Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Leksion nga Matun-an Mo sa Biblia

Ini nga libro magasugid sa imo sang kasaysayan sa Biblia parte sa pagpanuga, sa pagkabun-ag kag pagministeryo ni Jesus, kag sa pagkari sang Ginharian.

Sulat Halin sa Nagadumala nga Hubon

Paano gamiton ini nga libro?

LEKSION 1

Ginhimo sang Dios ang Langit kag ang Duta

Ang Biblia nagasiling nga ginhimo sang Dios ang langit kag ang duta. Ngaa nagtuga sia anay sang isa ka anghel antes niya ginhimo ang tanan?

LEKSION 2

Ginhimo sang Dios ang Una nga Lalaki kag Babayi

Ginhimo sang Dios ang una nga lalaki kag babayi kag ginpaistar sila sa hardin sang Eden. Gusto niya nga maghimo sila sing pamilya kag himuon nga paraiso ang bilog nga duta.

LEKSION 3

Wala Gintuman ni Adan kag ni Eva ang Dios

Ngaa lain gid ang isa ka kahoy sa hardin sang Eden? Ngaa ginkaon ni Eva ang bunga sina nga kahoy?

LEKSION 4

Nakapatay Sia Bangod sa Kaakig

Ginbaton sang Dios ang halad ni Abel pero kay Cain wala. Sang nabal-an ini ni Cain, naakig gid sia amo nga nakahimo sia sing daku nga sala.

LEKSION 5

Ang Arka ni Noe

Sang ginpangasawa sang malain nga mga anghel ang mga babayi sa duta, ang ila mga bata nangin mga higante nga nagapang-away. Grabe na gid ang kapintas. Pero indi pareho sa ila si Noe—palangga niya kag ginatuman ang Dios.

LEKSION 6

Walo ka Tawo ang Naluwas

Nag-ulan sing 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i amo nga natabo ang Baha. Sobra isa ka tuig si Noe kag ang iya pamilya sa sulod sang arka. Sang ulihi, puede na sila makagua.

LEKSION 7

Ang Torre sang Babel

Nagdesisyon ang pila ka tawo nga magtukod sing siudad kag sing torre nga lambot sa langit. Ngaa gulpi lang sila ginpahambal ni Jehova sa lainlain nga lenguahe?

LEKSION 8

Si Abraham kag si Sara Nagtuman sa Dios

Ngaa ginbayaan ni Abraham kag ni Sara ang ila kabuhi sa siudad para mangin mga pangayaw sa duta sang Canaan?

LEKSION 9

Nakabata Gid Man Sila!

Paano tumanon sang Dios ang iya promisa kay Abraham? Paagi bala kay sin-o ini matuman—kay Isaac ukon kay Ismael?

LEKSION 10

Dumduma ang Asawa ni Lot

Ginpaulan sang Dios sing kalayo kag asupre sa Sodoma kag Gomorra. Ngaa ginlaglag ini nga mga siudad? Ngaa dapat naton dumdumon ang asawa ni Lot?

LEKSION 11

Gintestingan ang Iya Pagtuo

Ginsilingan sang Dios si Abraham: ‘Palihug, dal-a ang imo bugtong nga bata nga lalaki kag ihalad sia sa akon sa bukid sang Moria.’ Paano atubangon ni Abraham ini nga pagtesting sa iya pagtuo?

LEKSION 12

Nakuha ni Jacob ang Palanublion

Si Isaac kag si Rebeca may kapid nga bata nga lalaki. Bangod si Esau ang magulang, may espesyal sia nga palanublion. Ngaa ginbaylo niya ini sa isa ka yahong nga linaga?

LEKSION 13

Nag-ayuhay Liwat si Jacob kag si Esau

Paano nakabaton si Jacob sang pagpakamaayo halin sa anghel? Kag ano ang ginhimo niya para mag-ayuhay sila liwat ni Esau?

LEKSION 14

Ang Ulipon nga Nagtuman sa Dios

Ginhimo ni Jose ang husto, pero nag-antos sia. Ngaa?

LEKSION 15

Wala Gid Malipatan ni Jehova si Jose

Bisan pa malayo si Jose sa iya pamilya, ginpakita sang Dios nga kaupod niya sia.

LEKSION 16

Sin-o si Job?

Gintuman niya si Jehova bisan pa may mga kabudlayan.

