Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 93: Nagpakaon si Jesus sa Madamu

Sugilanon 93: Nagpakaon si Jesus sa Madamu

MAY natabu nga makakulogmat. Si Juan Bautista ginpatay. Ginpapugot sang hari ang iya ulo.

Sang mabatian ini ni Jesus, masubo gid sia. Nagkadto sia sa mamingaw nga duog sing isahanon. Apang ginsunod sia sang mga tao. Gani ginhambal sila ni Jesus nahanungod sa ginharian sang Dios kag gin-ayo niya ang nagabalatian sa ila.

Sadto nga gab-i, ang mga disipulo nagkari sa iya kag nagsiling: ‘Palakta ang kataohan agod makabakal sila sing pagkaon.’

Ginpakaon ni Jesus ang katawhan

‘Indi sila kinahanglan maghalin,’ sabat ni Jesus. ‘Hatagi sila sing makaon.’

‘Daku nga kuarta ang kinahanglan sa pagbakal sing bastante para sa tanan,’ siling sa iya ni Felipe. Si Andres naghambal: ‘Ining bata may lima ka tinapay kag duha ka isda para sa aton. Apang indi ini bastante.’

‘Papungkoa sa hilamon ang kataohan,’ siling ni Jesus. Nian nagpasalamat sia sa Dios para sa pagkaon, kag gintipiktipik ini. Nian, ginpanagtag sang mga disipulo ang tinapay kag isda sa tanan nga tao. May 5,000 ka lalaki, kag linibo-libo pa nga babae kag kabataan. Nagkalaon sila tanan tubtob nabusog. Kag sang gintipon sang mga disipulo ang nabilin, napuno ang 12 ka alat!

Nian ginsingganan ni Jesus ang iya mga disipulo nga magtabok sa Dagat sang Galilea paagi sa sakayan. Sang kagab-ihon, nag-abot ang mabaskog nga unos, kag hinadlokan ang mga disipulo. Nian, sang tungang-gab-i, may nakita sila nga nagalakat sa tubig padulong sa ila. Nagsinggit sila sa kahadlok, bangod wala nila nahibal-an kon ano ang ila nakita.

‘Dili mahadlok,’ siling ni Jesus, ‘Ako ini!’ Indi gihapon sila magpati. Nian luyag ni Pedro maglakat sa tubig pakadto kay Jesus, gani si Jesus nagsiling: ‘Kari ka!’ Kag si Pedro naglakat sa tubig! Apang hinadlokan sia kag nagsugod sa paglugdang. Nian ginluas sia ni Jesus.

Sa liwat may ginpakaon si Jesus nga linibo ka tao sa pila lamang ka pagkaon. Dili bala maayo si Jesus sa pagtatap sa kataohan? Kon maggahom sia subong hari sang Dios, wala kita sing kabalak-an tuhoy sa bisan ano!

Mateo 14:1-32; 15:29-38; Juan 6:1-21.Mga Pamangkot:

 • Anong makakulogmat nga butang ang natabu kay Juan Bautista, kag ano ang ginbatyag ni Jesus sa sini?
 • Paano ginpakaon ni Jesus ang kadam-an nga nagsunod sa iya, kag sig-ano nga pagkaon ang nabilin?
 • Ngaa hinadlokan ang mga disipulo sang isa ka gab-i, kag ano ang natabu kay Pedro?
 • Paano ginpakaon ni Jesus ang linibo ka tao sa ikaduha nga tion?
 • Ngaa mangin maayo ang kahimtangan kon maggahom na si Jesus sa duta subong hari sang Dios?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Mateo 14:1-32.

  Ang rekord sa Mateo 14:23-32 nagahatag sing ano nga ideya sa personalidad ni Pedro?

  Paano ginapakita sang rekord sa Kasulatan nga si Pedro naghamtong kag nalandas na niya ang iya padasudaso nga kinaiya? (Mat. 14:27-30; Juan 18:10; 21:7; Bin. 2:14, 37-40; 1 Ped. 5:6, 10)

 • Basaha ang Mateo 15:29-38.

  Paano si Jesus nagpakita sing pagtahod sa materyal nga mga aman gikan sa iya Amay? (Mat. 15:37; Juan 6:12; Col. 3:15)

 • Basaha ang Juan 6:1-21.

  Paano mailug sang mga Cristiano karon ang halimbawa ni Jesus may kaangtanan sa gobierno? (Juan 6:15; Mat. 22:21; Roma 12:2; 13:1-4)