Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 KAPITULO DISINUEBE

Magpabilin sa Gugma sang Dios

Magpabilin sa Gugma sang Dios
  • Ano ang buot silingon sang paghigugma sa Dios?

  • Paano kita makapabilin sa gugma sang Dios?

  • Paano ginapadyaan ni Jehova ang mga nagapabilin sa iya gugma?

Himuon mo bala si Jehova nga dalangpan sa sining mabagyuhon nga panahon?

1, 2. Diin kita makakita sing sigurado nga dalangpan subong?

IBUTANG ta nga nagalakat ka sa dalan sa isa ka mabagyuhon nga panahon. Nagdulom ang langit. Nagpangilat kag nagdinaguob, kag dayon nagtupa ang mabunok nga ulan. Nagdalidali ka sa pagpangita sing dalangpan ukon palasilungan. Dayon, nakakita ka sing mabakod, mamala, kag manami nga palasilungan sa higad sang dalan. Sigurado nga nagpasalamat ka gid kay may amo sina nga lugar!

2 Nagakabuhi kita sa mabagyuhon nga panahon. Ang sitwasyon sang kalibutan nagalala pa gid. Diin kita makakita sing dalangpan para indi maguba ang aton relasyon sa Dios kag indi madula ang aton paglaum nga kabuhi nga wala sing katapusan? Ang Biblia nagatudlo: “Magasiling ako kay Jehova: ‘Ikaw ang akon dalangpan kag ang akon kuta, ang akon Dios nga akon ginasaligan.’”—Salmo 91:2.

3. Paano naton mangin dalangpan si Jehova?

 3 Daw sa ano bala! Si Jehova, nga Manunuga kag Soberano sang uniberso, mahimo mangin aton dalangpan nga magaproteksion sa aton. Proteksionan niya kita kay mas gamhanan sia sa kay bisan sin-o ukon sa bisan ano nga mahimo maghalit sa aton. Kag bisan mahalitan kita, masarangan ni Jehova nga dulaon ang tanan nga malain nga epekto sini. Paano naton mangin dalangpan si Jehova? Kinahanglan kita magsalig sa iya. Dugang pa, ang Pulong sang Dios nagalaygay sa aton: ‘Magpabilin kamo sa gugma sang Dios.’ (Judas 21) Huo, kinahanglan gid naton nga magpabilin sa gugma sang Dios, nga ginatinguhaan nga mangin malapit pirme sa aton Amay sa langit. Paagi sini, makasalig gid kita nga sia ang aton dalangpan. Pero paano kita mangin malapit pirme sa iya?

KILALAHA KAG BALUSI ANG GUGMA SANG DIOS

4, 5. Ano ang pila sa mga halimbawa diin ginpakita ni Jehova ang iya gugma sa aton?

4 Para makapabilin kita sa gugma sang Dios, dapat naton maintiendihan kon paano si Jehova nagpakita sing gugma aton. Pensara ang mga ginatudlo sang Biblia nga natun-an mo sa bulig sini nga libro. Bilang Manunuga, ginhatag ni Jehova ang duta para may manami kita nga ilistaran. Ginpuno niya ini sang bastante nga pagkaon kag tubig, duna nga manggad, makawiwili nga mga sapat, kag matahom nga palibot. Bilang Awtor sang Biblia, ginpakilala sa aton sang Dios ang iya ngalan kag ginpakita ang iya mga kinaiya. Dugang pa, ginasugid sang iya Pulong nga ginpadala niya ang iya pinalangga nga Anak sa duta, kag nagpasugot nga si Jesus mag-antos kag mapatay para sa aton. (Juan 3:16) Kag ano ang mabenepisyo naton sa sini nga regalo? Nagahatag ini sa aton sing paglaum nga may ara kita makalilipay nga palaabuton.

 5 Ang aton paglaum sa palaabuton nagadepende man sa isa pa ka butang nga ginhimo sang Dios. Nagtukod si Jehova sing gobierno sa langit, nga amo ang Mesianikong Ginharian. Sa indi madugay, dulaon sini ang tanan nga pag-antos kag himuon nga paraiso ang duta. Pensara bala! Magakabuhi kita sa paraiso nga may paghidait kag kalipay asta san-o. (Salmo 37:29) Samtang wala pa ini, ginagiyahan kita sang Dios kon paano kita magkabuhi sa pinakamaayo nga paagi subong. Ginhatagan man niya kita sing regalo nga pangamuyo, para makakomunikar kita sa iya bisan diin kag bisan ano oras. Pila lang ini sa mga halimbawa diin ginpakita ni Jehova ang iya gugma sa tanan nga tawo kag sa imo mismo.

