamuyo si Jesus: “Kuhaa sa akon ini nga kopa”? Maisol na bala sia sa pag-aman sing gawad paagi sa iya kamatayon?

KAPITULO 124

Ginluiban kag Gindakop ang Cristo

Nakita ni Judas si Jesus bisan tungang gab-⁠i na.

KAPITULO 125

Gindala si Jesus kay Anas, Dayon kay Caifas

Ang pagbista kay Jesus paglapas sang hustisya.

KAPITULO 126

Ginpanghiwala ni Pedro si Jesus

Ngaa gintalikdan dayon ni Pedro, isa ka tawo nga may pagtuo kag debosyon, si Jesus?

KAPITULO 127

Ginbista sang Sanhedrin, Dayon Gindala kay Pilato

Nangin maathag ang matuod nga intension sang mga lider sang relihion sang mga Judiyo.

KAPITULO 128

Inosente Sia Suno Kanday Pilato kag Herodes

Ngaa ginpadala ni Pilato si Jesus kay Herodes para mahukman? Wala bala sing awtoridad si Pilato sa paghukom kay Jesus?

KAPITULO 129

Nagsiling si Pilato: “Yari ang Tawo!”

Bisan si Pilato nagdayaw sa talalupangdon nga mga kinaiya ni Jesus.

KAPITULO 130

Gintugyan si Jesus kag Gindala Para Patyon

Ngaa ginsilingan ni Jesus ang nagakasubo nga mga babayi nga maghibi tungod sa ila kaugalingon kag tungod sa ila mga anak sa baylo nga tungod sa iya?

KAPITULO 131

Ang Inosente nga Hari Nag-antos sa Usok

Nagpromisa si Jesus sa isa sa mga kriminal nga ginpatay kaupod niya.

KAPITULO 132

“Matuod Gid nga Ini nga Tawo Amo ang Anak sang Dios”

Isa lang ang ginapamatud-an sang mga milagro nga pagdulom bisan adlaw, paglinog, kag kurtina sa templo nga napihak.

KAPITULO 133

Ginhanda kag Ginlubong ang Bangkay ni Jesus

Ngaa gusto gid nila ilubong dayon ang bangkay ni Jesus antes magtunod ang adlaw?

KAPITULO 134

Wala Na sing Unod ang Lulubngan​—Buhi si Jesus!

Pagkatapos mabanhaw si Jesus, una sia nga nagpakita sa babayi nga disipulo imbes sa iya mga apostoles.

KAPITULO 135

Nagpakita sa Madamo ang Ginbanhaw nga si Jesus

Paano ginpamatud-an ni Jesus sa iya mga disipulo nga ginbanhaw sia?

KAPITULO 136

Sa Higad sang Dagat sang Galilea

Tatlo ka beses nga ginpahanumdom si Pedro kon paano niya ipakita ang iya gugma kay Jesus.

KAPITULO 137

Madamo ang Nakakita sa Iya Antes sang Pentecostes

Pagkatapos mabanhaw si Jesus asta magkayab sia sa langit, sulitsulit niya nga ginsiling kon ano ang mabaton sang iya mga disipulo kag kon paano nila ini gamiton.

KAPITULO 138

Ang Cristo sa Tuo sang Dios

Ano ang himuon ni Jesus samtang ginahulat niya ang tion nga manghikot sia batok sa iya mga kaaway?

KAPITULO 139

Ibalik ni Jesus ang Paraiso kag Tapuson ang Iya Hilikuton

Madamo pa sia sing himuon antes niya ihatag ang Ginharian sa iya Dios kag Amay.

Para Mailog si Jesus, Dapat ka Mangin . . .

Pirme ginapakita ni Jesus ang walo ka kinaiya sa bug-os niya nga kabuhi.

Indese sang Kasulatan

Gamita ini nga indese agod makita mo kon diin sa sini nga libro ginbinagbinag ang tagsa ka bersikulo sa Ebanghelyo.

Indese sang mga Ilustrasyon (Mga Parabola)

Pangitaa kon diin nga kapitulo sa sini nga libro ginbinagbinag ang kada isa sa mga ilustrasyon ni Jesus.

Pila ka Tagna Parte sa Mesias

Ipares ang mga hitabo sa kabuhi ni Jesus sa mga tagna sa Biblia nga nagapamatuod nga sia ang Mesias kag sa mga kapitulo sa sini nga libro diin ginbinagbinag ini nga mga tagna.

Mga Lugar Diin Nag-istar kag Nagpanudlo si Jesus

Makita sa sini nga mapa ang mga lugar diin nagministeryo si Jesus.