LEKSION 17

Ginpili ni Moises nga Simbahon si Jehova

Sang lapsag si Moises, naluwas sia bangod sa maalamon nga ginhimo sang iya nanay.

LEKSION 18

Ang Nagakalayo nga Kahoykahoy

Ngaa wala nasunog sang kalayo ang kahoykahoy?

LEKSION 19

Ang Una nga Tatlo ka Kalalat-an

Bangod nangin bugalon ang Paraon kag indi niya paghimuon ang isa ka simple nga butang, malain ang natabo sa iya katawhan.

LEKSION 20

Ang Masunod nga Anom ka Kalalat-an

Ngaa lain ining mga kalalat-an sa tatlo nga nauna?

LEKSION 21

Ang Ikanapulo nga Kalalat-an

Grabe gid ini nga kalalat-an amo nga bisan ang bugalon nga Paraon nagpasugot na gid man.

LEKSION 22

Ang Milagro sa Pula nga Dagat

Wala maano ang Paraon sa napulo ka kalalat-an, pero nakapalagyo bala sia sa sini nga milagro sang Dios?

LEKSION 23

Ang Promisa kay Jehova

Ang mga Israelinhon naghimo sing espesyal nga promisa sa Dios sang nagkampo sila sa Bukid Sinai.

LEKSION 24

Wala Nila Gintuman ang Ila Promisa

Sang ginkuha ni Moises ang Napulo ka Sugo, ang katawhan naghimo sing daku nga sala.

LEKSION 25

Ang Tabernakulo Para sa Pagsimba

Makita sa sining pinasahi nga tolda ang kaban sang katipan.

LEKSION 26

Ang Dose ka Espiya

Si Josue kag si Caleb lain gid sangsa napulo ka espiya nga ginsugo nga manilag sa Canaan.

LEKSION 27

Nagrebelde Sila kay Jehova

Si Kora, si Datan, si Abiram, kag ang 250 ka lalaki wala makarealisar sang importante nga kamatuoran parte kay Jehova.

LEKSION 28

Naghambal ang Asno ni Balaam

Nakita sang asno ang indi makita ni Balaam.

LEKSION 29

Ginpili ni Jehova si Josue

Ginhatagan sang Dios si Josue sing mga instruksion nga makabulig man sa aton subong.

LEKSION 30

Gintago ni Rahab ang mga Espiya

Narumpag ang mga pader sang Jerico. Pero wala maguba ang balay ni Rahab, bisan pa bahin ini sang pader.

LEKSION 31

Si Josue kag ang mga Gibeonhon

Si Josue nangamuyo sa Dios: “Adlaw, magpundo ka!” Ginsabat bala sia sang Dios?

LEKSION 32

Ang Bag-o nga Lider kag ang Duha ka Maisog nga Babayi

Sang napatay si Josue, ang mga Israelinhon nagsimba sa butig nga mga dios. Nangin mabudlay ang ila kabuhi, pero ginbuligan sila paagi kay Hukom Barak, kay manalagna Debora, kag kay Jael nga naggamit sang iya palpal!

LEKSION 33

Si Rut kag si Noemi

Ang duha ka babayi nga pareho nga napatyan sing bana nagbalik sa Israel. Ang isa sa ila, nga si Rut, nanguha sing nabilin nga uhay sa mga uma, kag didto sia natalupangdan ni Boaz.

LEKSION 34

Ginpierde ni Gideon ang mga Midianhon

Sang ginpabudlayan sang mga Midianhon ang kabuhi sang mga Israelinhon, nangayo sing bulig ang mga Israelinhon kay Jehova. Paano napierde sang diutay nga soldado ni Gideon ang 135,000 ka kaaway nila nga soldado?

LEKSION 35

Nangamuyo si Hana nga Hatagan Sia sing Bata nga Lalaki

Gindala ni Elkana sanday Hana, Penina, kag ang bilog nga pamilya sa tabernakulo sa Shilo para magsimba. Didto nangamuyo si Hana nga hatagan sia sing bata nga lalaki. Pagligad sang mga isa ka tuig, ginbun-ag niya si Samuel!

LEKSION 36

Ang Promisa ni Jefte

Ano ang ginpromisa ni Jefte, kag ngaa? Ano ang reaksion sang bata ni Jefte sa ginpromisa sang iya amay?

