Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 108: Sa Dalan pa Damasco

Sugilanon 108: Sa Dalan pa Damasco

KILALA mo bala ang nagahigda sa duta? Sia si Saulo. Dumdoma, sia ang nagbantay sang bayu para sa mga tao nga nagbato kay Esteban. Tan-awa ang masanag nga kapawa! Ano ang nagakatabu?

Sang mapatay si Esteban, nanguna si Saulo sa pagpangita sa mga sumolunod ni Jesus agod halitan sila. Madamu sang mga disipulo ang nalagyo sa iban nga siudad kag nagbantala sing “maayong balita” didto. Apang nagkadto si Saulo sa iban nga siudad agod pangitaon ang mga sumolunod ni Jesus. Pakadto sia karon sa Damasco. Apang sa dalanon, ang makatilingala nga butang natabu!

Sa hinali ang kapawa gikan sa langit nagsilak kay Saulo. Natumba sia sa duta, subong aton makita. May tingog nga nagsiling: ‘Saulo, Saulo! Ngaa bala ginahingabot mo ako?’ Ang mga tao nga upod kay Saulo nakakita sing kapawa, kag nakabati sing tingog, apang indi nila mahangpan ang ginasiling.

Si Saulo nabulag bangod sa kapawa

‘Sin-o ka bala, Ginuo?’ pamangkot ni Saulo.

‘Ako amo si Jesus, nga imo ginahingabot,’ siling sang tingog. Ginsiling ini ni Jesus, bangod kon ginahingabot ni Saulo ang iya mga sumolunod, daw subong bala nga si Jesus ang ginahingabot.

Namangkot karon si Saulo: ‘Ano ang himuon ko, Ginuo?’

‘Tindog ka kag magkadto sa Damasco,’ siling ni Jesus. ‘Didto isugid sa imo ang himuon mo.’ Sang ginmuklat ni Saulo ang iya mga mata, indi sia makakita! Gani gintuytoyan sia sang mga kaupod niya pa Damasco.

Ginhambal ni Jesus ang isa sang iya mga disipulo sa Damasco nga si Ananias. Ginsingganan niya sia nga magkadto sa ginaistaran ni Saulo. ‘Ginpili ko sia nga mangin pinasahi ko nga alagad,’ siling ni Jesus kay Ananias.

Nagtuman si Ananias. Nakita niya si Saulo kag ginpandongan sang iya mga kamut kag nagsiling: ‘Ginpadala ako sang Ginuo agod makakita ka liwat kag mapuno sing balaan nga espiritu.’ Sa gilayon, nakakita liwat si Saulo.

Gingamit si Saulo sa gamhanan nga paagi sa pagbantala sa kataohan sang madamung pungsod. Nakilal-an sia nga apostol Pablo. Apang, tan-awon ta anay ang ginpahimu sang Dios kay Pedro.

Binuhatan 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Mga Pamangkot:

 • Ano ang ginhimu ni Saulo sa tapos ginpatay si Esteban?
 • Sang nagapakadto si Saulo sa Damasco, anong makatilingala nga butang ang natabu?
 • Ano ang ginsugo ni Jesus kay Saulo nga himuon niya?
 • Ano nga instruksion ang ginhatag ni Jesus kay Ananias, kag paano si Saulo nakakita liwat?
 • Sa ano nga ngalan nakilala si Saulo, kag paano sia gingamit?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Binuhatan 8:1-4.

  Paano ang paagisod nga paghingabot sa bag-o maporma nga Cristianong kongregasyon nakabulig sa pagpalapnag sa Cristianong pagtulouhan, kag anong kaanggid nga butang ang natabu sa modernong mga tion? (Bin. 8:4; Isa. 54:17)

 • Basaha ang Binuhatan 9:1-20.

  Anong tatlo ka misyon ang ginpahayag ni Jesus nga ginahunahuna niya para kay Saulo? (Bin. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Roma 11:13)

 • Basaha ang Binuhatan 22:6-16.

  Paano naton mailug si Ananias, kag ngaa importante ini? (Bin. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Ped. 1:14-16; 2:12)

 • Basaha ang Binuhatan 26:8-20.

  Paano ang pagkumbertir kay Saulo sa Cristianismo isa ka pagpalig-on sa mga may di-tumuluo nga mga tiayon karon? (Bin. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Ped. 3:1-3)