6. Paano mo mabalusan ang gugma ni Jehova sa imo?

6 May importante nga pamangkot nga dapat mo pamensaron: Paano ko mabalusan ang gugma ni Jehova? Madamo ang magasiling, “Dapat higugmaon ko man si Jehova.” Amo man bala sina ang imo ginabatyag? Nagsiling si Jesus nga amo ina ang pinakadaku nga sugo: “Higugmaa si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna.” (Mateo 22:37) Sigurado nga madamo ka sing rason para higugmaon si Jehova nga Dios. Pero ang pagbatyag lang bala sina nga gugma ang kinahanglan sa paghigugma kay Jehova sa imo bug-os nga tagipusuon, kalag, kag hunahuna?

7. Bastante na bala ang pagbatyag lang sang gugma sa Dios? Ipaathag.

7 Ginapakita sang Biblia nga ang gugma sa Dios indi lang basta balatyagon. Ang matuod, bisan pa kinahanglan ang pagbatyag sing gugma kay Jehova, ina nga balatyagon  pagsugod lamang sang matuod nga gugma para sa iya. Ang liso sang mansanas kinahanglan gid para magtubo ang isa ka nagapamunga nga kahoy sang mansanas. Pero kon gusto mo sing mansanas, kontento ka na bala nga hatagan sing liso lang? Siempre indi! Sa amo man nga paagi, ang pagbatyag sing gugma kay Jehova nga Dios pagsugod pa lang. Ang Biblia nagatudlo: “Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo; apang ang iya mga sugo indi mabug-at.” (1 Juan 5:3) Para mangin matuod ang aton gugma sa Dios, dapat ini magpamunga sing maayo nga mga bunga. Dapat ini ipakita sa buhat.—Basaha ang Mateo 7:16-20.

8, 9. Paano naton mapakita ang aton gugma kag pagpasalamat sa Dios?

8 Mapakita naton ang gugma sa Dios kon ginatuman naton ang iya mga sugo kag ginasunod ang iya mga prinsipio. Indi ini mabudlay himuon. Indi man ini mabug-at, kay ang kasuguan ni Jehova gintuyo para mangin  maayo kag malipayon ang aton kabuhi. (Isaias 48:17, 18) Kon ginasunod naton ang paggiya ni Jehova, mapakita naton sa aton Amay sa langit nga ginapasalamatan gid naton ang tanan nga ginhimo niya para sa aton. Pero masubo nga diutay na lang subong ang nagapasalamat sa sini. Indi naton gusto nga magpareho sa pila ka tawo sang panahon ni Jesus nga wala gid nagpasalamat. Gin-ayo ni Jesus ang napulo ka aruon, pero isa lang ang nagbalik kag nagpasalamat sa iya. (Lucas 17:12-17) Siempre, gusto naton sundon ang isa nga nagpasalamat kay Jesus, indi ang siam nga wala gid nagpasalamat!

9 Kon amo, ano nga mga sugo ni Jehova ang dapat naton tumanon? Sa sini nga libro, natun-an na naton ang madamo niya nga sugo, pero rebyuhon naton ang pila sini. Ang pagtuman sa mga sugo sang Dios makabulig sa aton nga magpabilin sa iya gugma.

PADAYUNA ANG PAGPALAPIT KAY JEHOVA

10. Ngaa importante nga padayunon mo ang pagtuon parte kay Jehova nga Dios? Ipaathag.

10 Ang pagtuon parte kay Jehova importante nga tikang sa pagpalapit sa iya. Indi mo gid ini dapat pag-untatan. Ibutang ta nga isa ka gab-i ara ka sa gua kag matugnaw kaayo. Nagapainit-init ka sa tupad sang dabok. Pabay-an mo bala nga amat-amat nga mapatay ang kalayo? Indi. Gatungan mo ini pirme para padayon nga magdabdab. Mahimo nga diri nagadepende ang imo kabuhi! Pareho sa kahoy nga nagapadabdab sang kalayo, ang “ihibalo tuhoy sa Dios” amo man ang nagapabaskog sang aton gugma kay Jehova.—Hulubaton 2:1-5.

