Luyag ni Satanas nga maghimo ka sing madyik. Madamo ang nagahalad sa ila mga katigulangan ukon mga espiritu agod amligan ang ila kaugalingon gikan sa halit. Ginahimo nila ini bangod nahadlok sila sa gahom sang kalibutan sang mga espiritu. Nagasuksok sila sing may birtud nga mga singsing ukon mga pulseras. Nagainom sila ukon ginabanyusan nila ang ila lawas sing “mga bulong” nga may birtud kuno. Sa ila mga puluy-an ukon sa duta, ang iban nga mga tawo nagatago sing mga butang nga ginapatihan nila may gahom sa pag-amlig. Ang iban nagagamit sing may birtud nga “bulong” bangod nagapati sila nga makadala ini sing kadalag-an sa negosyo, sa mga eksaminasyon sa eskwelahan, ukon sa pagpangaluyag.

Ang imo labing maayo nga proteksion batok kay Satanas amo ang imo pagpakig-abyan kay Jehova. Di-hamak nga mas gamhanan si Jehova nga Dios kag ang iya mga anghel sangsa kay Satanas kag sa iya mga demonyo. (Santiago 2:19; Bugna 12:9) Nalangkag si Jehova nga ipakita ang iya kusog para sa iya mga abyan—mga abyan nga matutom gid sa iya.—2 Cronica 16:9.

Ang Pulong sang Dios nagasiling: “Indi kamo maghimo sing madyik.” Ginapakamalaut ni Jehova ang madyik kag pagpangaswang bangod direkta nga ginabutang sini ang isa sa idalom sang gahom ni Satanas nga Yawa.—Levitico 19:26.