SAMTANG nagapamalaybalay kamo, may nabatian ka nga tunog sang patrol car. Amat-amat ini nga nagabaskog. Maistorya ka na kuntani sa tagbalay, pero ang imo partner nagbalikid kay may nagdulog nga patrol car. Nagpalapit ang pulis kag namangkot: “Nagapamalaybalay bala kamo kag nagaistorya parte sa Biblia? Madamo kami sing nabaton nga reklamo!” Matinahuron kamo nga nagsabat, kag nagpakilala nga mga Saksi ni Jehova kamo. Ano ang masunod nga matabo?

Sa masami, depende ini sa kasaysayan. Paano bala gintratar sang gobierno sa inyo pungsod ang mga Saksi ni Jehova sang nagligad nga mga tinuig? May kahilwayan bala kamo? Kon amo, mahimo bangod ini sa pagpanikasog sang inyo mga kauturan sang una sa “pagpangapin kag legal nga pagpamatuod sa maayong balita.” (Fil. 1:7) Bisan diin ka man nagaistar, ang pagpamalandong sa mga kadalag-an sa korte sang mga Saksi ni Jehova makapalig-on gid. Sa sini nga seksion, binagbinagon naton ang pila sini. Ang aton kadalag-an nagapakita nga matuod gid ang Ginharian, kay indi naton ini mahimo kon sa aton lang kaugalingon!