Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 97: Nagkari si Jesus Subong Hari

Sugilanon 97: Nagkari si Jesus Subong Hari

NAG-ABOT si Jesus sa diutay nga minuro malapit sa Jerusalem. Ginsingganan niya ang duha niya ka disipulo: ‘Kadto kamo sa minuro kag makakita kamo sing tinday nga asno. Hubari ini kag dalha sa akon.’

Nian nagsakay si Jesus sa asno padulong sa Jerusalem nga indi tanto kalayo. Ginsugata sia sing dakung kadam-an. Ang laban sa ila nagbutang sang ila bayu sa dalan. Ang iban nag-utod sing sanga sang palma kag ginbutang man sa dalan. Nagsinggit sila: ‘Pakamaayuhon sang Dios ang hari nga nagkari sa ngalan ni Jehova.’

Ginsugata si Jesus sang mga tawo

Sang una ang bag-ong mga hari sa Israel nagasakay sa asno pa-Jerusalem agod magpakita sa kataohan. Amo ini ang ginahimu ni Jesus. Kag ginapakita sining kataohan nga luyag nila si Jesus nga mangin hari nila. Apang indi tanan nga tao luyag sa iya. Makita ta ini sa natabu sang magkadto si Jesus sa templo.

Sa templo, nang-ayo si Jesus sing bulag kag piang. Sang makita ini sang kabataan, gindayaw nila si Jesus. Apang naakig ang mga saserdote kag nagsiling kay Jesus: ‘Nabatian mo bala ang ginasiling sang kabataan?’ Si Jesus nagsabat: ‘Wala gid bala ninyo mabasa sa Biblia diin nagasiling: “Gikan sa baba sang kabataan ang Dios magapagua sing pagdayaw?” ’ Gani ang kabataan nagpadayon sa pagdayaw kay Jesus.

Luyag naton mangin kaangay sadtong kabataan, indi bala? Ano man ang isiling sang kataohan, magapadayon kita sa pagsugid sa iban tuhoy sa dalayawon nga butang nga himuon ni Jesus para sa kataohan.

San-o ang tion nga magahari si Jesus? Mabasa naton sa masunod.

Mateo 21:1-17; Juan 12:12-16.Mga Pamangkot:

 • Sang nag-abot si Jesus sa diutay nga minuro malapit sa Jerusalem, ano ang ginsiling niya sa iya mga disipulo?
 • Sa laragway, ano ang natabu sang nagapadulong si Jesus sa siudad sang Jerusalem?
 • Ano ang ginhimu sang kabataan sang nakita nila si Jesus nga nagapaayo sa mga tao nga bulag kag piang?
 • Ano ang ginsiling ni Jesus sa naakig nga mga saserdote?
 • Paano kita mangin kaangay sang kabataan nga nagdayaw kay Jesus?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Mateo 21:1-17.

  Paano ang pagsulod ni Jesus sa Jerusalem subong Hari tuhay sa nagadaug nga mga heneral sang panahon sang Roma? (Mat. 21:4, 5; Zac. 9:9; Fil. 2:5-8; Col. 2:15)

  Ano nga leksion ang maton-an sang mga pamatan-on gikan sa Israelinhon nga mga bata nga lalaki nga nagbalikwat gikan sa Salmo 118 sang nagsulod si Jesus sa templo? (Mat. 21:9, 15; Sal. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Ped. 3:18)

 • Basaha ang Juan 12:12-16.

  Ano ang ginsimbulo sang paggamit sang kataohan nga nagsug-alaw kay Jesus sing mga paklang sang palma? (Juan 12:13; Fil. 2:10; Bug. 7:9, 10)