Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sugilanon 73: Ang Katapusan nga Maayong Hari sang Israel

Sugilanon 73: Ang Katapusan nga Maayong Hari sang Israel

SI Josias walo ka tuig lamang sang maghari sia sa nabagatnan nga duha ka tribu sang Israel. Tuman ka lamharon ini. Gani sang primero ang pila ka may edad nga mga tao nagbulig sa iya sa paggahom sa pungsod.

Sang maghari si Josias sa pito ka tuig ginpangita niya si Jehova. Ginsunod niya ang huaran sang maayong mga hari subong nanday David, Josapat kag Ezequias. Nian, sang tin-edyer pa lamang sia, naghimu sia sing tuman kaisog nga butang.

Ginaguba nanday Hari Josias kag sang iya mga tinawo ang mga idolo

Sa malawig nga tion ang kalabanan nga Israelinhon tuman kalain. Nagasimba sila sa butig nga mga dios. Gani naglakat si Josias upod sa iya tinao kag ginpanguha sa duta ang butig nga pagsimba. Makita mo diri si Josias kag ang iya tinao nga nagapangguba sing mga idolo.

Nian, nagtulin si Josias sing tatlo ka tao sa pagkay-o sing templo ni Jehova. Ang kuarta gintipon gikan sa mga tao agod ibayad sa trabaho. Samtang nagatrabaho sila sa templo, ang mataas nga saserdote nga si Helcias may nakita didto nga tuman ka importante. Amo yadto ang tolon-an sang kasugoan nga ginpasulat ni Jehova kay Moises madugay na. Nadula ini sa madamung tinuig.

Nangabay si Josias nga basahon sa iya ang tolon-an. Samtang nagapamati sia nakita niya nga ang kataohan wala magtuman sang kasugoan ni Jehova. Nagkasubo sia sa sini, kag gani ginkusnit niya ang iya panapton, subong imo makita diri.

Si Hilkiah kag si Hari Josias

Ginsugo ni Josias si Helcias nga hibaluon kon ano ang himuon sa ila ni Jehova. Nagkadto si Helcias sa babae nga si Hulda nga isa ka manalagna. Sia nagsiling sa iya: ‘Ang Jerusalem kag ang tanan nga tao pagasilotan bangod nagsimba sila sa butig nga mga dios. Apang indi ini matabu tubtob indi mapatay si Josias, bangod nakahimu sia sing maayo.’

2 Cronica 34:1-28.Mga Pamangkot:

 • Pila ang edad ni Josias sang maghari sia, kag ano ang iya ginsugdan nga himuon sang pito ka tuig na sia nga nagahari?
 • Ano ang makita mo nga ginahimu ni Josias sa una nga laragway?
 • Ano ang nakita sang mataas nga saserdote sang ginakay-o sang mga tao ang templo?
 • Ngaa ginkusnit ni Josias ang iya mga panapton?
 • Ano nga mensahe gikan kay Jehova ang ginhatag ni manalagna Hulda kay Josias?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang 2 Cronica 34:1-28.

  Ano ang halimbawa ni Josias para sa mga bata nga nagadaku sa indi maayo nga kahimtangan? (2 Cron. 33:21-25; 34:1, 2; Sal. 27:10)

  Anong importante nga mga tikang ang ginhimu ni Josias agod sakdagon ang matuod nga pagsimba sang ika-8, ika-12, kag ika-18 nga tuig sang iya paghari? (2 Cron. 34:3, 8)

  Ano nga mga leksion sa pagmentinar sa aton mga duog sang pagsimba ang maton-an naton gikan sa mga halimbawa ni Hari Josias kag sang mataas nga saserdote nga si Helcias? (2 Cron. 34:9-13; Hulu. 11:14; 1 Cor. 10:31)