WALA naghalin sa Biblia ang relihioso kag sekular nga mga selebrasyon nga ginaselebrar sa madamo nga lugar sa kalibutan subong. Ti, diin naghalin ini nga mga selebrasyon? Kon magkadto ka sa isa ka librarya, mawili ka gid sa ginasiling sang mga libro parte sa mga selebrasyon sang kalibutan nga bantog sa inyo lugar. Ari ang pila ka halimbawa.

Semana Santa. Ini nga kapiestahan pagselebrar kuntani sa kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesus. Pero ang madamo nga kustombre sini, pareho sang relihioso nga mga prosesyon, naghalin sa pagano nga pagsimba. Ang libro nga Las Grandes Religiones Ilustradas nagasiling nga madugay pa antes sang Cristianismo, ang mga Babilonianhon “nagahatag sing sobra nga atension sa ila balaan nga mga imahen . . . Ang mga estatwa napanaptan sing malahalon nga mga panapton, napunihan sing  mga kulintas, mga pulseras, kag mga singsing; nagahigda sila sa matahom nga mga katre kag ginapas-an kon magprosesyon.” Dugang pa, sa iban nga mga pungsod, popular ang “Easter bunny” (kuneho sa Easter). Ang The Catholic Encyclopedia nagasiling: “Ang kuneho isa ka pagano nga simbulo kag isa ka simbulo sang pertilidad halin pa sang una.”

Bag-ong Tuig. Ang petsa kag mga kustombre nga naangot sa mga selebrasyon sang bag-ong tuig indi pareho sa kada pungsod. Parte sa ginhalinan sini nga selebrasyon, ang The World Book Encyclopedia nagasiling: “Ginpasad sang Romano nga manuggahom nga si Julio Cesar ang Enero 1 nga Adlaw sang Bag-ong Tuig sang 46 B.C. Gindedikar sang mga Romano ini nga adlaw kay Janus, ang dios sang mga gawang (gate), mga puertahan, kag mga ginsuguran. Ang bulan sang Enero (sa Ingles, January) ginsunod sa ngalan ni Janus, nga may duha ka nawong—sa atubang kag sa likod.” Gani ang mga selebrasyon sang Bag-ong Tuig naghalin sa pagano nga mga tradisyon.

Piesta Minatay. Ang 1910 nga edisyon sang The Encyclopædia Britannica nagasiling: “Ang Tigkalalag . . . amo ang adlaw nga ginpili sang Iglesia Katolika Romana bilang pagdumdom sa mga pinalangga nga nagtaliwan. . . . Ang pila ka popular nga mga pagpati nga naangot sa Tigkalalag naghalin sa mga pagano kag nagluntad sa sulod na sang malawig katama nga tion. Gani ang ordinaryo nga mga pumuluyo sa madamo nga Katoliko nga pungsod nagapati nga kon gab-i sa tion sang Tigkalalag ang mga patay nagabalik sa ila mga balay sadto kag nagakaon sang pagkaon sang mga buhi.”—Vol. I, pahina 709.

Iban Pa nga mga Selebrasyon. Indi naton mahambalan ang tanan nga mga selebrasyon nga ginahiwat sa bilog nga kalibutan. Pero wala ginabaton ni Jehova ang mga selebrasyon nga nagapakataas sa mga tawo ukon mga organisasyon sang tawo. (Jeremias 17:5-7; Binuhatan 10:25, 26) Dumduma man nga ang ginhalinan sang relihioso nga mga selebrasyon mangin basihan kon bala batunon ini sang Dios ukon indi. (Isaias 52:11; Bugna 18:4) Ang mga prinsipio sang Biblia nga mabasa sa Kapitulo 16 sini nga libro makabulig sa imo nga mabal-an ang pagtan-aw sang Dios kon mag-entra ka sa sekular nga mga selebrasyon.