ANG mga tawo nga nagapati sa Trinidad nga panudlo nagasiling nga ang Dios may tatlo ka persona—ang Amay, ang Anak, kag ang Balaan nga Espiritu. Ginasiling nga ang kada isa sining tatlo ka persona labing gamhanan, wala sing ginsuguran, kag tupong sila tanan. Gani, suno sa doktrina nga Trinidad, ang Amay Dios, ang Anak Dios, kag ang Balaan nga Espiritu Dios, pero isa lamang ka Dios.

Madamo sang nagapati sa Trinidad ang nagasiling nga indi nila mapaathag ini nga panudlo. Pero, mahimo nagapati sila nga ginatudlo ini sang Biblia. Ang tinaga nga “Trinidad” indi makita sa Biblia. Pero mabasa bala diri ang ideya parte sa Trinidad? Para masabat ini, usisaon naton ang isa ka bersikulo sa Biblia nga pirme ginagamit sang mga nagapati sa Trinidad para suportahan ini nga panudlo.

“ANG PULONG DIOS”

Ang Juan 1:1 nagasiling: “Sa wala pa matuga ang kalibutan, yara na ang Pulong. Ang Pulong kaupod sa Dios, kag ang Pulong Dios.” (Maayong Balita nga Biblia, HPV) Sa ulihi nga bahin sang amo gihapon nga kapitulo, maathag nga ginpakita ni apostol Juan nga “ang Pulong” amo si Jesus. (Juan 1:14) Pero bangod ang Pulong gintawag nga Dios, ang iban nagapati nga ang Anak kag ang Amay bahin sang isa lang ka Dios.

Dumduma nga ini nga bersikulo sa Biblia una nga ginsulat sa Griego nga lenguahe. Sang ulihi, ginbadbad ini sa iban nga lenguahe. Pero madamo nga translator ang wala naggamit sing mga tinaga nga “ang Pulong Dios.” Ngaa? Gintun-an nila ang Griego nga lenguahe nga gingamit sa pagsulat sa Biblia. Base sa ila natun-an, nagdesisyon sila nga dapat lain ang pagbadbad sang mga tinaga nga “ang Pulong Dios.” Paano? Ari ang pila ka halimbawa: “Ang Logos [Pulong] balaan.” (A New Translation of the Bible) “Ang Pulong isa ka dios.” (The New Testament in an Improved Version) “Ang Pulong upod sa Dios kag pareho sa iya sing kinaugali.” (The Translator’s New Testament) Suno sa sini  nga mga badbad, ang Pulong indi amo ang Dios. * Kundi, bangod mataas ang iya posisyon sa mga tinuga ni Jehova, ang Pulong gintawag nga “isa ka dios.” Ang termino diri nga “dios” nagakahulugan sing “isa nga gamhanan.”

MAGKUHA SING DUGANG NGA IMPORMASYON

Ang kalabanan nga tawo indi makaintiende sang Griego nga lenguahe nga gingamit sa pagsulat sa Biblia. Gani paano mo mabal-an kon ano gid ang buot silingon ni apostol Juan? Hunahunaa ini nga halimbawa: Ginapaathag sang maestro sa iya mga estudyante ang isa ka topiko. Pero sarisari ang pag-intiende sang mga estudyante sa iya paathag. Ano ang ila himuon? Puede sila magpangabay sa ila maestro sing dugang nga impormasyon. Sigurado nga sa bulig sining dugang nga impormasyon, mas maintiendihan nila ang topiko. Gani, para maintiendihan mo man ang kahulugan sang Juan 1:1, mahimo mo tun-an ang Ebanghelyo ni Juan para mabal-an mo ang dugang nga impormasyon parte sa posisyon ni Jesus. Ang pagtuon sa dugang nga impormasyon parte sa sini nga topiko makabulig para makuha mo ang eksakto nga konklusion.

