Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 113: Si Pablo sa Roma

Sugilanon 113: Si Pablo sa Roma

TAN-AWA! May posas si Pablo, kag ginaguardiahan sia sang Romanong soldado. Si Pablo bilanggu sa Roma. Nagahulat sia tubtob mamat-od ang Romanong Cesar kon ano ang himuon sa iya. Samtang bilanggu sia, gintugotan ang mga tao sa pagduaw sa iya.

Tatlo ka adlaw sugod sang pag-abot ni Pablo sa Roma, gin-agda niya ang pila ka Judiyong mga lider nga makigkita sa iya. Subong resulta, nakabantala sia sa madamung Judiyo sa Roma tuhoy kay Jesus kag sa Ginharian sang Dios. Ang iban nagpati kag nangin Cristiano, apang ang iban wala magpati.

Si Pablo sa prisuhan

Nagbantala man si Pablo sa mga soldado nga nagguardia sa iya. Sa duha ka tuig nga bilanggu sia, nagbantala sia sa tanan nga masarangan niya. Bisan ang iban sa panimalay ni Cesar nangin Cristiano.

Apang sin-o ining bisita sa lamesa nga nagasulat? Huo, si Timoteo. Nabilanggu man si Timoteo bangod sa pagbantala tuhoy sa Ginharian, apang hilway na sia liwat, kag nagkari sia agod magbulig kay Pablo. Nahibal-an mo bala kon ano ang ginasulat ni Timoteo?

Nadumdoman mo bala ang siudad sang Filipos kag Efeso sa Sugilanon 110? Nagbulig si Pablo sa pagtukod sing Cristianong kongregasyon didto. Karon si Pablo nagasulat sa sining mga Cristiano. Ang mga sulat yara sa Biblia, kag gintawag Efeso kag Filipos. Ginasugiran ni Pablo si Timoteo sang isulat sa ila mga abyan sa Filipos.

Ang mga taga-Filipos nangin maluloy-on kay Pablo. Nagpadala sila sing dulot sa iya diri sa bilangguan. Nagpasalamat sa ila si Pablo. Si Epafrodito ang nagdala sing dulot. Nagmasakit sia, apang nag-ayo na, gani dalhon niya ang sulat pabalik sa Filipos.

Samtang sa bilangguan sia, nagsulat si Pablo sing duha pa ka sulat nga yara sa Biblia. Ang isa gintawag Colosas, kag para sa mga Cristiano sa Colosas. Ang isa para sa suod nga abyan nga si Filemon nga nagapuyo man sa Colosas.

Ang alagad ni Filemon nga si Onesimo naglayas kag nagkadto sa Roma. Diri, ginduaw niya si Pablo kag nangin Cristiano. Naghinulsol si Onesimo nga naglayas sia. Gani nahibal-an mo bala kon ano ang ginsulat ni Pablo sa sining sulat kay Filemon?

Nangabay si Pablo kay Filemon nga patawaron si Onesimo. ‘Ginapabalik ko sia sa imo,’ sulat ni Pablo, ‘indi lamang subong imo alagad, kundi subong imo Cristianong utod.’ Gindala ni Onesimo ining duha ka sulat, isa sa Colosas kag ang isa kay Filemon, sa Colosas. Mahanduraw naton kon daw ano ka malipayon si Filemon sang mahibal-an niya nga ang iya alagad nangin Cristiano.

Nagsiling si Pablo sa iya sulat sa Filipos nga si Timoteo manugpakadto sa ila, kag magaabot sia didto sa dili madugay. Nagsiling man sia kay Filemon nga maduaw sia sa iya sa madali.

Sang ginhiway si Pablo ginduaw niya ang iya Cristianong kautoran sa madamung lugar. Apang sang ulihi, ginbilanggu sia liwat sa Roma. Sining tion, nahibal-an ni Pablo nga patyon sia. Gani nagsulat sia kay Timoteo: ‘Nagmatutom ako sa Dios. Padyaan ako sang Dios.’ Pila ka tuig sang mapatay si Pablo, ginlaglag liwat ang Jerusalem, sining tion sang mga Romano.

Apang may dugang pa sa Biblia. Ginpasulat ni Jehova nga Dios kay apostol Juan ang katapusan nga mga tolon-an sini, lakip ang tolon-an sang Bugna. Ining tolon-an nagasugid tuhoy sa palaabuton. Ton-an ta karon kon ano ang ginatigana sang palaabuton.

Binuhatan 28:16-31; Filipos 1:13; 2:19-30; 4:18-23; Hebreo 13:23; Filemon 1-25; Colosas 4:7-9; 2 Timoteo 4:7-9.Mga Pamangkot:

 • Sin-o ang ginbantalaan ni Pablo samtang bilanggu sia sa Roma?
 • Sa laragway, sin-o ang bisita sa atubangan sang lamesa, kag ano ang iya ginahimu para kay Pablo?
 • Sin-o si Epafrodito, kag ano ang gindala niya pagbalik niya sa Filipos?
 • Ngaa ginsulatan ni Pablo ang iya suod nga abyan nga si Filemon?
 • Ano ang ginhimu ni Pablo sang ginhilway sia, kag ano ang natabu sa iya sang ulihi?
 • Sin-o ang ginpasulat ni Jehova sa katapusan nga mga tulon-an sang Biblia, kag ano ang ginasugid sang tulon-an sang Bugna?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Binuhatan 28:16-31 kag Filipos 1:13

  Paano gingamit ni Pablo ang iya tion samtang bilanggu sia sa Roma, kag ano ang nangin epekto sa Cristianong kongregasyon sang iya di-mationg nga pagtuo? (Bin. 28:23, 30; Fil. 1:14)

 • Basaha ang Filipos 2:19-30

  Ano nga mga pulong sang pag-apresyar ang ginpabutyag ni Pablo tuhoy kay Timoteo kag kay Epafrodito, kag paano naton mailug ang halimbawa ni Pablo? (Fil. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Cor. 16:18; 1 Tes. 5:12, 13)

 • Basaha ang Filemon 1-25.

  Sa anong sadsaran ginlaygayan ni Pablo si Filemon nga himuon kon ano ang nagakaigo, kag paano ini isa ka panuytoy para sa mga gulang karon? (Filem. 9; 2 Cor. 8:8; Gal. 5:13)

  Paano ang mga pulong ni Pablo nga masapwan sa Filemon 13, 14 nagapakita nga gintahod niya ang konsiensia sang iban sa kongregasyon? (1 Cor. 8:7, 13; 10:31-33)

 • Basaha ang 2 Timoteo 4:7-9.

  Kaangay ni apostol Pablo, paano kita makasalig nga padyaan kita ni Jehova kon magpabilin kita nga matutom tubtob sa katapusan? (Mat. 24:13; Heb. 6:10)