Pareho sang kalayo, ang imo gugma kay Jehova kinahanglan gatungan para padayon nga magdabdab

11. Ano ang epekto sang gintudlo ni Jesus sa iya mga sumulunod?

11 Gusto ni Jesus nga tinguhaan sang iya mga sumulunod nga magpabilin nga buhi kag nagadabdab ang ila gugma kay Jehova kag sa Iya hamili nga Pulong sang kamatuoran.  Sang nabanhaw na si Jesus, gintudluan niya ang duha sa iya mga disipulo parte sa pila ka tagna sa Hebreo nga Kasulatan nga natabo sa iya. Ano ang epekto sini? Nagsiling sila sang ulihi: “Indi bala natandog gid ang aton tagipusuon sang ginabuksan niya sa aton ang Kasulatan samtang nagalakat kita sa dalan?”—Lucas 24:32.

12, 13. (a) Kon parte sa gugma sa Dios kag sa Biblia, ano ang nagakatabo sa kalabanan nga tawo subong? (b) Ano ang aton himuon para indi magbugnaw ang aton gugma?

12 Sang una mo nga natun-an kon ano gid ang ginatudlo sang Biblia, nabatyagan mo bala nga ang imo tagipusuon nagadabdab sa kalipay, kakugi, kag gugma sa Dios? Sigurado gid. Amo man sina ang ginbatyag sang madamo. Pero dapat gid manikasog para magpabilin nga buhi kag padayon nga magtubo ining mabaskog nga gugma. Indi naton gusto sundon ang nagakatabo sa kalabanan nga tawo subong. Si Jesus nagtagna: “Ang gugma sang madamo nga tawo magabugnaw.” (Mateo 24:12) Ano ang himuon mo para indi magbugnaw ang imo gugma kay Jehova kag sa mga kamatuoran sang Biblia?

13 Padayuna ang pagtuon parte kay Jehova nga Dios kag kay Jesucristo. (Juan 17:3) Pamalandungi, ukon pamensari sing maayo, ang imo natun-an sa Pulong sang Dios. Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Ano ang ginatudlo sini sa akon parte kay Jehova nga Dios? Ano pa nga mga rason ang natun-an ko diri para higugmaon ko sia sing bug-os nga tagipusuon, hunahuna, kag kalag?’ (Basaha ang 1 Timoteo 4:15.) Ini nga pagpamalandong magabulig para magpabilin nga nagadabdab ang imo gugma kay Jehova.

14. Paano makabulig ang pangamuyo para magpabilin nga buhi ang aton gugma kay Jehova?

14 Ang isa pa ka paagi para padayon nga magdabdab ang imo gugma kay Jehova amo ang regular nga pagpangamuyo. (1 Tesalonica 5:17) Sa Kapitulo 17, natun-an  naton nga ang pangamuyo hamili nga regalo halin sa Dios. Ang mga relasyon sang tawo nagapabilin nga mabakod paagi sa regular kag bukas nga komunikasyon. Pareho sini, ang aton relasyon kay Jehova nagapabilin man nga mabakod kag buhi kon regular kita nga nagapangamuyo sa iya. Importante gid nga ang aton mga pangamuyo indi mekanikal—daw naka-program nga mga tinaga nga ginasulitsulit na lang, indi sinsero, kag wala na sing kahulugan. Dapat kita mag-istorya kay Jehova pareho sang pag-istorya sang isa ka bata sa iya pinalangga nga amay. Siempre gusto naton nga may respeto kita kon nagaistorya sa iya, pero ginasugid naton sa iya ang tanan, nga wala sing ginatago, kag halin sa aton tagipusuon. (Salmo 62:8) Huo, ang personal nga pagtuon sa Biblia kag sinsero nga pangamuyo importante gid nga mga bahin sang aton pagsimba, kag nagabulig ini sa aton nga magpabilin sa gugma sang Dios.

MAGKALIPAY SA IMO PAGSIMBA

15, 16. Ngaa masiling nga pribilehiyo gid kag bahandi ang pagbantala sang Ginharian?

