Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 78: Ang Sulat sa Dingding

Sugilanon 78: Ang Sulat sa Dingding
Ang kamot nga nagasulat sa dingding

ANO ang nagakatabu diri? Nag-agda ang hari sang Babilonia sing isa ka libo ka importante nga tao sa daku nga sinalusalo. Gingamit nila ang bulawan nga mga kopa kag pilak nga mga kopa kag mga yahong nga ginkuha gikan sa templo ni Jehova sa Jerusalem. Apang sa hinali, ang mga tudlo sang isa ka lalaki naglutaw kag nagsulat sa dingding. Hinadlokan ang tanan.

Si Belsasar kag ang iya mga bisita

Si Belsasar, nga apo ni Nabokodonosor, amo ang hari karon. Nagtanyag sia sing madamung dulot sa iya mga mangin-alamon kon mapaathag nila ang kahulogan sang sulat. Apang, wala sing isa sa mga mangin-alamon ang makabasa ukon makapaathag sang kahulogan.

Nabatian sang iloy sang hari ang kagahod kag nagsulod sia sa daku nga hulot kalan-an. ‘Palihug dili mahadlok,’ siling niya sa hari. ‘May yara isa ka tao sa imo ginharian nga ginhimu ni Nabokodonosor nga pangulo sang tanan niya nga mangin-alamon. Sia si Daniel. Sugiran ka niya sang kahulogan sini.’

Gani sa gilayon, gintawag si Daniel. Nagdumili sia sa pagbaton sing bisan ano nga dulot. Ginsaysay niya kon paano ginpahalin ni Jehova si Nabokodonosor gikan sa pagkahari bangod tuman sia ka bugalon.

‘Apang ikaw,’ siling ni Daniel kay Belsasar, ‘nakahibalo sang tanan nga natabu sa iya, kag sa gihapon subong ikaw ka bugalon sa iya. Nag-inum ka gikan sa mga kopa kag mga yahong gikan sa templo ni Jehova. Nagdayaw ka sa butig nga mga dios sa baylo ni Jehova. Gani nagpadala ang Dios sing kamut sa pagsulat sining mga pulong.’

‘Amo ini ang ginsulat,’ siling ni Daniel: ‘MENE, MENE, TEKEL kag PARSIN.’

‘Ang MENE nagakahulogan nga naisip na sang Dios ang mga adlaw sang imo ginharian kag tapuson ini. Ang TEKEL nagakahulogan nga natimbang ka na sa timbangan kag nasapwan nga indi maayo. Ang PARSIN nagakahulogan nga ang ginharian ginhatag sa mga Midianhon kag Persianhon.

Sadto gid nga gab-i ang mga Midianhon kag Persianhon nagsalakay sa Babilonia. Ginbihag nila ang siudad kag ginpatay si Belsasar. Ano karon ang mahanabu sa mga Israelinhon? Mahibal-an naton ini sa ulihi. Apang tan-awon ta anay kon ano ang natabu kay Daniel.

Daniel 5:1-31.Mga Pamangkot:

 • Ano ang natabu sang maghiwat ang hari sang Babilonia sing isa ka daku nga sinalusalo kag gingamit niya ang mga kopa kag mga yahong nga ginkuha gikan sa templo ni Jehova sa Jerusalem?
 • Ano ang ginsiling ni Belsasar sa iya mga mangin-alamon, apang ano ang wala nila masarangan nga himuon?
 • Ano ang ginsiling sang iloy sang hari sa iya?
 • Suno sa ginsugid ni Daniel sa hari, ngaa nagpadala ang Dios sing kamut nga magsulat sa dingding?
 • Ano ang ginpaathag ni Daniel nga amo ang kahulogan sang mga pulong sa dingding?
 • Ano ang natabu sadto gid nga gab-i samtang nagahambal pa si Daniel?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Daniel 5:1-31.

  Ipatuhay ang diosnon nga kahadlok sa kahadlok nga nabatyagan ni Belsasar sang makita niya ang sinulat sa dingding. (Dan. 5:6, 7; Sal. 19:9; Roma 8:35-39)

  Paano nagpakita si Daniel sing daku nga kaisog sang nagpakighambal sia kay Belsasar kag sa iya dungganon nga mga tinao? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Bin. 4:29)

  Sa anong paagi ginapadaku sang Daniel kapitulo 5 ang bug-os uniberso nga pagkasoberano ni Jehova? (Dan. 4:17, 25; 5:21)