Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 76: Ginlaglag ang Jerusalem

Sugilanon 76: Ginlaglag ang Jerusalem

KAPIN na sa 10 ka tuig ang nagligad kutob sang gindala ni Har Nabokodonosor sa Babilonia ang labing edukado nga mga Israelinhon. Kag karon tan-awa ang nagakatabu! Ang Jerusalem ginasunog. Kag ang mga Israelinhon nga wala mapatay gindala subong mga bilanggu padulong sa Babilonia.

Dumdoma, amo ini ang ginpaandam sang mga manalagna ni Jehova nga matabu kon ang kataohan indi magbaylo sang ila malain nga dalanon. Apang wala mamati ang mga Israelinhon. Gani takus sila silotan. Ang manalagna sang Dios nga si Ezequiel nagasugid sa aton tuhoy sa kalautan nga ginhimu sang mga Israelinhon.

Si Ezequiel isa sang mga pamatan-on nga lalaki nga gindala ni Hari Nabokodonosor sa Babilonia kapin na sa 10 ka tuig sa wala pa matabu ining dakung kalaglagan sang Jerusalem. Si Daniel kag ang iya tatlo ka abyan, nga sanday Sadrac, Mesac kag Abednego, gindala man sa amo man nga tion.

Bisan pa didto sia sa Babilonia, ginapakita ni Jehova kay Ezequiel ang kalautan nga nagakatabu didto sa Jerusalem sa templo. Ginhimu ini ni Jehova paagi sa milagro. Kag ang nakita ni Ezequiel makapakibot!

‘Tan-awa ining makangilil-ad nga mga butang sa templo,’ siling ni Jehova kay Ezequiel. ‘Tan-awa ang mga kuta nga natabonan sing mga laragway sang mga man-ug kag iban pa nga sapat. Kag tan-awa ang mga Israelinhon nga nagasimba sa ila!’

Ang mga bilanggo nga ginadala pagua sa Jerusalem

‘Nakita mo bala kon ano ang ginahimu sang Israelinhon nga mga pangulo sa tagu?’ pamangkot ni Jehova kay Ezequiel. Huo, makita man niya ini. May yara 70 ka lalaki, kag sila tanan nagasimba sa butig nga mga dios. Pagdumdom nila indi sila makita ni Jehova.

Nian ginpakita ni Jehova kay Ezequiel ang pila ka kababaenhan sa aminhan nga gawang sang templo. Nagasimba sila sa butig nga dios nga si Tammuz. Kag may yara mga 25 ka lalaki sa ganhaan sang templo ni Jehova nga nagasimba sa adlaw!

‘Wala sing pagtahod ining mga tao sa akon,’ siling ni Jehova. ‘Indi lamang nga naghimu sila sing kalainan kundi nagkadto pa sila sa akon templo agod himuon ini!’ Gani si Jehova nagsaad: ‘Batyagon nila ang kusog sang akon kaakig. Kag indi ako maghinulsol kon malaglag sila.’

Tatlo ka tuig pagkatapos mapakita kay Ezequiel ining mga butang, nagrebelde ang mga Israelinhon batok kay Hari Nabokodonosor. Gani nakig-away sia batok sa ila. Sang ulihi, ginsunog ang Jerusalem, kag ang kalabanan sang kataohan napatay ukon gindala subong mga bilanggu sa Babilonia.

Ngaa natabu ini? Bangod ang mga Israelinhon wala magpamati kay Jehova kag nagtuman sang iya mga sugo. Nagapakita ini kon daw ano ka importante nga himuon pirme ang ginasiling sang Dios.

Sang primero pila lamang ka tao ang gintugotan nga magpabilin sa duta sang Israel. Ang isa ka Judiyo nga si Gedelias amo ang gintulinan sa ila. Apang ginpatay sang pila ka Israelinhon si Gedelias. Karon nahadlok ang kataohan nga basi mag-abot ang mga Babilonianhon kag laglagon sila tanan bangod sining kalainan. Gani ginpilit nila si Jeremias nga mag-upod sa ila, kag nalagyo sila padulong sa Egipto.

Bangod sini wala sing nabilin sa duta sang Israel. Sa 70 ka tuig, ang duta wala sing unod. Apang nanaad si Jehova nga pabalikon niya ang iya kataohan sa duta pagligad sing 70 ka tuig. Samtang sa amo nga tion, ano ang nagakatabu sa kataohan sang Dios sa duta sang Babilonia? Tan-awon naton.

2 Hari 25:1-26; Jeremias 29:10; Ezequiel 1:1-3; 8:1-18.Mga Pamangkot:

 • Ano ang nagakatabu sa Jerusalem kag sa mga Israelinhon nga ginapakita sa laragway?
 • Sin-o si Ezequiel, kag anong makapakibot nga mga butang ang ginpakita ni Jehova sa iya?
 • Bangod wala sing pagtahod ang mga Israelinhon kay Jehova, ano ang iya ginsaad?
 • Ano ang ginhimu ni Hari Nabokodonosor sang magrebelde ang mga Israelinhon batok sa iya?
 • Ngaa gintugutan ni Jehova nga matabu sa mga Israelinhon ining makakulugmat nga kalaglagan?
 • Ngaa wala sing nabilin nga tao sa duta sang Israel, kag daw ano ka dugay?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang 2 Hari 25:1-26.

  Sin-o si Sedequias, ano ang natabu sa iya, kag paano sini gintuman ang tagna sa Biblia? (2 Hari 25:5-7; Ezeq. 12:13-15)

  Sin-o ang ginbasol ni Jehova sa pagkadimatutom sang Israel? (2 Hari 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Cron. 36:14, 17)

 • Basaha ang Ezequiel 8:1-18.

  Paano gin-ilug sang Cristiandad ang apostata nga mga Israelinhon nga nagsimba sa adlaw? (Ezeq. 8:16; Isa. 5:20, 21; Juan 3:19-21; 2 Tim. 4:3)