Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 109: Ginduaw ni Pedro si Cornelio

Sugilanon 109: Ginduaw ni Pedro si Cornelio

SI APOSTOL Pedro ina ang nagatindog, kag mga abyan niya ang sa likod niya. Apang ngaa nagayaub ang tao kay Pedro? Dapat bala nga himuon niya ina? Kilala mo bala sia?

Ginsugata ni Cornelius si Pedro

Ang tao amo si Cornelio. Opisyal sia sang Romanong hangaway. Ginsingganan sia nga agdahon si Pedro sa iya balay. Hibaluon ta kon ngaa.

Ang unang mga sumolunod ni Jesus mga Judiyo. Apang si Cornelio indi Judiyo. Apang ginahigugma niya ang Dios kag malulo sia sa mga tao. Isa ka hapon nagpakita sa iya ang anghel kag nagsiling: ‘Nahamuot sa imo ang Dios kag sabton niya ang imo pangamuyo. Ipasugo ang tao nga si Pedro. Nagapuyo sia sa Joppe sa balay ni Simon.’

Sa gilayon, ginpasugo ni Cornelio si Pedro. Sang masunod nga adlaw, si Pedro didto sa tapan nga atop sang balay ni Simon. Didto ginpahunahona sang Dios si Pedro nga nakakita sia sing daku nga habol nga puno sing tanan nga sahi sang sapat. Suno sa sugo sang Dios, ining mga sapat mahigko nga kaunon, apang ang tingog nagsiling: ‘Tindog ka, Pedro. Mag-ihaw ka kag magkaon.’

‘Indi!’ siling ni Pedro. ‘Wala pa ako makakaon sing mahigko.’ Apang ang tingog nagsiling: ‘Dili pagtawga nga mahigko ang ginasiling karon sang Dios nga matinlo.’ Makatlo ini nga natabu, kag naligban si Pedro. Nian nag-abot ang ginpasugo ni Cornelio kag ginpangita si Pedro.

Nanaug si Pedro. Ang mga tao nagpaathag nga ang anghel nagsiling kay Cornelio nga agdahon si Pedro sa iya balay. Nagsugot si Pedro, kag pagkaaga sia kag ang iya mga abyan naglakbay.

Sang pag-abot ni Pedro, ginsugata sia ni Cornelio. Nagluhod sia kag nagyaub kay Pedro, subong imo makita. Apang si Pedro nagsiling: ‘Tindog ka; tao lang ako.’ Huo, suno sa Biblia sayop ang magyaub kag magsimba sa tao. Si Jehova lamang ang aton dapat simbahon.

Nagbantala karon si Pedro sa mga nagtipon. Samtang nagahambal sia, ginpadala sang Dios ang iya balaan nga espiritu, kag naghambal ang mga tao sing tuhay nga pamulong. Natingala ang Judiyong mga disipulo nga upod ni Pedro, kay pagdumdom nila mga Judiyo lamang ang nahamut-an sang Dios. Karon nahangpan nila nga ang Dios wala sing ginapasulabi sa mga rasa. Indi bala maayo ina nga butang nga dumdomon naton tanan?

Binuhatan 10:1-48; 11:1-18; Bugna 19:10.Mga Pamangkot:

 • Sa laragway, sin-o ang tao nga nagayaub?
 • Ano ang ginsiling sang anghel kay Cornelio?
 • Ano ang ginpakita sang Dios kay Pedro sang yara sia sa atop sang balay ni Simon sa Joppe?
 • Ngaa ginsilingan ni Pedro si Cornelio nga indi sia dapat magyaub kag magsimba sa iya?
 • Ngaa natingala ang Judiyong mga disipulo nga upod ni Pedro?
 • Anong importante nga leksion ang dapat naton maton-an gikan sa pagduaw ni Pedro kay Cornelio?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Binuhatan 10:1-48.

  Ano ang ginapakita sang mga pulong ni Pedro nga masapwan sa Binuhatan 10:42 tuhoy sa hilikuton nga pagbantala sing maayong balita sang Ginharian? (Mat. 28:19; Mar. 13:10; Bin. 1:8)

 • Basaha ang Binuhatan 11:1-18.

  Ano nga panimuot ang ginpakita ni Pedro sang mag-athag ang pagtuytoy ni Jehova tuhoy sa mga Gentil, kag paano naton mailug ang iya halimbawa? (Bin. 11:17, 18; 2 Cor. 10:5; Efe. 5:17)