SA WALA pa mapatay si David, ginhatag niya kay Solomon ang plano gikan sa Dios para sa pagtukod sing templo ni Jehova. Sa ikap-at nga tuig sang iya paggahom, ginsugdan ni Solomon ang pagtukod sing templo. Pito ka tuig kag tunga ang nahinguyang sa pagtapos sini. Daku nga hilikuton kag daku nga kuarta ang nahinguyang sa sini!

Ang templo may duha ka dalagku nga hulot, subong sang tabernakulo. Apang pilo ang kadakuon sining mga hulot sang sa iya sang tabernakulo. Ang kaban sang katipan kag ang iban pa nga butang nga yara sa tabernakulo ginbutang sa templo.

Sang matapos ang templo, may daku nga pagsaulog. Nagluhod si Solomon sa atubangan sang templo kag nangamuyo, subong makita mo sa laragway. ‘Nahibaloan ko nga ining templo tuman ka diutay para sa imo,’ siling ni Solomon, ‘Apang, O Dios ko, palihug pamatii ang imo kataohan kon mangamuyo sila sa sining duog.’

Si Hari Solomon nga nagapangamuyo

Sang makatapos pangamuyo si Solomon, ang kalayo nanaug sa langit kag ginsunog ang mga halad nga sapat. Ang templo napuno sing kasanag. Gani nahibal-an sang kataohan nga nahamuot si Jehova sa templo. Karon ang mga tao nagasimba sa Dios sa templo.

Sa malawig nga tion si Solomon naggahom sa maalamon nga paagi. Apang nagpangasawa sia sing madamung babae gikan sa mga pungsod nga wala nagasimba kay Jehova. Makita mo bala ang isa sa ila nga nagasimba sa idolo? Sang ulihi nahaylo si Solomon sang iya mga asawa sa pagsimba sa iban nga Dios. Nian nangin mapintas sia kag ang kataohan indi na malipayon.

Si Hari Solomon nga nagasimba sa isa ka idolo

Naakig si Jehova sa sini. Ginsugiran niya si Solomon nga sa paggahom sang iya anak, kuhaon niya ang ginharian kag ihatag ini sa iban nga tao. Apang indi niya pagkuhaon ang tanan nga tao sang ginharian gikan sa iya anak. Tan-awon ta kon paano ini natabu.

1 Cronica 28:9-21; 29:1-9; 1 Hari 5:1-18; 2 Cronica 6:12-42; 7:1-5; 1 Hari 11:9-13.Mga Pamangkot:

 • Daw ano ka dugay nahuman ni Solomon ang templo ni Jehova?
 • Pila ang dalagku nga hulot sang templo, kag ano ang ginbutang sa sulod sang templo?
 • Ano ang ginsiling ni Solomon sa iya pangamuyo sang matapos ang templo?
 • Paano ginpakita ni Jehova nga nahamuot sia sa pangamuyo ni Solomon?
 • Ginhaylo si Solomon sang iya mga asawa nga himuon ang ano, kag ano ang natabu kay Solomon?
 • Ngaa naakig si Jehova kay Solomon, kag ano ang ginsiling ni Jehova sa iya?

Dugang pa nga mga pamangkot

 • Basaha ang 1 Cronica 28:9, 10.

  Bangod sang mga pulong ni David nga nasulat sa 1 Cronica 28:9, 10, ano ang dapat tinguhaan naton nga himuon sa aton kabuhi sa adlaw-adlaw? (Sal. 19:14; Fil. 4:8, 9)

 • Basaha ang 2 Cronica 6:12-21, 32-42.

  Paano ginpakita ni Solomon nga indi makaigo ang Labing Mataas nga Dios sa hinimu sang tao nga tinukod? (2 Cron. 6:18; Bin. 17:24, 25)

  Ano ang ginapakita sang mga pulong ni Solomon nga masapwan sa 2 Cronica 6:32, 33 tuhoy kay Jehova? (Bin. 10:34, 35; Gal. 2:6)

 • Basaha ang 2 Cronica 7:1-5.

  Subong nga napahulag ang mga anak sang Israel sa pagdayaw kay Jehova sang makita ang iya himaya, paano kita dapat maapektuhan karon kon ginabinagbinag naton ang pagpakamaayo ni Jehova sa iya kataohan? (2 Cron. 7:3; Sal. 22:22; 34:1; 96:2)

 • Basaha ang 1 Hari 11:9-13.

  Paano ginapakita sang kabuhi ni Solomon ang importansia sang pagpabilin nga matutom tubtob sa katapusan? (1 Hari 11:4, 9; Mat. 10:22; Bug. 2:10)