Halimbawa, hunahunaa ang dugang pa nga ginsulat ni Juan sa kapitulo 1, bersikulo 18 (HPV): “Wala sing bisan sin-o nga nakakita sa [Labing Gamhanan nga] Dios.” Pero ang Anak nga si Jesus nakita sang mga tawo, kay nagsiling si Juan: “Ang Pulong [si Jesus] nangintawo kag nagpuyo sa tunga naton. Nakita naton ang iya himaya.” (Juan 1:14, HPV) Gani paano nga ang Anak mangin bahin sang Labing Gamhanan nga Dios? Nagsiling man si Juan nga ang Pulong “kaupod sa Dios.” Pero paano nga ang kaupod kag ang gin-updan isa lang ka persona? Dugang pa, pareho sang ginsiling sa Juan 17:3, maathag nga ginpakita ni Jesus nga lain sia kag lain man ang iya Amay sa langit. Gintawag niya ang iya Amay nga “ang lamang matuod nga Dios.” Kag sa hingapusan sang iya Ebanghelyo, ginsumaryo ni Juan ini nga topiko paagi sa pagsiling: “Ang mga nasulat na ginsulat agod magtuo kamo nga si Jesus amo ang Cristo, ang Anak sang  Dios.” (Juan 20:31) Talupangda nga gintawag diri si Jesus, indi nga Dios, kundi Anak sang Dios. Ginapakita sining dugang nga impormasyon sa Ebanghelyo ni Juan kon paano dapat intiendihon ang Juan 1:1. Si Jesus, ang Pulong, “isa ka dios,” nga buot silingon may mataas sia nga posisyon pero indi sia tupong sa Labing Gamhanan nga Dios.

PAMATUD-I ANG MGA IMPORMASYON

Balikan naton ang parte sa maestro kag mga estudyante. Ibutang ta nga ang iban nagaduhaduha gihapon, bisan pa nabatian na nila ang dugang nga paathag sang maestro. Ano ang himuon nila? Puede sila mamangkot sa iban nga maestro parte sa sini nga topiko. Kon ang paathag sang ila ginpamangkutan magpareho sa paathag sang ila maestro, mahimo nga madula ang pagduhaduha sang kalabanan nga estudyante. Pareho sini, kon indi ka sigurado sa buot silingon sang manunulat sang Biblia nga si Juan parte sa kaangtanan ni Jesus kag sang Labing Gamhanan nga Dios, mahimo ka magkuha sing dugang nga impormasyon sa iban pa nga manunulat sang Biblia. Halimbawa, hunahunaa ang ginsulat ni Mateo. Parte sa katapusan sining sistema sang mga butang, ginsulat niya ang ginsiling ni Jesus: “Tuhoy sina nga adlaw kag oras, wala gid sing nakahibalo bisan pa ang mga anghel sa langit ukon ang Anak, kundi ang Amay lamang.” (Mateo 24:36) Ngaa ebidensia ini nga indi si Jesus ang Labing Gamhanan nga Dios?

Nagsiling si Jesus nga labaw ang nabal-an sang Amay sangsa Anak. Pero kon si Jesus bahin sang Labing Gamhanan nga Dios, dapat nabal-an man niya ang tanan nga nabal-an sang iya Amay. Gani, indi puede nga tupong ang Anak kag ang Amay. Pero ang iban nagasiling: ‘Duha ang kinaugali ni Jesus. Sang ginhambal niya ini, tawo sia.’ Pero kon matuod gid man ina, ano naman ang balaan nga espiritu? Kon ang balaan nga espiritu kag ang Amay bahin sang isa ka Dios, ngaa wala nagsiling si Jesus nga nabal-an sang balaan nga espiritu ang nabal-an sang Amay?

Sa imo sigesige nga pagtuon sa Biblia, mabal-an mo ang madamo pa nga bersikulo sa sini nga topiko. Ini nga mga bersikulo ebidensia sang kamatuoran parte sa Amay, sa Anak, kag sa balaan nga espiritu.—Salmo 90:2; Binuhatan 7:55; Colosas 1:15.

^ par. 4 Para sa dugang nga paathag parte sa Juan 1:1, tan-awa ang artikulo nga “Ang Pulong Bala ‘Dios’ Ukon ‘isa ka dios’?” sa Nobiembre 1, 2008, nga Ang Lalantawan nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.