LEKSION 37

Nakighambal si Jehova kay Samuel

Ang duha ka bata nga lalaki sang Mataas nga Saserdote nga si Eli nagaalagad bilang mga saserdote sa tabernakulo, pero wala nila ginasunod ang mga kasuguan sang Dios. Pero indi pareho sa ila ang bata nga si Samuel, kag nakighambal si Jehova sa iya.

LEKSION 38

Ginhatagan ni Jehova sing Kusog si Samson

Ginhatagan sang Dios sing kusog si Samson para mabatuan ang mga Filistinhon, pero sang nakahimo sia sing sala nga desisyon, nadakpan sia sang mga Filistinhon.

LEKSION 39

Ang Una nga Hari sang Israel

Ginhatagan sang Dios ang mga Israelinhon sing mga hukom para manguna sa ila, pero nangayo sila sing hari. Ginhimo ni Samuel si Saul bilang una nga hari, pero sang ulihi ginsikway ni Jehova si Saul. Ngaa?

LEKSION 40

Si David kag si Goliat

Si David ang ginpili ni Jehova nga mangin masunod nga hari sang Israel, kag ginpakita ni David kon ngaa husto gid ang pagpili sa iya.

LEKSION 41

Si David kag si Saul

Ngaa naugot gid ining isa ka tawo sa isa, kag ano ang reaksion sang isa nga ginkaugtan?

LEKSION 42

Ang Maisog kag Mainunungon nga si Jonatan

Ang bata sang hari nangin suod nga abyan ni David.

LEKSION 43

Ang Sala ni Hari David

Ang sala nga desisyon nagresulta sa madamo nga problema.

LEKSION 44

Ang Templo nga Para kay Jehova

Ginhatag sang Dios ang ginpangayo ni Hari Solomon kag ginhatagan man sia sing daku nga pribilehiyo.

LEKSION 45

Ang Natunga nga Ginharian

Madamo nga Israelinhon ang wala na nagaalagad kay Jehova.

LEKSION 46

Ang Pagtilaw nga Natabo sa Bukid Carmel

Sin-o ang matuod nga Dios? Si Jehova ukon si Baal?

LEKSION 47

Ginpabakod ni Jehova si Elias

Sa banta mo, mapabakod ka man bala niya?

LEKSION 48

Nabuhi ang Bata sang Balo

Duha ka milagro sa isa lang ka balay!

LEKSION 49

Ginsilutan ang Malain nga Rayna

Ginpangitaan gid ni Jezebel sing paagi nga patyon si Nabot para makuha niya ang ulubasan sini! Nakita ni Jehova ang malain gid nga ginhimo ni Jezebel.

LEKSION 50

Ginbuligan ni Jehova si Jehosapat

Ang maayo nga si Hari Jehosapat nangamuyo sa Dios sang salakayon na sang mga kaaway ang Juda.

LEKSION 51

Ang Soldado kag ang Dalagita

Ginsugid sang Israelinhon nga dalagita sa iya agalon nga babayi nga gamhanan si Jehova—kag nangin milagruso ang resulta.

LEKSION 52

Ang Nagakalayo nga Hangaway ni Jehova

Paano nakita sang alagad ni Eliseo nga ‘mas madamo ang aton mga kaupod sangsa mga kaupod nila’?

LEKSION 53

Ang Kaisog ni Jehoiada

Nangin maisog ang matutom nga saserdote batok sa malain gid nga rayna.

LEKSION 54

Si Jehova Nagpailob kay Jonas

Ngaa gintulon sang daku nga isda ang manalagna sang Dios? Paano sia nakagua didto? Kag ano nga leksion ang gintudlo ni Jehova sa iya?

LEKSION 55

Ginproteksionan sang Anghel ni Jehova si Ezequias

Ang mga kaaway sang Juda nagsiling nga indi pagproteksionan ni Jehova ang iya katawhan, pero nagsala sila!

LEKSION 56

Gintuman ni Josias ang Kasuguan sang Dios

Si Josias nangin hari sang walo sia ka tuig, kag ginbuligan niya ang katawhan nga simbahon si Jehova.

LEKSION 57

Ginsugo ni Jehova si Jeremias nga Magbantala

Ang ginsiling sini nga pamatan-on nga manalagna nagpaakig gid sa mga gulang sa Juda.