15 Ang pagsimba paagi sa personal nga pagtuon sa Biblia kag pagpangamuyo puede naton himuon sing pribado. Pero hambalan naton ang isa ka bahin sang pagsimba nga dayag naton nga ginahimo: ang pag-istorya sa iban parte sa aton pagtuluuhan. Ginasugid mo na bala sa iban ang pila ka kamatuoran sa Biblia? Kon amo, natilawan mo na ang makalilipay gid nga pribilehiyo. (Lucas 1:74) Kon ginasugid naton ang mga kamatuoran nga aton natun-an parte kay Jehova nga Dios, ginahimo naton ang isa ka importante gid nga asaynment nga ginhatag sa tanan nga matuod nga Cristiano—ang pagbantala sang maayong balita sang Ginharian sang Dios.—Basaha ang Mateo 24:14; 28:19, 20.

 16 Ang ministeryo hamili gid para kay apostol Pablo, amo nga gintawag niya ini nga bahandi. (2 Corinto 4:7) Ang pag-istorya sa mga tawo parte kay Jehova nga Dios kag sa iya mga katuyuan amo ang pinakamaayo nga butang nga mahimo mo. Pag-alagad ini sa pinakamaayo nga Agalon, kag nagadala ini sing pinakamaayo nga mga benepisyo. Sa paghimo sini, ginabuligan mo ang sinsero nga mga tawo nga mangin malapit sa aton Amay sa langit kag magsugod sa paglakat sa dalan nga nagapadulong sa kabuhi nga wala sing katapusan! Wala na sing mas makalilipay pa nga buluhaton. Dugang pa, ang pagpanaksi parte kay Jehova kag sa iya Pulong nagapabakod sang imo pagtuo kag gugma sa iya. Kag ginaapresyar ni Jehova ang imo mga panikasog. (Hebreo 6:10) Kon pirme ka masako sa sini nga buluhaton, mabuligan ka nga magpabilin sa gugma sang Dios.—Basaha ang 1 Corinto 15:58.

17. Ngaa hilingagawon gid subong ang Cristiano nga ministeryo?

17 Importante gid nga tandaan naton nga ang pagbantala sang Ginharian hilingagawon. Ang Biblia nagasiling: “Ibantala ang pulong; mangin masako ka sa sini.” (2 Timoteo 4:2) Ngaa hilingagawon gid nga himuon ini subong? Ang Pulong sang Dios nagasiling sa aton: “Malapit na ang daku nga adlaw ni Jehova! Malapit na ini kag nagapalapit sing tuman kadasig!” (Sofonias 1:14) Huo, madasig nga magaabot ang tion nga laglagon ni Jehova ining bug-os nga sistema sang mga butang. Dapat paandaman ang mga tawo! Kinahanglan nga mabal-an nila nga subong na ang tion nga pilion si Jehova bilang ila Soberano. Ang katapusan ‘indi maulihi!’—Habacuc 2:3.

18. Ngaa dapat naton simbahon si Jehova sing dayag kaupod sa matuod nga mga Cristiano?

18 Gusto ni Jehova nga dayag naton sia nga simbahon kaupod sa matuod nga mga Cristiano. Amo nga ang iya Pulong nagasiling: “Hunahunaon naton ang isa kag isa  agod pahulagon sa gugma kag sa maayong mga buhat, nga wala ginapabay-an ang aton pagtilipon, subong sang kinabatasan sang iban, kundi nagapalig-unay sa isa kag isa, kag labi na gid samtang nakita ninyo nga malapit na  ang adlaw.” (Hebreo 10:24, 25) Kon nagatipon kita kaupod sa pareho naton nga mga tumuluo sa Cristiano nga mga pagtilipon ukon mga miting, may makalilipay kita nga kahigayunan para dayawon kag simbahon ang aton pinalangga nga Dios. Ginapabakod man naton kag ginapalig-on ang isa kag isa.

19. Ano ang himuon naton para magbakod ang higot sang gugma sa sulod sang Cristiano nga kongregasyon?

19 Samtang nagapakig-upod kita sa iban nga sumilimba ni Jehova, ginapabakod naton ang higot sang gugma kag pag-abyanay sa kongregasyon. Importante gid nga pangitaon naton ang maayo sa iban, kay ginapangita man ni Jehova ang maayo sa aton. Indi pagpaabuta nga perpekto ang pareho mo nga mga tumuluo. Dumduma nga indi palareho ang kadasigon sang pagtubo sa espirituwal sang kada isa, kag tanan kita nagasala. (Basaha ang Colosas 3:13.) Tinguhai nga mangin malapit nga abyan sang mga nagahigugma gid kay Jehova, kag mabatyagan mo nga magatubo ka man sa espirituwal. Huo, ang pagsimba kay Jehova upod sa imo mga kauturan nga nagasimba man sa iya magabulig sa imo nga magpabilin sa gugma sang Dios. Paano ginapadyaan ni Jehova ang mga matutom nga nagasimba sa iya kag nagapabilin sa iya gugma?

