Ang mangin abyan sang Dios amo gid ang pinakamaayo nga butang nga matabo sa imo. Tudluan ka sang Dios kon paano mangin malipayon kag may kalig-unan; hilwayon ka niya gikan sa madamo nga sayop nga mga pagtuluuhan kag makahalalit nga mga buhat. Pamatian niya ang imo mga pangamuyo. Buligan ka niya nga makatigayon sing tudok nga kalinong kag pagsalig. (Salmo 71:5; 73:28) Sakdagon ka sang Dios kon may problema ka. (Salmo 18:18) Kag ginatanyag sang Dios sa imo ang iya regalo nga kabuhi nga walay katapusan.—Roma 6:23.

Samtang nagasuod ka sa Dios, magasuod ka sa mga abyan sang Dios. Mangin mga abyan mo man sila. Ang matuod, mangin subong sila sang mga utod nga mga lalaki kag mga babayi sa imo. Malipay sila nga tudluan ikaw tuhoy sa Dios kag buligan ka nila kag palig-unon.

Indi kita tupong sa Dios. Samtang nagapakig-abyan ikaw sa Dios, dapat mo mahangpan ang isa ka importante nga kamatuoran. Ang pagpakig-abyan sa Dios indi isa ka pagpakig-abyan sa ulot sang magkatupong nga mga persona. Mas gulang sia kag mas maalam kag mas gamhanan sangsa aton. Sia ang aton may kinamatarong nga Manuggahom. Gani kon luyag naton nga mangin abyan niya, dapat kita mamati sa iya kag himuon naton ang ginapahimo niya sa aton. Para ini pirme sa aton kaayuhan.—Isaias 48:18.