Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 77: Indi Sila Magyaub

Sugilanon 77: Indi Sila Magyaub

NADUMDOMAN mo bala ining tatlo ka pamatan-on nga lalaki? Huo, sila ang mga abyan ni Daniel nga nagdumili sa pagkaon sing masustansia nga pagkaon sang hari. Gintawag sila nga Sadrac, Mesac kag Abednego. Tan-awa wala sila nagayaub sa sining daku nga larawan subong sang tanan. Tan-awon ta kon ngaa.

Nadumdoman mo bala ang pagbasa tuhoy sa Napulo ka Sugo? Amo ini ang mga sugo nga ginsulat mismo ni Jehova. Ang una sini amo: ‘Dili ka magsimba sa iban nga mga dios luas sa akon.’ Ang mga pamatan-on nga lalaki diri nagatuman sa sining sugo. Indi ini mahapos para sa ila.

Ginpatindog ni Nabokodonosor ining larawan. Bag-o lang sia nakasiling sa kataohan: ‘Kon mabatian ninyo ang tunog sang corneta, sang arpa kag iban pa nga instrumento sa musika, magyaub kamo kag magsimba sa sining bulawan nga larawan. Ang bisan sin-o nga indi magyaub kag magsimba idap-ong sa nagadabdab nga hurno.’

Naakig si Nabokodonosor sang mabatian niya nga sanday Sadrac, Mesac kag Abednego indi magyaub sa larawan. Ginpatawag niya sila kag ginhatagan sila sing isa pa ka kahigayunan sa pagyaub. Apang ang mga pamatan-on nga lalaki nagsalig kay Jehova. Nagdumili sila gihapon sa pagyaub sa larawan kag sa paglalis sang sugo sang Dios.

Sanday Sadrac, Mesac, kag Abednego

Sa sini, naakig pa gid si Nabokodonosor. May hurno sa malapit kag nagsugo sia: ‘Painita ang hurno sing makapito pa sa daan nga kainiton sini!’ Nian ginpagapos niya ang tatlo ka pamatan-on sa iya labing makusog nga mga lalaki kag gindap-ong sila sa hurno. Tuman kainit ang hurno sa bagay nga ang makusog nga mga tao napatay sang dabdab. Apang kamusta naman ang tatlo ka pamatan-on nga lalaki nga ila gindap-ong?

Gintan-aw sang hari ang hurno, kag hinadlokan gid. Nakakita sia sing apat ka lalaki nga nagalakat-lakat sa dabdab, bisan pa nga tatlo lamang ang gindap-ong. Wala na sila sing gapos, kag ang kalayo wala nagahalit sa ila. Kag ang ikap-at daw isa ka dios! Gani nagpalapit pa ang hari sa ganhaan sang hurno, kag gintawag sanday Sadrac, Mesac kag Abednego nga maggua.

Sang maggua sila, nakita sang tanan nga wala sila mahaliti. Ang hari nagsiling: ‘Dayawon ang Dios nanday Sadrac, Mesac kag Abednego. Ginpadala niya ang iya anghel kag ginluas sila bangod indi sila magsimba sa bisan sin-o nga dios kundi sa ila lamang Dios.

Indi bala ini isa ka maayong huaran sang katutom nga sundon naton?

Exodo 20:3; Daniel 3:1-30Mga Pamangkot:

 • Ano ang ginsugo ni Nabokodonosor nga hari sang Babilonia sa kataohan?
 • Ngaa wala magyaub ang tatlo ka abyan ni Daniel sa bulawan nga larawan?
 • Sang ginhatagan ni Nabokodonosor ang tatlo ka Hebreo sing isa pa ka kahigayunan sa pagyaub, paano nila ginpakita ang ila pagsalig kay Jehova?
 • Ano ang ginpahimu ni Nabokodonosor sa iya mga tinao kanday Sadrac, Mesac, kag Abednego?
 • Ano ang nakita ni Nabokodonosor sang gintan-aw niya ang hurno?
 • Ngaa gindayaw sang hari ang Dios nanday Sadrac, Mesac, kag Abednego, kag ano nga halimbawa ang ginahatag nila para sa aton?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Daniel 3:1-30.

  Ano nga panimuot sang tatlo ka pamatan-on nga Hebreo ang dapat ilugon sang tanan nga alagad sang Dios kon nagaatubang sing mga pagtilaw sa ila integridad? (Dan. 3:17, 18; Mat. 10:28; Roma 14:7, 8)

  Anong importante nga leksion ang gintudlo ni Jehova nga Dios kay Nabokodonosor? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)

Magtuon sing Dugang Pa

PARA SA PAGTUON SANG BIBLIA

Ginluwas sa Hurno sang Kalayo!

Hibalua kon ngaa importante nga tindugan mo ang imo ginapatihan.