TINGUHAI ANG “MATUOD NGA KABUHI”

20, 21. Ano ang “matuod nga kabuhi,” kag ngaa makalilipay gid ini nga paglaum?

20 Ginapadyaan ni Jehova sing kabuhi ang iya matutom nga mga alagad. Pero ano ini nga klase sang kabuhi? Ti, buhi ka gid bala subong? Huo ang isabat sang kalabanan sa aton. Kay man, nagaginhawa kita, nagakaon, kag nagainom. Sigurado nga buhi gid kita. Kag sa mga tion nga malipayon kita, ayhan nagasiling pa kita, “Amo  gid ini ang kabuhi!” Pero ginapakita sang Biblia nga sa isa pa ka importante nga kahulugan, wala sing tawo subong nga matuod nga buhi.

Gusto ni Jehova nga mabaton mo ang “matuod nga kabuhi.” Gusto mo man bala?

21 Ang Pulong sang Dios nagalaygay sa aton nga ‘manguyapot sing malig-on sa matuod nga kabuhi.’ (1 Timoteo 6:19) Ginapakita sini nga ang “matuod nga kabuhi” ginahulat pa naton sa palaabuton. Kon perpekto na kita, mangin buhi kita sa pinakakompleto nga kahulugan, kay magakabuhi kita suno gid sa orihinal nga gintuyo sang Dios sa aton. Sa ulihi, sa paraiso nga duta, magakabuhi kita sing malinong, malipayon, kag indi na magmasakit. Maeksperiensiahan na gid naton ang “matuod nga kabuhi”—ang kabuhi nga wala sing katapusan. (1 Timoteo 6:12) Indi bala nga makalilipay gid ina nga paglaum?

22. Paano ka ‘makapanguyapot sing malig-on sa matuod nga kabuhi’?

22 Paano kita ‘makapanguyapot sing malig-on sa matuod nga kabuhi’? Sa amo man nga konteksto, si Pablo naglaygay sa mga Cristiano nga “maghimo sang maayo” kag “mangin manggaranon sa maayong mga buhat.” (1 Timoteo 6:18) Gani maathag nga nagadepende gid ini sa aton pag-aplikar sang mga kamatuoran nga aton natun-an sa Biblia. Pero buot bala silingon ni Pablo nga puede naton mapangabudlayan ang “matuod nga kabuhi” paagi sa paghimo sing maayo? Indi, kay ining makalilipay nga paglaum nagadepende sa “wala tupong nga kaayo” halin sa Dios. (Roma 5:15) Pero nalipay si Jehova sa pagpadya sa mga matutom nga nagaalagad sa iya. Gusto niya nga mabaton mo ang “matuod nga kabuhi.” Ang mga nagapabilin sa gugma sang Dios sigurado gid nga makabaton sining malipayon, malinong, kag wala katapusan nga kabuhi.

23. Ngaa importante gid nga magpabilin sa gugma sang Dios?

 23 Dapat pamangkuton sang kada isa sa aton ang iya kaugalingon, ‘Ang paagi bala sang akon pagsimba sa Dios nabase sa iya ginsugo sa Biblia?’ Kon kada adlaw ginasigurado naton nga huo ang aton sabat, ara kita sa eksakto nga dalan. Makasalig kita nga si Jehova ang aton dalangpan. Proteksionan gid niya ang iya matutom nga mga sumilimba sa magamo kag katapusan nga mga adlaw sining daan nga sistema sang mga butang. Luwason man kita ni Jehova pakadto sa matahom nga bag-o nga sistema nga malapit na. Sigurado nga malipay gid kita kon mag-abot na ina nga tion! Kag pag-abot sina nga tion, malipay gid kita kay ginhimo naton ang eksakto nga mga desisyon sa sining katapusan nga mga adlaw! Kon himuon mo ina nga mga desisyon subong, magakalipay ka sa kabuhi nga gintuyo ni Jehova nga Dios, ang “matuod nga kabuhi,” nga wala sing katapusan!