Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 99: Sa Naibabaw nga Hulot

Sugilanon 99: Sa Naibabaw nga Hulot

HUEBES sang gab-i karon. Si Jesus kag ang iya 12 ka apostoles sa sining naibabaw nga hulot nagakaon sing pagkaon sang Paskua. Si Judas Iscariote manughalin. Sugiran niya ang mga saserdote kon paano nila madakop si Jesus.

Ang Panihapon sang Ginuo

Sang adlaw nga nagligad, ang mga saserdote nagtanyag kay Judas sing 30 ka pilak sa pagdakop kay Jesus. Gani pakigkitaan niya sila kag tuytoyan kay Jesus. Indi bala makakulogmat ina?

Ang pagkaon sang Paskua tapos na. Apang ginsugdan ni Jesus ang isa pa ka pinasahi nga pagkaon. Gindaw-an niya ang iya mga apostoles sing tinapay kag nagsiling: ‘Kan-a ini, kay nagakahulogan ini sang akon lawas nga ihatag para sa inyo.’ Nian gindaw-an niya sila sing isa ka baso nga alak kag nagsiling: ‘Imna ini, kay nagakahulogan ini sang akon dugo, nga iula para sa inyo.’ Ginatawag ini sang Biblia ‘ang panggab-i nga pagkaon sang Ginuo,’ ukon ang ‘panihapon sang Ginuo.’

Luyag ni Jesus nga dumdomon sang iya mga sumolunod kon paano niya ginhatag ang iya kabuhi para sa ila. Gani ginsingganan niya sila nga saulogon ining pinasahi nga panihapon kada tuig.

Sa tapos sang Panihapon sang Ginuo, ginpalig-on ni Jesus ang pagtuo sang iya mga apostoles. Nian nag-amba sila sa Dios kag naglakat. Gab-i na. Tan-awon ta kon diin sila makadto.

Mateo 26:14-30; Lucas 22:1-39; Juan kapitulo 13 tubtob 17; 1 Corinto 11:20.Mga Pamangkot:

 • Subong sang ginapakita sa laragway, ngaa yara sa isa ka daku kag naibabaw nga hulot si Jesus kag ang iya 12 ka apostoles?
 • Sin-o ang tao nga manughalin, kag ano ang iya himuon?
 • Anong pinasahi nga pagkaon ang ginsugdan ni Jesus pagkatapos sang pagkaon sang Paskua?
 • Ano ang ginpahanumdom sa mga sumolunod ni Jesus sining pinasahi nga pagkaon?
 • Sa tapos sang Panihapon sang Ginuo, ano ang ginhimu ni Jesus para sa iya mga apostoles, kag ano ang ginhimu nila?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Mateo 26:14-30.

  Paano ginapakita sang Mateo 26:15 nga ang pagluib ni Judas kay Jesus isa ka hungod nga buhat?

  Ano ang duha ka katuyoan sang ginpaagay nga dugo ni Jesus? (Mat. 26:27, 28; Jer. 31:31-33; Efe. 1:7; Heb. 9:19, 20)

 • Basaha ang Lucas 22:1-39.

  Sa anong kahulogan nagsulod si Satanas kay Judas? (Luc. 22:3; Juan 13:2; Bin. 1:24, 25)

 • Basaha ang Juan 13:1-20.

  Bangod sang nasulat sa Juan 13:2, sarang bala mabasol si Judas sa iya ginhimu, kag ano nga leksion ang maton-an sang mga alagad sang Dios gikan sa sini? (Gen. 4:7; 2 Cor. 2:11; Gal. 6:1; Sant. 1:13, 14)

  Anong mapuersa nga leksion paagi sa buhat ang gintudlo ni Jesus? (Juan 13:15; Mat. 23:11; 1 Ped. 2:21)

 • Basaha ang Juan 17:1-26.

  Sa anong kahulogan nangamuyo si Jesus nga “mangin isa” ang iya mga sumolunod? (Juan 17:11, 21-23; Roma 13:8; 14:19; Col. 3:14)

Magtuon sing Dugang Pa

SI JESUS—ANG DALAN, ANG KAMATUORAN, ANG KABUHI

Ang Panihapon sang Ginuo

Ginsugdan ni Jesus ang isa ka memoryal nga hiwaton sang iya mga sumulunod kada tuig kon Nisan 14.