Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 96: Gin-ayo ni Jesus ang Masakiton

Sugilanon 96: Gin-ayo ni Jesus ang Masakiton

SAMTANG nagalakbay si Jesus sa duta, nang-ayo sia. Madamu ang nakabati sini, kag nagdala sa iya sing mga piang, bulag kag bungol, kag iban pa nga may balatian. Kag gin-ayo sila tanan.

Tatlo ka tuig na ang nakaligad kutob sang ginbautismohan ni Juan si Jesus. Kag ginasugiran ni Jesus ang iya mga apostoles nga magataklad sia sa Jerusalem diin patyon sia kag banhawon.

Ginaayo ni Jesus ang masakiton nga babayi

Isa ka adlaw nagapanudlo si Jesus sa Inugpahuway. Ang Inugpahuway para sa mga Judiyo. Ang babae nga makita mo diri masakiton gid. Sa 18 ka tuig, indi sia makatindog sing tadlong. Gani gintandog sia ni Jesus kag nag-ayo!

Naakig ang relihioso nga mga lider. Para sa ila si Jesus dapat mang-ayo sa iban nga adlaw, indi sa Inugpahuway.

Apang si Jesus nagsiling sa ila: ‘Kamo nga mga malain. Ginapainum ninyo ang inyo asno sa Inugpahuway. Gani indi bala dapat ayuhon ining makaluluoy nga babae sa Inugpahuway?

Sang ulihi, si Jesus kag ang iya mga apostoles nagpa-Jerusalem. Sa gua sang banwa sang Jerico, nabatian sang duha ka bulag nga nagapakilimos nga manuglabay sia. Gani nagsinggit sila: ‘Jesus, buligi kami!’

Ginpamangkot ni Jesus kon ano ang luyag nila. Nagsiling sila: ‘Ginuo, muklata ang amon mga mata.’ Gintandog ni Jesus ang ila mga mata, kag nakakita sila. Nahibal-an mo bala kon ngaa ginahimu ni Jesus ining mga milagro? Bangod ginahigugma niya ang mga tao kag luyag niya nga magtuo sila sa iya. Kon maggahom sia subong Hari, wala sing isa sa duta ang magamasakit liwat.

Mateo 15:30, 31; Lucas 13:10-17; Mateo 20:29-34.Mga Pamangkot:

 • Ano ang ginhimu ni Jesus samtang nagalakbay sia sa duta?
 • Mga tatlo ka tuig sa tapos nabautismohan si Jesus, ano ang ginsugid niya sa iya mga apostoles?
 • Sin-o ang mga tao sa laragway, kag ano ang ginahimu ni Jesus para sa babae?
 • Sang nagahinampot si Jesus kag ang iya mga apostoles sa Jerico, ano ang ginhimu ni Jesus sa duha ka bulag nga manugpakilimos?
 • Ngaa naghimu si Jesus sing mga milagro?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Mateo 15:30, 31.

  Anong dalayawon nga pagpasundayag sang gahom ni Jehova ang ginpahayag paagi kay Jesus, kag paano sini dapat maapektuhan ang aton paghangop sa ginsaad ni Jehova para sa bag-ong kalibutan? (Sal. 37:29; Isa. 33:24)

 • Basaha ang Lucas 13:10-17.

  Paano ang paghimu ni Jesus sang pila sang iya labing talalupangdon nga mga milagro sa Adlaw nga Inugpahuway nagapakita sang sahi sang lugpay nga ihatag niya sa kataohan sa tion sang iya Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom? (Luc. 13:10-13; Sal. 46:9; Mat. 12:8; Col. 2:16, 17; Bug. 21:1-4)

 • Basaha ang Mateo 20:29-34.

  Paano ginapakita sang rekord nga walay sapayan sang iya kasakuon ginbuligan gihapon ni Jesus ang kataohan, kag ano ang maton-an naton gikan sa sini? (Deut. 15:7; Sant. 2:15, 16; 1 Juan 3:17)

Magtuon sing Dugang Pa

SI JESUS—ANG DALAN, ANG KAMATUORAN, ANG KABUHI

Mga Milagro—Kay Sin-o Gahom?

Nagahunahuna ang mga utod ni Jesus nga nagbuang na sia.