Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 84: Ang Anghel Nagduaw kay Maria

Sugilanon 84: Ang Anghel Nagduaw kay Maria

INING matahom nga babae amo si Maria. Israelinhon sia, nga nagapuyo sa banwa sang Nasaret. Nahibaloan sang Dios nga maayo sia nga tao. Ginpadala niya si Gabriel nga may mensahe para sa iya.

‘Maayong adlaw, sa imo nga ginkahamut-an sing labi,’ siling ni Gabriel sa iya. ‘Si Jehova upod sa imo.’ Nabalaka si Maria. Wala niya mahangpi ang iya buot silingon.

Si Maria

‘Dili mahadlok, Maria,’ siling ni Gabriel. ‘Nahamuot sa imo si Jehova. Magahimu sia sing dalayawon nga butang para sa imo. Magaanak ikaw. Kag tawgon mo sia nga Jesus.’

Nagpaathag pa si Gabriel: ‘Ang bata tawgon nga Anak sang Labing Mataas. Himuon sia ni Jehova nga hari, subong ni David. Apang ang ginharian ni Jesus indi matapos!’

‘Paano ako makaanak?’ pamangkot ni Maria: ‘Indi pa ako minyo.’

‘Ang gahom sang Dios magaabot sa imo,’ sabat ni Gabriel. ‘Gani ang bata tawgon nga anak sang Dios.’ Nian sia nagsiling: ‘Dumdoma ang imo himata nga si Elisabet. Ang mga tao nagsiling nga tigulang na sia agod mag-anak. Apang sa dili madugay maga-anak sia. Nakita mo, wala sing butang nga indi mahimu sang Dios.’

Sa gilayon, si Maria nagsiling: ‘Ulipon ako ni Jehova! Kabay nga matabu sa akon subong sang imo ginsiling.’ Nian naghalin ang anghel.

Nagdalidali si Maria sa pagduaw kay Elisabet. Sang mabatian ni Elisabet ang tingog ni Maria, ang bata sa sulod ni Elisabet nagkibo sa kalipay. Si Elisabet napuno sing espiritu sang Dios kag nagsiling: ‘Pinasahi ikaw nga ginbulahan sa tunga sang kababaenhan.’ Nagpabilin si Maria upod kay Elisabet sa mga tatlo ka bulan, kag nian nagpauli sa Nasaret.

Kalaslon si Maria sa kay Jose. Ang anghel sang Dios nagsiling kay Jose: ‘Dili mahadlok nga kuhaon si Maria nga imo asawa. Ang Dios ang naghatag sa iya sing anak.’ Gani nagpakasal si Maria kag si Jose kag naghulat sila sa pagkabun-ag ni Jesus.

Lucas 1:26-56; Mateo 1:18-25.Mga Pamangkot:

 • Sin-o ang babae sa laragway?
 • Ano ang ginsiling ni Gabriel kay Maria?
 • Paano ginpaathag ni Gabriel kay Maria nga magaanak sia bisan pa indi sia minyo?
 • Ano ang natabu sang magduaw si Maria sa iya paryente nga si Elisabet?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Lucas 1:26-56.

  Ano ang ginapakita sang Lucas 1:35 tuhoy sa napanubli kay Adan nga pagkadihimpit sa managunaw ukon ovum ni Maria sang ang kabuhi sang Anak sang Dios ginliton gikan sa duog sang mga espiritu? (Hag. 2:11-13; Juan 6:69; Heb. 7:26; 10:5)

  Paano si Jesus nakabaton sing kadungganan bisan sa wala pa sia matawo? (Luc. 1:41-43)

  Ano ang maayong halimbawa ni Maria para sa mga Cristiano karon nga nakabaton sing pinasahi nga mga pribilehiyo sa pag-alagad? (Luc. 1:38, 46-49; 17:10; Hulu. 11:2)

 • Basaha ang Mateo 1:18-25.

  Bisan pa si Jesus wala ginhatagan sing personal nga ngalan nga Emmanuel, paano ang iya papel subong isa ka tao nagtuman sang kahulugan sini? (Mat. 1:22, 23; Juan 14:8-10; Heb. 1:1-3)