LEKSION 58

Ginlaglag ang Jerusalem

Ang katawhan sang Juda padayon nga nagasimba sa butig nga mga dios, gani ginpabay-an sila ni Jehova.

LEKSION 59

Ang Apat ka Kabataan nga Nagtuman kay Jehova

Ang Judiyo nga mga kabataan padayon nga nangin matutom kay Jehova bisan pa ara sila sa palasyo sang hari sang Babilonia.

LEKSION 60

Ang Ginharian nga Wala sing Katapusan

Ginpaathag ni Daniel ang buot silingon sang makatilingala nga damgo ni Nabocodonosor.

LEKSION 61

Wala Sila Nagyaub

Sanday Sadrac, Mesac, kag Abednego wala nagyaub sa bulawan nga estatwa nga ginpahimo sang hari sang Babilonia.

LEKSION 62

Ang Ginharian nga Pareho sa Daku nga Kahoy

Ang damgo ni Nabocodonosor nagasugid kon ano ang matabo sa iya sa palaabuton.

LEKSION 63

Ang Sulat sa Dingding

San-o naggua ining indi mahangpan nga sulat, kag ano ang buot silingon sini?

LEKSION 64

Si Daniel sa Lungib sang mga Leon

Mangamuyo kay Jehova kada adlaw pareho sa ginhimo ni Daniel!

LEKSION 65

Ginluwas ni Ester ang Iya Katawhan

Bisan pa indi sia Persianhon kag isa ka ilo, nangin rayna sia.

LEKSION 66

Gintudlo ni Esdras ang Kasuguan sang Dios

Pagkatapos mamati ang mga Israelinhon kay Esdras, naghimo sila sing pinasahi nga promisa sa Dios.

LEKSION 67

Ang mga Pader sang Jerusalem

Nabal-an ni Nehemias nga nagaplano ang iya mga kaaway nga salakayon sila. Ngaa wala sia nahadlok?

LEKSION 68

Nagbata si Elisabet

Ngaa ginhambalan ang bana ni Elisabet nga indi sia makahambal asta mabun-ag ang bata?

LEKSION 69

Ginkadtuan ni Gabriel si Maria

Ginsugiran sia sing mensahe nga nagpabag-o sang iya kabuhi.

LEKSION 70

Ginpahibalo sang mga Anghel ang Pagkabun-ag ni Jesus

Ang mga manugbantay sang karnero nga nakabati sang pahibalo naghulag gilayon.

LEKSION 71

Ginproteksionan ni Jehova si Jesus

Gusto patyon sang malaut nga hari si Jesus.

LEKSION 72

Ang Bata nga si Jesus

Ngaa nagdayaw gid sa iya ang mga manunudlo sa templo?

LEKSION 73

Ginhanda ni Juan ang Dalan

Nagdaku si Juan bilang isa ka manalagna. Gintudlo niya nga ang Mesias maabot na. Ano ang reaksion sang mga tawo sa iya mensahe?

LEKSION 74

Si Jesus Nangin Mesias

Ano ang buot silingon ni Juan sang nagsiling sia nga si Jesus ang Kordero sang Dios?

LEKSION 75

Gintestingan sang Yawa si Jesus

Tatlo ka beses nga gintestingan sang Yawa si Jesus. Ano ining tatlo ka pagsulay? Kag ano ang ginhimo ni Jesus?

LEKSION 76

Gintinluan ni Jesus ang Templo

Ngaa gintabog ni Jesus ang mga sapat paggua sa templo kag ginpamaliskad ang mga lamesa sang mga manugbaylo sing kuarta?

LEKSION 77

Ang Babayi sa Bubon

Ang Samaritana nakibot sang gin-istorya sia ni Jesus. Ngaa? Ano ang ginsugid ni Jesus sa iya nga wala pa gid masugid ni Jesus sa iban?

LEKSION 78

Ginbantala ni Jesus ang Mensahe sang Ginharian

Gin-agda ni Jesus ang pila niya ka disipulo nga mangin “mangingisda sang mga tawo.” Sang ulihi, ginhanas niya ang iya 70 ka sumulunod sa pagbantala sang maayong balita.

LEKSION 79

Si Jesus Naghimo sing Madamo nga Milagro

Bisan diin sia magkadto, nagapangayo sing bulig sa iya ang mga masakiton, kag ginaayo niya sila. Ginbuhi pa gani niya ang bata nga babayi nga napatay.

