Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Akon Libro sang mga Sugilanon sa Biblia

Sugilanon 71: Nagsaad ang Dios sing Paraiso

Sugilanon 71: Nagsaad ang Dios sing Paraiso

INI ang laragway sang paraiso nga ginpakita sang Dios sa iya manalagna nga si Isaias. Nagkabuhi si Isaias sang mapatay si Jonas.

Mga tawo sa Paraiso

Ang paraiso nagakahulogan sing “katamnan” ukon “parke.” Wala ka bala ginapahanumdom sini sang matahom nga katamnan nga ginhimu ni Jehova nga Dios para kay Adan kag kay Eva? Sa isa ka adlaw ang bilog nga duta mangin paraiso.

Ginsilingan ni Jehova ang iya manalagna nga si Isaias nga magsulat tuhoy sa nagapakari nga bag-ong paraiso. Sia nagsiling: ‘Ang lobo kag ang karnero magapuyo sing tingob sa paghidait. Ang tinday nga baka kag ang leon nga totoy magakaon sing tingob, kag ang bata magatatap sa ila.’

Ang iban nagabatyag nga indi gid ini matabu. Nagsiling sila nga pirme may kagamo sa duta, kag indi ini mag-untat.

Apang dumdoma, ginbutang sang Dios sanday Adan kag Eva sa paraiso. Bangod sang paglalis nadula nila ang matahom nga puloy-an. Nanaad ang Dios nga ihatag niya ini sa mga nagahigugma sa iya.

Sa nagapakari nga bag-ong paraiso, ang tanan mangin mapagros kag malipayon. Mangin subong ini sa ginhandum sang Dios sa kamunoan. Maton-an ta sa ulihi kon paano ini pahanabuon sang Dios.

Isaias 11:6-9; Bugna 21:3, 4.Mga Pamangkot:

 • Sin-o si Isaias, san-o sia nagkabuhi, kag ano ang ginpakita ni Jehova sa iya?
 • Ano ang kahulogan sang tinaga nga “paraiso,” kag ano ang ginapahanumdom sini sa imo?
 • Ano ang ginpasulat ni Jehova kay Isaias tuhoy sa bag-ong paraiso?
 • Ngaa nadula ni Adan kag ni Eva ang ila matahom nga puloy-an?
 • Ano ang ginsaad ni Jehova para sa mga nagahigugma sa iya?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang Isaias 11:6-9.

  Paano ginalaragway sang Pulong sang Dios ang paghidait nga magaluntad sa ulot sang mga sapat kag sang mga tao sa bag-ong kalibutan? (Sal. 148:10, 13; Isa. 65:25; Ezeq. 34:25)

  Anong espirituwal nga katumanan sang mga pulong ni Isaias ang nagakatabu sa tunga sang kataohan ni Jehova karon? (Roma 12:2; Efe. 4:23, 24)

  Sin-o ang takus padunggan sa pagbag-o sang mga personalidad sang mga tao karon kag sa bag-ong kalibutan? (Isa. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)

 • Basaha ang Bugna 21:3, 4.

  Paano ginapakita sang Kasulatan nga ang pagpuyo sang Dios upod sa kataohan nagakahulogan nga sia yari sa duta, indi sing literal, kundi sing malaragwayon? (Lev. 26:11, 12; 2 Cron. 6:18; Isa. 66:1; Bug. 21:2, 3, 22-24)

  Ano nga sahi sang mga luha kag kasakit ang pagadulaon? (Luc. 8:49-52; Roma 8:21, 22; Bug. 21:4)