Mga tinuig pagkatapos sang Baha, pila lang ka tawo ang ginsambit sang Biblia nga nag-alagad kay Jehova. Lakip sa mga nag-alagad sa iya amo si Abraham, nga nakilala nga abyan ni Jehova. Ngaa gintawag sia nga abyan ni Jehova? Kon isa ikaw ka ginikanan, buligi ang imo bata nga mahibaluan nga palangga sia ni Jehova kag gusto niya sia buligan. Kaangay ni Abraham kag sang iban pa nga matutom nga lalaki, pareho ni Lot kag ni Jacob, puede man kita makapangayo sing bulig kay Jehova. Makasalig kita nga himuon gid ni Jehova ang tanan niya nga ginpromisa.