Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 91: Nagtudlo si Jesus sa Bukid

Sugilanon 91: Nagtudlo si Jesus sa Bukid

TAN-AWA si Jesus nga nagatudlo sa mga tao sa isa ka bukid sa Galilea. Malapit sa iya amo ang iya mga disipulo. Nagpili sia sa ila sing 12 agod mangin apostoles. Ang mga apostoles pinasahi nga mga disipulo ni Jesus. Kilala mo bala sila?

Nagapanudlo si Jesus

Yara si Simon Pedro kag ang iya utod nga si Andres. Nian yara si Santiago kag si Juan, nga mag-utod man. Yara man ang isa pa ka Santiago, kag isa pa nga ginatawag Simon. Duha ka apostoles ang may ngalan nga Judas: si Judas Iscariote, kag ang isa pa ka Judas (nga ginatawag man Tadeo). Nian yara si Felipe kag si Natanael (nga ginatawag man Bartolome), kag si Mateo kag si Tomas.

Sang makabalik gikan sa Samaria, nagbantala si Jesus: ‘Ang ginharian sang mga langit malapit na.’ Ang ginharian isa ka matuod nga pangulohan sang Dios. Si Jesus ang hari sini. Magagahom sia gikan sa langit sa pagdala sing paghidait kag himuon ang duta nga paraiso.

Nagasiling diri si Jesus: ‘Amo sini kamo magpangamuyo: Amay namon sa langit, padunggi ang imo ngalan. Pakariha ang imo ginharian. Himua ang imo kabubot-on sa duta, subong sang sa langit.’ Ginatawag ini ‘Pangamuyo sang Ginuo,’ ukon ‘Amay Namon.’

Gintudloan man ni Jesus ang mga tao nga magmalulo sa isa kag isa. ‘Himua sa iban ang luyag mo nga himuon nila sa imo,’ siling niya. Indi bala dalayawon sa paraiso nga duta, kon ang tanan maghimu sini?

Mateo kapitulo 5 tubtob 7; 10:1-4.Mga Pamangkot:

 • Sa laragway, sa diin nagatudlo si Jesus, kag sin-o ang mga nagapungko malapit sa iya?
 • Ano ang mga ngalan sang 12 ka apostoles?
 • Ano ang Ginharian nga ginbantala ni Jesus?
 • Ano ang gintudlo ni Jesus sa kataohan nga ipangamuyo nila?
 • Ano ang ginsiling ni Jesus tuhoy sa kon paano dapat pakig-angutan sang mga tao ang isa kag isa?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Mateo 5:1-12.

  Sa anong mga paagi mapakita naton nga mahunahunaon kita sa aton espirituwal nga kinahanglanon? (Mat. 5:3; Roma 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)

 • Basaha ang Mateo 5:21-26.

  Paano ginapadaku sang Mateo 5:23, 24 nga ang aton kaangtanan sa aton kautoran nagaapektar sa aton kaangtanan kay Jehova? (Mat. 6:14, 15; Sal. 133:1; Col. 3:13; 1 Juan 4:20)

 • Basaha ang Mateo 6:1-8.

  Ano ang pila ka porma sang pagpakamatarong sa kaugalingon nga dapat likawan sang mga Cristiano? (Luc. 18:11, 12; 1 Cor. 4:6, 7; 2 Cor. 9:7)

 • Basaha ang Mateo 6:25-34.

  Ano ang ginsiling ni Jesus tuhoy sa kinahanglanon nga magsalig kay Jehova para sa aton materyal nga mga aman? (Ex. 16:4; Sal. 37:25; Fil. 4:6)

 • Basaha ang Mateo 7:1-11.

  Ano ang ginatudlo sa aton sang maathag nga ilustrasyon sa Mateo 7:5? (Hulu. 26:12; Roma 2:1; 14:10; Sant. 4:11, 12)