SANG makahalin si Pedro kag si Juan sa lulobngan, isahanon si Maria. Naghibi sia. Nian nakita niya ang duha ka anghel sa sulod sang lulobngan, nga nakita naton kaina sa laragway. Namangkot sila sa iya: ‘Ngaa nagahibi ikaw?’

Si Maria nagsabat: ‘Ginkuha nila ang akon Ginuo, ambot kon diin nila gindala sia.’ Nian nakita ni Maria ang tao sa likod niya. Sia nagsiling: ‘Sin-o ang ginapangita mo?’

Nagdumdom si Maria nga hardinero sia, gani nagsiling sia: ‘Kon ginkuha mo sia, sugiri ako kon diin mo sia gindala.’ Apang, ang tao amo gid si Jesus. Nagsuklob sia sing lawas nga wala makilala ni Maria. Apang sang gintawag niya ang iya ngalan, nakilala ni Maria nga si Jesus ini, gani nanugid sia sa mga disipulo.

Sang ulo-adlaw na, samtang nagalakat ang 2 ka disipulo sa minuro sang Emaus, may nagbuylog nga tao. Masubo ang mga disipulo, apang ginpaathagan sila sang tao gikan sa Biblia kag ginpaumpawan. Sang magdulog sila agod magkaon, nakilala nila nga si Jesus ini. Nian nadula si Jesus, apang ining 2 ka disipulo nagbalik sa Jerusalem agod sugiran ang mga apostoles.

Samtang, si Jesus nagpakita kay Pedro. Kag samtang ginasugiran niya ang iban tuhoy sini, nag-abot ang 2 ka disipulo kag nanugid sang ila eksperiensia. Kag ano ang masunod nga natabu?

Tan-awa ang laragway. Si Jesus nagpakita sa sulod sang hulot, bisan pa kandado ang ganhaan. Malipayon gid ang mga disipulo! Indi bala masadya yadto nga adlaw? Maisip mo bala kon makapila na si Jesus nagpakita sa iya mga sumolunod? Nag-isip ka bala sing makalima?

Nagpakita si Jesus sa iya mga disipulo

Wala si apostol Tomas sang magpakita si Jesus sa ila. Gani nagsiling sia nga mapati sia kon makita niya si Jesus. Bueno, walo ka adlaw sang ulihi ang mga disipulo nagtipon liwat sa nakandadohan nga hulot, kag sa hinali, nagpakita liwat si Jesus. Sining tion upod sa ila si Tomas, kag karon nagpati na sia.

Juan 20:11-29; Lucas 24:13-43.Mga Pamangkot:

 • Ano ang ginsiling ni Maria sa isa ka lalaki nga pagdumdom niya hardinero, apang paano niya narealisar nga sia gid si Jesus?
 • Ano ang natabu sa duha ka disipulo nga nagalakat padulong sa minuro sang Emaus?
 • Ano ang natabu sang manugid ang duha ka disipulo sa mga apostoles nga nakita nila si Jesus?
 • Pila ka beses nga nagpakita si Jesus sa iya mga sumolunod?
 • Ano ang ginsiling ni Tomas sang nabatian niya nga nakita sang mga disipulo ang Ginuo, apang ano ang natabu pagligad sang walo ka adlaw?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Juan 20:11-29.

  Ginasiling bala ni Jesus sa Juan 20:23 nga awtorisado ang mga tao sa pagpatawad sa mga sala? Ipaathag. (Sal. 49:2, 7; Isa. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Juan 2:1, 2)

 • Basaha ang Lucas 24:13-43.

  Paano naton mahanda ang aton tagipusuon agod batunon sini ang kamatuoran sang Biblia? (Luc. 24:32, 33; Esd. 7:10; Mat. 5:3; Bin. 16:14; Heb. 5:11-14)