LEKSION 80

Nagpili si Jesus sing Dose ka Apostoles

Ngaa ginpili niya sila? Nadumduman mo bala ang ila mga ngalan?

LEKSION 81

Ang Sermon sa Bukid

Gintudluan ni Jesus sing importante nga leksion ang nagtipon nga mga tawo.

LEKSION 82

Gintudluan ni Jesus ang Iya mga Disipulo Kon Paano Mangamuyo

Ano nga mga butang ang ginsiling ni Jesus sa iya mga disipulo nga padayon nila nga pangayuon?

LEKSION 83

Ginpakaon ni Jesus ang Linibo ka Tawo

Ano ang ginapakita sini nga milagro parte kay Jesus kag kay Jehova?

LEKSION 84

Si Jesus Naglakat sa Tubig

Maimadyin mo bala ang ginbatyag sang mga apostoles sang nakita nila ini nga milagro?

LEKSION 85

Si Jesus Nagpang-ayo sa Adlaw nga Inugpahuway

Ngaa indi tanan nalipay sa iya ginhimo?

LEKSION 86

Ginbanhaw ni Jesus si Lazaro

Sang nakita ni Jesus nga nagahibi si Maria, naghibi man sia. Pero ang ila mga luha nabuslan sang kalipay.

LEKSION 87

Ang Katapusan nga Panihapon ni Jesus

Si Jesus naghatag sing importante nga instruksion sa iya mga apostoles sa katapusan niya nga panihapon upod sa ila.

LEKSION 88

Gindakop si Jesus

Ginpangunahan ni Judas Iscariote ang madamo nga tawo nga may mga espada kag inuglampos para dakpon si Jesus.

LEKSION 89

Ginpanghiwala ni Pedro si Jesus

Ano ang natabo sa gua sang balay ni Caifas? Kag ano ang natabo kay Jesus sa sulod sang balay?

LEKSION 90

Napatay si Jesus sa Golgotha

Ngaa nagsugo si Pilato nga patyon si Jesus?

LEKSION 91

Ginbanhaw si Jesus

Ano ang dalayawon nga mga butang nga natabo sang napatay si Jesus?

LEKSION 92

Nagpakita si Jesus sa mga Mangingisda

Ano ang iya ginhimo para makuha ang ila atension?

LEKSION 93

Nagbalik si Jesus sa Langit

Pero antes sia nagkayab, naghatag sia sing pila ka importante gid nga instruksion.

LEKSION 94

Nabaton sang mga Disipulo ang Balaan nga Espiritu

Ano ang milagruso nga ikasarang ang ila nabaton paagi sa balaan nga espiritu?

LEKSION 95

Wala sing Makapauntat sa Ila

Ang mga lider sang relihion nga nagpapatay kay Jesus gusto magpauntat sa iya mga disipulo. Pero indi nila ini mahimo.

LEKSION 96

Ginpili ni Jesus si Saulo

Si Saulo mapintas nga kaaway sang mga Cristiano, pero magabag-o ina.

LEKSION 97

Nabaton ni Cornelio ang Balaan nga Espiritu

Ngaa ginpakadto sang Dios si Pedro sa balay sini nga tawo nga indi isa ka Judiyo?

LEKSION 98

Naglapnag ang Cristianismo

Ginsugdan ni apostol Pablo kag sang iya mga kaupod ang pagbantala sa malayo nga mga lugar.

LEKSION 99

Natun-an sang Manugbilanggo ang Kamatuoran

Ngaa ginsambit sa sini nga istorya ang parte sa demonyo, sa linog, kag sa espada?

LEKSION 100

Si Pablo kag si Timoteo

Ining duha ka tawo tinuig nga nag-updanay bilang mag-abyan kag masigkaulipon.

LEKSION 101

Gindala si Pablo sa Roma

Delikado gid ang iya paglakbay, pero wala sing makapaluya sa sini nga apostol.

LEKSION 102

Ang Bugna kay Juan

Ginpakita sa iya ni Jesus ang sunodsunod nga mga palanan-awon parte sa palaabuton.

LEKSION 103

“Magkari ang Imo Ginharian”

Ang Bugna kay Juan nagapakita kon paano bag-uhon sang Ginharian sang Dios ang kabuhi diri sa duta.