Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 110: Si Timoteo—Bag-ong Kabulig ni Pablo

Sugilanon 110: Si Timoteo—Bag-ong Kabulig ni Pablo

ANG pamatan-on nga imo makita diri upod kay apostol Pablo amo si Timoteo. Si Timoteo nagapuyo upod sa iya pamilya sa Listra. Ang iya iloy amo si Eunice kag ang iya lola amo si Loida.

Sanday Timoteo kag Pablo

Nahibal-an mo bala ang ginasiling ni Pablo kay Timoteo? ‘Luyag mo bala mag-upod sa amon nga duha ni Silas?’ pamangkot niya. ‘Magamit namon ang imo bulig sa pagbantala sa mga tao sa malayo.’

Nagsugot si Timoteo. Gani wala madugay ginbiyaan ni Timoteo ang iya pamilya kag nag-upod kanday Pablo kag Silas. Apang antes naton hibaluon ang ila paglakbay, hibaluon ta anay ang nagakatabu kay Pablo. 17 ka tuig na kutob sang magpakita sa iya si Jesus sa dalan pa Damasco.

Dumdoma, nagpa-Damasco si Pablo agod hingabuton ang mga disipulo ni Jesus, apang karon disipulo na sia! Ang mga kaaway nagplano sa pagpatay kay Pablo, apang ginpalikaw sia sang mga disipulo. Ginsulod nila sia sa alat kag gintunton sa gua sang pader sang siudad.

Nian nagkadto si Pablo sa Antioquia agod magbantala. Diri ang mga sumolunod ni Jesus una nga gintawag mga Cristiano. Nian si Pablo kag si Bernabe ginpadala sa pagbantala sa malayo nga mga pungsod. Ang isa ka siudad nga ginduaw nila amo ang Listra, ang lugar ni Timoteo.

Isa ka tuig sang ulihi, nagbalik si Pablo sa Listra sa ikaduha nga paglakbay. Sang mag-upod si Timoteo kanday Pablo kag Silas, nahibal-an mo bala kon diin sila nagkadto? Tan-awa ang mapa, kag hibaluon ta ang iban sang mga lugar.

Una nagkadto sila sa Iconio, nian sa ikaduha nga siyudad sa Antioquia. Nian ginduaw nila ang Troas, Filipos, Tesalonica kag Berea. Nian nagbantala si Pablo sa Atenas. Makita mo bala ini sa mapa? Naghinguyang sila sing 1 1/2 ka tuig sa Corinto. Ginduaw nila ang Efeso. Nian nagbalik sila sa Cesarea paagi sa sakayan kag naglakbay tubtob sa Antioquia, diin nagtener si Pablo.

Gani linibo-libo ka milya ang nalakbay ni Timoteo sa pagbulig kay Pablo sa pagbantala kag sa pagtukod sing bag-ong kongregasyon. Kon magdaku ka, magmatutom ka bala sa Dios, kaangay ni Timoteo?

Binuhatan 9:19-30; 11:19-26; kapitulo 13 tubtob 17; 18:1-22.

Mapa

1. Roma; 2. Malta; 3. Berea; 4. Tesalonica; 5. Corinto; 6. Filipos; 7. Atenas; 8. Creta; 9. Troas; 10. Efeso; 11. Mileto; 12. Colosas; 13. Antioquia; 14. Iconio; 15. Listra; 16. Cipre; 17. Antioquia; 18. Cesarea; 19. Joppe; 20. Damasco; 21. Jerusalem; 22. Ang Dakung Dagat (Mediterraneo)Mga Pamangkot:

 • Sin-o ang pamatan-on sa laragway, diin sia nagapuyo, kag sin-o ang iya iloy kag lola?
 • Ano ang ginsiling ni Timoteo sang ginpamangkot sia ni Pablo kon bala luyag niya magbuylog kay Silas kag kay Pablo sa pagbantala sa kataohan sa malayo?
 • Diin una gintawag nga mga Cristiano ang mga sumolunod ni Jesus?
 • Sang maghalin si Pablo, Silas kag si Timoteo sa Antioquia, ano ang pila ka siudad nga ginduaw nila?
 • Paano ginbuligan ni Timoteo si Pablo, kag ano nga pamangkot ang dapat ipamangkot sang mga pamatan-on karon sa ila kaugalingon?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Binuhatan 9:19-30.

  Paano si apostol Pablo nagpakita sing pagkamainandamon sang ginpamatukan ang maayong balita? (Bin. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16)

 • Basaha ang Binuhatan 11:19-26.

  Paano ang rekord sa Binuhatan 11:19-21, 26 nagapakita nga ginatuytuyan sang espiritu ni Jehova ang pagbantala nga hilikuton?

 • Basaha ang Binuhatan 13:13-16, 42-52.

  Paano ginapakita sang Binuhatan 13:51, 52 nga wala magluya ang buot sang mga disipulo bangod sang pagpamatok sa ila? (Mat. 10:14; Bin. 18:6; 1 Ped. 4:14)

 • Basaha ang Binuhatan 14:1-6, 19-28.

  Paano ang ekspresyon nga “gintugyan nila sila kay Jehova” nagabulig sa aton nga mahaw-asan sang indi nagakaigo nga kabalaka samtang ginabuligan naton ang mga bag-uhan? (Bin. 14:21-23; 20:32; Juan 6:44)

 • Basaha ang Binuhatan 16:1-5.

  Paano ang kahanda ni Timoteo nga magpasirkunsidar nagapadaku sang importansia nga himuon ang “tanan nga butang tungod sa maayong balita”? (Bin. 16:3; 1 Cor. 9:23; 1 Tes. 2:8)

 • Basaha ang Binuhatan 18:1-11, 18-22.

  Ano ang ginapakita sang Binuhatan 18:9, 10 tuhoy sa personal nga pagkanadalahig ni Jesus sa pagtuytoy sa pagbantala nga hilikuton, kag ano nga pagsalig ang ginahatag sini sa aton karon? (Mat. 28:20)

Magtuon sing Dugang Pa

BIBLE CARD

Bible Card: Timoteo

Bata pa si Timoteo sang nag-alagad sia sa Dios. Paano mo sia mailog?

TUDLUI ANG INYO KABATAAN

Gusto ni Timoteo nga Magbulig sa mga Tawo

Paano mangin malipayon ang imo kabuhi pareho kay Timoteo?