ANG tao nga nagaluhod diri amo si Esteban. Matutom sia nga disipulo ni Jesus. Apang tan-awa yadtong mga tao nga nagahaboy sa iya sing dalagku nga bato! Ngaa ginahimu nila ining makakulogmat nga butang? Tan-awon naton.

Ginbato si Esteban

Ginbuligan sang Dios si Esteban sa paghimu sing makatilingala nga mga milagro. Ining mga tao wala maluyag sini, gani ginbais nila sia. Apang ginhatagan sang Dios si Esteban sing dakung kaalam, kag ginpakita ni Esteban nga nagatudlo sila sing butig. Naakig pa gid sila. Gani ginbutong nila sia kag nagtawag sing mga tao agod butang-butangan sia.

Ang mataas nga saserdote namangkot kay Esteban: ‘Matuod bala ini?’ Nagsabat si Esteban paagi sa paghatag sing maayong pamulongpulong gikan sa Biblia. Sa katapusan sini sia nagsiling: ‘Kaangay kamo sang malain nga mga tao nga nagdumot sa mga manalagna sang Dios sang una. Ginpatay ninyo ang alagad sang Dios, nga si Jesus.’

Naakig gid sa sini ang relihiosong mga lider! Apang si Esteban nagsiling: ‘Tan-awa! Nakita ko si Jesus nga nagatindog sa tuohan sang Dios sa langit.’ Sa sini, ginbutong sia sining mga tao kag ginguyod sa gua sang siudad.

Gin-uba nila ang iya bayu kag ginhatag ini sa pamatan-on nga si Saulo. Makita mo bala si Saulo? Nian ginbato si Esteban. Nagluhod si Esteban, subong imo makita, kag nangamuyo sa Dios: ‘Jehova, dili sila pagsiloti bangod sining malain nga butang.’ Nahibal-an niya nga ang iban sa ila ginlimbongan sang relihiosong mga lider. Sa tapos sadto, napatay si Esteban.

Kon may maghimu sing malain sa imo, nagabalos ka bala? Indi amo sina ang ginhimu ni Esteban ukon ni Jesus. Sundon naton ang ila huaran.

Binuhatan 6:8-15; 7:1-60.Mga Pamangkot:

 • Sin-o si Esteban, kag ano ang ginbulig sa iya sang Dios nga himuon niya?
 • Ano ang ginsiling ni Esteban nga nagpaakig gid sa relihiosong mga lider?
 • Sang ginguyod sang mga tao si Esteban sa gua sang siudad, ano ang ginhimu nila sa iya?
 • Sa laragway, sin-o ang pamatan-on nga nagatindog sa tupad sang mga bayu?
 • Antes sia napatay, ano ang ginpangamuyo ni Esteban kay Jehova?
 • Sa pag-ilog kay Esteban, ano ang himuon naton kon may maghimu sa aton sing malain?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Binuhatan 6:8-15.

  Anong malimbungon nga mga buhat ang gingamit sang relihiosong mga lider sa pagtinguha nga punggan ang pagbantala sang mga Saksi ni Jehova? (Bin. 6:9, 11, 13)

 • Basaha ang Binuhatan 7:1-60.

  Ano ang nakabulig kay Esteban agod mangin epektibo sa pagpangapin sa maayong balita sa atubangan sang Sanhedrin, kag ano ang maton-an naton gikan sa iya halimbawa? (Bin. 7:51-53; Roma 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Ped. 3:15)

  Ano nga panimuot ang dapat naton palambuon sa mga nagapamatok sa aton hilikuton? (Bin. 7:58-60; Mat. 5:44; Luc. 23:33, 34)