Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 81: Pagsalig sa Bulig ni Jehova

Sugilanon 81: Pagsalig sa Bulig ni Jehova

MGA 50,000 ka tao ang naglakbay sing malawig gikan sa Babilonia pa Jerusalem. Apang sang pag-abot nila, guba gid ang Jerusalem. Dapat patindugon liwat sang mga Israelinhon ang tanan.

Ang nahauna nga ginpatindog nila amo ang altar. Nian ginsugdan nila ang pagtukod sing templo. Apang ang mga kaaway sa malapit nagpahog sa mga Israelinhon agod pauntaton sila. Sang ulihi ining mga kaaway nakapahimu sing sugo sa pagpauntat sang pagtukod.

Nagligad ang tinuig. 17 ka tuig sang makabalik ang mga Israelinhon gikan sa Babilonia, ginpadala ni Jehova ang iya manalagna nga sanday Hageo kag Zacarias agod sugiran ang kataohan nga sugdan ang pagpatindog liwat. Nagsalig ang kataohan kay Jehova, kag nagsugod liwat sa pagtukod sing templo.

Gani, ang Persianhon nga opisyal nga si Tatnai nag-abot kag namangkot sa ila kon ano ang kinamatarong nila sa pagtukod sing templo. Nagsiling ang mga Israelinhon nga sang sa Babilonia pa sila, si Hari Ciro nagsiling sa ila: ‘Lakat kamo karon, sa Jerusalem kag tukora ang templo ni Jehova, nga inyo Dios.’

Nagsulat si Tatnai sa Babilonia kag namangkot kon si Ciro, nga patay na, nagsiling gid sina. Ang bag-ong hari sang Persia nagbalos. Nagsiling sia nga si Ciro nagsiling sina. Ginsilingan man niya si Tatnai nga buligan ang mga Israelinhon sa pagtukod sang ila templo. Nahuman ang templo sing mga apat ka tuig.

Madamu pa nga tuig ang nagligad. Halos 48 ka tuig na karon kutob sang mahuman ang templo. Ang kataohan sa Jerusalem imol, kag ang siudad kag ang templo sang Dios indi matahom. Didto sa Babilonia, nadunggan sang Israelinhon nga si Esdras ang kinahanglanon nga kay-uhon ang templo sang Dios.

Gani, nagkadto si Esdras kay Artajerjes, nga hari sang Persia, kag ining maayong hari nagpadala kay Esdras sing madamung dulot pa Jerusalem. Nian, mga 6,000 ka Israelinhon ang nagsiling nga buligan nila si Esdras sa pagdala sining dulot pa Jerusalem.

Madamu sila sing dalal-on nga pilak kag bulawan kag iban pa hamiling mga butang. Gani gintipon ni Esdras ang kataohan, subong makita mo sa sining laragway. Nangamuyo sila kay Jehova nga amligan sila gikan sa malain nga mga tao sa ila malawig nga paglakbay pa Jerusalem.

Nagapangamuyo si Esdras kag ang katawhan

Gin-amligan sila ni Jehova. Pagligad sing apat ka bulan nga paglakbay, nag-abot sila sa Jerusalem. Wala bala ini nagapakita nga ginaamligan ni Jehova ang nagasalig sa iya sing bulig?

Esdras kapitulo 2 tubtob 8.Mga Pamangkot:

 • Pila ang naglakbay sing malawig gikan sa Babilonia pa Jerusalem, apang ano ang nakita nila pag-abot nila?
 • Ano ang ginsugdan sang mga Israelinhon nga patindugon pag-abot nila, apang ano ang ginhimu sang ila mga kaaway?
 • Sin-o si Hageo kag si Zacarias, kag ano ang ginsugid nila sa kataohan?
 • Ngaa nagsulat si Tatnai sa Babilonia, kag ano nga sabat ang nabaton niya?
 • Ano ang ginhimu ni Esdras sang nadunggan niya nga kinahanglan kay-uhon ang templo sang Dios?
 • Ano ang ginapangamuyo ni Esdras sa laragway, paano ginsabat ang iya pangamuyo, kag ano ang ginatudlo sini sa aton?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Esdras 3:1-13.

  Kon yara kita sa duog nga wala sing kongregasyon sang kataohan sang Dios, ano ang padayon nga himuon naton? (Esd. 3:3, 6; Bin. 17:16, 17; Heb. 13:15)

 • Basaha ang Esdras 4:1-7.

  Ano nga halimbawa ang ginhatag ni Zorobabel para sa kataohan ni Jehova tuhoy sa pagsamo sang pagtuluuhan ukon interfaith? (Ex. 34:12; 1 Cor. 15:33; 2 Cor. 6:14-17)

 • Basaha ang Esdras 5:1-5, 17 kag 6:1-22.

  Ngaa wala mapauntat sang mga nagapamatok ang pagtukod sa templo? (Esd. 5:5; Isa. 54:17)

  Paano ang ginhimu sang gulang nga mga lalaki sang mga Judiyo nagapalig-on sa Cristianong mga gulang nga pangayuon ang pagtuytoy ni Jehova kon nagaatubang sa mga nagapamatok? (Esd. 6:14; Sal. 32:8; Roma 8:31; Sant. 1:5)

 • Basaha ang Esdras 8:21-23, 28-36.

  Antes naton sugdan ang isa ka buhat, ano nga halimbawa ni Esdras ang maayo nga ilugon naton? (Esd. 8:23; Sal. 127:1; Hulu. 10:22; Sant. 4:13-15)