Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 83: Ang mga Pader sang Jerusalem

Sugilanon 83: Ang mga Pader sang Jerusalem
Mga nagakay-o sang pader sang Jerusalem

TAN-AWA kon daw ano kasaku ang mga Israelinhon sa pagtukod sang mga pader sang Jerusalem. Sang ginlaglag ang Jerusalem 152 ka tuig sang una, ginlumpag ni Hari Nabokodonosor ang mga pader. Wala pagtukora liwat sang mga Israelinhon ang mga pader sang una nila nga pagpauli gikan sa Babilonia.

Ang kataohan wala nagbatyag sing kalig-onan sa pagpuyo sa sining tanan nga tinuig sa siudad nga wala sing mga pader. Ang ila kaaway mahapos nga makasulod kag salakayon sila. Apang karon ining tao nga si Nehemias nagabulig sa kataohan sa pagtukod liwat sang mga pader. Kilala mo bala si Nehemias?

Si Nehemias isa ka Israelinhon. Naghalin sia sa siudad sang Susan, gani mahimu nga maayo sia nga abyan ni Mardoqueo kag ni Ester. Si Nehemias nagpangabudlay para sa masunod nga hari sang Persia, nga si Artajerjes.

Dumdoma, amo ining maayong hari nga naghatag kay Esdras sing kuarta pa Jerusalem agod kay-uhon ang templo ni Jehova. Apang wala pagtukora ni Esdras ang nalumpag nga mga pader. Tan-awon ta kon paano nahimu ni Nehemias ining hilikuton.

13 ka tuig na kutob sang ginhatag ni Artajerjes kay Esdras ang kuarta nga inugkay-o sang templo ni Jehova. Si Nehemias amo karon ang pangulo nga manugtagay sang hari. Nagakahulogan ini nga sia ang nagaserbe sing alak sa hari kag ginapat-od niya nga wala sing maghilo sa iya. Tuman ini ka importante nga hilikuton.

Ang pila ka tao gikan sa Israel nagduaw kay Nehemias kag ginsugiran sia sang palaligban sang mga Israelinhon, kag kon paano nga wasak gihapon ang mga pader sang Jerusalem. Masubo si Nehemias. Ginpangamuyo niya ini kay Jehova.

Isa ka adlaw, ang hari namangkot kay Nehemias: ‘Ngaa tuman sa imo kasubo?’ Gintu-ad ni Nehemias ang malain nga kahimtangan sang Jerusalem. ‘Ano ang luyag mo?’ pamangkot sang hari.

Ginadumalahan ni Nehemias ang pagtukod

Nangabay si Nehemias sa pagkadto sa Jerusalem agod magbulig sa pagtukod liwat sang mga pader. Nagpasugot ang maluloy-on nga si Hari Artajerjes, kag ginbuligan si Nehemias sa pagkuha sing pila ka kahoy nga inugpatindog. Sang pag-abot ni Nehemias sa Jerusalem, ginsugdan sang kataohan ang pagtukod.

Nakita sang mga kaaway sang Israelinhon nga nagataas ang pader. Namahog sila nga patyon ang mga manugtukod. Apang nabatian ini ni Nehemias kag ginpanghatagan ang mga manugpangabudlay sing espada kag bangkaw. Ginsilingan niya sila nga indi mahadlok.

Tuman kaisog ang kataohan. Sa sulod lamang sang 52 ka adlaw nahuman ang mga pader. Karon may kalig-onan na ang kataohan sa sulod sang siudad. Si Nehemias kag si Esdras nagtudlo sa kataohan sang kasugoan sang Dios, kag malipayon sila.

Apang, ginagamhan gihapon sang hari sang Persia ang kataohan. Apang nanaad si Jehova nga magpadala sing bag-ong hari, kag ining hari magadala sing paghidait sa kataohan. Sin-o ining hari? Mga 450 ka tuig pa ang nagligad ugaling may nabatian tuhoy sini. Nian may labi ka importante nga pagkabun-ag sang isa ka lapsag. Apang isa naman ini ka sugilanon.

Nehemias kapitulo 1 tubtob 6.Mga Pamangkot:

 • Ano ang ginbatyag sang mga Israelinhon sang ang ila siudad nga Jerusalem wala sing pader?
 • Sin-o si Nehemias?
 • Ano ang hilikuton ni Nehemias, kag ngaa importante ini?
 • Ano nga balita ang nagpasubo kay Nehemias, kag ano ang ginhimu niya?
 • Paano si Hari Artajerjes nagpakita sing kaayo kay Nehemias?
 • Ano ang ginhimu ni Nehemias agod indi mapauntat sang mga kaaway sang mga Israelinhon ang pagtukod liwat sa mga pader?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Nehemias 1:4-6 kag 2:1-20.

  Paano ginpangayo ni Nehemias ang pagtuytoy ni Jehova? (Neh. 2:4, 5; Roma 12:12; 1 Ped. 4:7)

 • Basaha ang Nehemias 3:3-5.

  Ano ang maton-an sang mga gulang kag sang ministeryal nga mga alagad gikan sa pagkatuhay sang mga Tekoanhon kag sang ila “mga dungganon”? (Neh. 3:5, 27; 2 Tes. 3:7-10; 1 Ped. 5:5)

 • Basaha ang Nehemias 4:1-23.

  Ano ang nagpahulag sa mga Israelinhon nga padayunon ang pagtukod walay sapayan sang mabaskog nga pagpamatok? (Neh. 4:6, 8, 9; Sal. 50:15; Isa. 65:13, 14)

  Sa anong paagi ang halimbawa sang mga Israelinhon nagapalig-on sa aton karon?

 • Basaha ang Nehemias 6:15.

  Ano ang ginapakita sang katunayan nga ang mga pader sang Jerusalem nahuman sa sulod sang duha ka bulan tuhoy sa gahom sang pagtuo? (Sal. 56:3, 4; Mat. 17:20; 19:26)