GINTAMYAW mo ang imo kaingod paglabay mo sa iya. Natalupangdan mo nga pirme ka niya ginapanilagan kag ang imo pamilya sining karon lang. Gintamyaw ka man niya, kag nagsiling: “May pamangkot ako. Ngaa lain gid kamo ’ya sa iban?” “Ano ang na-mean mo?” pamangkot mo. Nagsabat sia, “Mga Saksi ni Jehova kamo, indi bala? Lain gid kamo. Tuhay kamo sa iban nga relihion—wala kamo Krismas, kag wala kamo nagaentra sa pulitika kag inaway. Wala kamo nagapanigarilyo. Kag ang imo pamilya daw matarong nga mga tawo. Ngaa lain gid kamo ’ya sa iban?”

Nakahibalo ka nga amo ini ang simple nga sabat: Nagakabuhi kita sa idalom sang paggahom sang Ginharian sang Dios. Padayon kita nga ginapapuro sang Hari nga si Jesus. Ginabuligan niya kita sa pag-ilog sa iya mga tikang, kag mangin lain sa sining malaut nga kalibutan. Sa sini nga seksion, tan-awon naton kon paano ginapapuro sang Mesianikong Ginharian ang katawhan sang Dios sa espirituwal, moral, kag organisasyonal—tanan sa kahimayaan ni Jehova.