Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 102: Buhi si Jesus

Sugilanon 102: Buhi si Jesus

KILALA mo bala ining mga tao? Ang babae si Maria Magdalena. Kag ang mga lalaki mga anghel. Si Maria nagatulok sa duog nga ginlubngan kay Jesus. Ginatawag ini nga lulobngan. Apang karon ang bangkay wala na! Tan-awon ta kon ano ang natabu sa sini.

Mga anghel nga nagapakighambal kay Maria Magdalena

Sang mapaty si Jesus, nangabay ang mga saserdote kay Pilato nga paguardiahan ang lulobngan ni Jesus, agod nga indi makawat sang iya mga disipulo ang iya bangkay. Nadumdoman nila nga si Jesus nagsiling nga banhawon sia pagligad sing tatlo ka adlaw. Nagsugot si Pilato nga paguardiahan ang lulobngan.

Apang sang temprano pa sang ikatlo nga adlaw, sa tapos mapatay si Jesus, ang anghel hinali nga nag-abot kag ginpaligid ang bato gikan sa lulobngan. Hinadlokan ang mga soldado nga indi sila makagiho. Sang gintan-aw sang mga soldado ang lulobngan, wala na ang bangkay! Ang iban sang mga soldado naglakat kag ginsugiran ang mga saserdote. Nahibal-an mo bala kon ano ang ginhimu sang malain nga mga saserdote? Ginbayaran nila ang mga soldado sa pagbinutig! Ginsingganan sila sang mga saserdote nga isiling nga ginkawat sang mga disipulo ang bangkay!

Samtang, ang pila ka babae nga abyan ni Jesus nagduaw sa lulobngan. Nakibot sila nga wala na ini sing unod! Sa hinali ang duha ka anghel nga nakapanapot sing masili nagpakita. ‘Ginbanhaw si Jesus,’ siling nila. ‘Lakat kamo kag sugiri ang iya mga disipulo.’ Sang nagapakadto sila sa pagsugid sa mga disipulo, nakita nila si Jesus mismo!

Nabudlayan ang mga disipulo sa pagpati nga buhi si Jesus, gani nagdalagan sa lulobngan si Pedro kag si Juan. Wala sing unod ang lulobngan! Sang maghalin si Pedro kag si Juan, nagpabilin si Maria Magdalena. Diri niya nakita ang duha ka anghel.

Ano ang natabu sa bangkay ni Jesus? Ti, gindula ini sang Dios. Ginhatagan niya si Jesus sing bag-o espiritu nga lawas, subong sang mga anghel sa langit. Apang agod ipakita sa iya mga disipulo nga buhi sia, sarang si Jesus makasul-ob sing unod nga lawas nga makita sang tao, subong aton maton-an pa.

Mateo 27:62-66; 28:1-15; Lucas 24:1-12; Juan 20:1-12.Mga Pamangkot:

 • Sin-o ang babae sa laragway, sin-o ang duha ka tao, kag diin sila?
 • Ngaa ginpaguardiahan ni Pilato ang lulobngan ni Jesus?
 • Ano ang ginhimu sang anghel sang temprano pa sang ikatlo nga adlaw sa tapos napatay si Jesus, apang ano ang ginhimu sang mga saserdote?
 • Ngaa nakibot ang pila ka babae sang nagduaw sila sa lulobngan ni Jesus?
 • Ngaa nagdalagan si Pedro kag si Juan sa lulobngan ni Jesus, kag ano ang ila nakita?
 • Ano ang natabu sa bangkay ni Jesus, apang ano ang ginhimu niya agod ipakita sa iya mga disipulo nga buhi sia?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Mateo 27:62-66 kag 28:1-15.

  Sang ginbanhaw si Jesus, paano ang pangulong mga saserdote, mga Fariseo, kag ang mga gulang nakasala batok sa balaan nga espiritu? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 • Basaha ang Lucas 24:1-12.

  Paano ang rekord tuhoy sa pagkabanhaw ni Jesus nagapakita nga ginatamod ni Jehova ang mga babae subong masaligan nga mga saksi? (Luc. 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7)

 • Basaha ang Juan 20:1-1 2.

  Paano ang Juan 20:8, 9 nagabulig sa aton sa paghangop nga dapat kita magpailob kon indi naton mahangpan sing bug-os ang katumanan sang isa ka tagna sa Biblia? (Hulu. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luc. 24:5-8; Juan 16:12)

Magtuon sing Dugang Pa

SI JESUS—ANG DALAN, ANG KAMATUORAN, ANG KABUHI

Nagpakita sa Madamo ang Ginbanhaw nga si Jesus

Paano ginpamatud-an ni Jesus sa iya mga disipulo nga ginbanhaw sia?

SABAT SA MGA PAMANGKOT SA BIBLIA

Sang Nabanhaw si Jesus, ang Iya Bala Lawas Unod Ukon Espiritu?

Ang Biblia nagasiling nga si Jesus “ginbuhi sa espiritu,” gani ngaa makita sia kag matandog sang iya mga disipulo sang ginbanhaw sia?

ANG LALANTAWAN

Ang Kamatayon kag Pagkabanhaw ni Jesus—Kon Ano ang Kahulugan Sini sa Imo

Anom ka panguna nga kamatuoran sa Biblia nga nagapaathag kon paano makahatag sing kabuhi sa madamo ang kamatayon sang isa ka tawo.